OSL45919100120001 DYVEKE. Foto via images.slsa.sa.gov.au.

 

1910 Bark DYVEKE (OSL459191001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, stålskrog
sail ship barque, steel hull.

Off.no:

1102636

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1893/10

Bnr (Sno).:

263

Bygger (yard):

Robert Duncan & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Dyveke, Kristiania.

Disponent (manager):

Daniel Steen, Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.745 brt, 1.609 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 252,6’-B: 39,1’-D:22,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WJBF

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
H. W. Larsen 1910-13
A. L. Velle 1913-15
P. v. d. Hagen 1915-16
Gustav Langfeldt Birkeland 1916-18

 

 

Historikk:

1893 Bygget som PASS OF KILLIECRANKIE av Robert Duncan & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland for Gibson & Clark Ltd, Glasgow, Scotland.
1909 J. P. Maclay, Glasgow ble manager.
1910 Solgt til A/S Dyveke (Daniel Steen), Kristiania. Omdøpt til DYVEKE.
1913 Solgt til Skibs-A/S Torrey (Pedersen & Mosvold), Farsund. Omdøpt til TORREY.
1914
Martin Mosvold, Farsund ble manager.
1915 Solgt i september til A/S Torrey (Hans Borge), Tønsberg.
Videresolgt i november til A/S Christianssand (Sven O. Stray & Co.), Kristiansand. Omdøpt til STIFINDER.
1918
Stanset og sprengt i senk 13/10 av den tyske ubåten U 152 (
Kapitänleutnant Adolf Franz) i posisjon 37.22N-53.30V mens hun var på reise fra New York, NY, USA til Freemantle, WA, Australia med olje på fat.
Kaptein Gustav Langfeldt Birkeland og mannskapet forlot skipet i to livbåter. Babord båt med 1. styrmann Tarald Frette ble tatt opp av en amerikansk patruljebåt 28/10 og landsatt i New York.
Kapteinens båt kom inn til Turks Island i Britisk Vestindia etter 3 uker.
STIFINDER var det siste norske fartøyet som ble senket av en tysk ubåt i første verdenskrig. Hun ble likeså det siste norske seilskipet som krigsforliste. Krigs assuranse NOK 520.000.

 

 

History in English:

1893 Built as PASS OF KILLIECRANKIE by Robert Duncan & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland for Gibson & Clark Ltd, Glasgow, Scotland.
1909 J. P. Maclay, Glasgow became manager.
1910 Sold to A/S Dyveke (Daniel Steen), Kristiania. Renamed DYVEKE.
1913 Sold to Skibs-A/S Torrey (Pedersen & Mosvold), Farsund. Renamed TORREY.
1914
Martin Mosvold, Farsund became manager.
1915 Sold in September to A/S Torrey (Hans Borge), Tønsberg.
Re-sold in November to A/S Christianssand (Sven O. Stray & Co.), Kristiansand. Renamed STIFINDER.
1918
Captured and scuttled with explosives 13/10 by the German submarine U 152 (
Kapitänleutnant Adolf Franz) in position 37.22N-53.30W whilst on a voyage from New York, NY, USA to Freemantle, WA, Australia with oil in drums.
Captain Gustav Langfeldt Birkeland and his crew left the vessel in two lifeboats. Port boat with 1st. officer Tarald Frette was taken up by an American patrol boat 28/10 and landed in New York.
The masters boat came in to Turks Island i British West India after 3 weeks. STIFINDER was the last Norwegian vessel to be sunk by a German submarine during World War I. War insurance NOK 520.000.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malsteinreg., Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1918. Uboat.net,
Jern & Stålskuter,
Clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/11-2017 (SN)

OSL45919100120002 DYVEKE. Foto via clydeships.