OSL45919150120001 BYGDØ. Foto via wrecksite.eu.

 

1915 DS BYGDØ (OSL459191501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo
.

Off.no:

1092919

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1887/12

Bnr (Sno).:

149

Bygger (yard):

Edward Withy & Co., Middleton, West Hartlepool, England.

Eier (owner):

A/S Ronald, Kristiania.

Disponent (manager):

Daniel Steen, Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.305 brt, 1.475 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 289,8’-B: 38,1’-D: 19,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WJQT / MIRV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 21,5"–35,0"–58,0”, slag/stroke: 39,0". 210 NHK. Bygget av Central Marine Engineering Co., West Hartlepool, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Arbeidstrykk 150 psi. Bygget av Central Marine Engineering Co., West Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1887 Bygget som AMPHITRITE av Edward Withy & Co., Middleton, West Hartlepool, England for Rickinson & Son Co., West Hartlepool. Sjøsatt 02/11, ferdigstilt i desember.
1912 Solgt i oktober til A/S Carolvore (Lundegaard & Stray), Farsund. Omdøpt til CAROLVORE.
1913 Grunnstøtte 17/01 ved Eupatoria Point, Krimhalvøya, Ukrania. Brakt flott etter lossing av litt last.
1915 Solgt til A/S Ronald (Daniel Steen), Kristiania. Omdøpt til BYGDØ.
1916 Minesprengt 27/10 i pos. 52.23N-01.47Ø, utenfor Lowestoft, England mens hun var på reise fra Hull, England til Genova, Italia med kull. Kaptein Harald Waldemar Lorentzen og mannskapet forlot skipet i livbåtene. De ble straks etter tatt opp i en engelsk patruljebåt og landsatt 1,5 time etter i Lowestoft, England.
Minen var lagt ut dagen før av den tyske ubåten UC 4 (Oberleutnant zur See Hans Howaldt).
Krigsforsikret for NOK 1.500.000.

 


Fra sjøforklaringen i 1913:
D/s. „Carolvore“ av Farsund grundstøtte 17. januar ved Eupatoria Point og blev staaende fast, til det ved losning av en en del last og assistance av slæpebaat kom flot og returnerte til Eupatoria, hvor skibet blev utlosset.
        Sjøforklaring i Swansea 11. mars.
        Skibsinspektøren fandt, at aarsaken til ulykken var kapteinens uagtsomme navigering, idet den utsatte og styrte kurs var uforsvarlig, samt undlatelse av at benytte loddet. Føreren blev derfor av den ordinære paatalemyndighet for forseelse mot straffelovens § 4221 forelagt en bot stor kr. 300,oo, som vedtokes.

 

 

History in English:

1887 Built as AMPHITRITE by Edward Withy & Co., Middleton, West Hartlepool, England for Rickinson & Son Co., West Hartlepool. Launched 02/11, completed in December.
1912 Sold in October to A/S Carolvore (Lundegaard & Stray), Farsund. Renamed CAROLVORE.
1913 Stranded 17/01 on Eupatoria Point, Crimea, Ukraine. Refloated after discharging some cargo.
1915 Sold to A/S Ronald (Daniel Steen), Kristiania. Renamed BYGDØ.
1916 Mined and sunk 27/10 in position 52.23N-01.47E, off Lowestoft, England whilst on a voyage from Hull, England to Genoa, Italy with coal. Captain Harald Waldemar Lorentzen and his crew left the vessel in the lifeboats. They were soon after picked up by an English patrol boat and landed at Lowestoft, England.
The mine was laid out the previous day by the German submarine UC 4 (Oberleutnant zur See Hans Howaldt).
War insured for NOK 1.500.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Forlis 1916, Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1916, uboat.net,
Teesbuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/12-2017 (SN)