OSL46119150220001 LYNGFJORD. Foto via wrecksite.eu.

 

1915 DS LYNGFJORD (OSL461191502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1097949

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1890/09

Bnr (Sno).:

198

Bygger (yard):

Short Bros., Pallion, Sunderland, England.

Eier (owner):

A/S Lyngfjord, Kristiania.

Disponent (manager):

O. M. Milberg & Co., Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.560 brt, 1.566 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 290,2’-B: 40,1’-D: 19,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MNDB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), quadruple exp. 4-sylinder, syl. diam.: 16,0’’–20,0’’–35,5’’–55,0’’, slag/stroke.: 39,0’’. 207 NHK. Bygget av G. Clark Ltd, Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (steam boilers) hver med 3 fyrganger. Heteflate 3.056 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av G. Clark Ltd, Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som HIGHLAND PRINCE av Short Bros., Pallion, Sunderland, England for Prince Steamship Co. Ltd (J. Knott), Newcastle, England. Sjøsatt 21/07, levert i september.
1894 Overført til Prince Line Ltd (J. Knott), Newcastle.
1912 Solgt til T. Pangalos (P. Lemnos), Syra, Hellas. Omdøpt til EVANGELOS.
1915
Solgt til A/S Lyngfjord (O. M. Milberg & Co.), Kristiania. Omdøpt til LYNGFJORD.
1916
Grunnstøtte 01/06 på Holyrood Beach, NFL, Canada.
Solgt til A/S Vestland (Johs. Leborg), Ålesund. Omdøpt til STORTIND.
1918
Stanset og sprengt 02/09 av den tyske ubåten U 155 (Korvettenkapitän Ferdinand Studt) 360 nm nord for Azorene mens hun var på reise fra Norfolk, VA, USA til La Pallice, Frankrike med stykkgods.
Kaptein Christen Reed Erichsen og mannskapet forlot skipet i livbåtene. Kapteinens båt ble etter 8 døgn tatt opp av britisk SS TUDOR PRINCE av Newcastle. Styrmannens båt med 14 mann kom 06/09 inn til Flores Island, Azorene.

 


Fra sjøforklaringen 1916:
D/S »Lyngfjord« (M.N.D.B.) av Kristiania, grundstøtte den 1. juni 1916 paa reise fra Baltimore via Lomsburg til Larvik.
        Av Extended protest og journalutdrag verifisert av vicekonsulatet i St. Johns N.F.L. samt dagboken fremgaar, at dampskibet avgik fra Baltimore den 20. mai. Fra Lomsburg avgik skibet den 30. mai kl. 12 midnat. Styrte O.S.O. misv. Man hadde taake med frisk kuling fra syd med sjø og overvand. Kl. 2½ em. den 1. juni grundstøtte dampskibet paa New Foundland i St. Marys Bay (Holyrood beach). Ved assistance fra land blev skibet tat av grund den 2. s. m. Alle bundtanker var blit læk og fulde av vand.
Ved at gjennemgaa utregningen av bestikket til middag den 1. juni viser det sig, at der er benyttet for liten misvisning, idet man til middag den 31. har benyttet 24° istedenfor 26° og til 1. juni 25° istedenfor 27½° N.Y. Skibets paaværende plads middag 1. juni er derfor 14' à 15' nordligere end beregnet av kapteinen. Da farten i det sidste døgn var liten (fra 20—25 min.) i vagten, og man hadde frisk kuling med sjø fra syd, burde der være regnet med avdrift og mulig strøm mot N.O. eller ost. En notis i kartet advarer ogsaa om, at saadan strømsætning kan finde sted. Der burde derfor været foretat lodning i de sidste timer før grundstøtningen fandt sted. Lodning blev nemlig ikke foretat.
Forutsat kompasset var fri for deviation og den loggede fart rigtig, blev skibet i tidsrummet fra kl. 12½ fm. 31. mai—kl. 2¼ em. 1. juni sat 42 à 43' i O.N.O.lig retning til det sted hvor grundstøtningen foregik i St. Mary’s Bay.
Kapteinens navigering i det taakede veir og under de ovenfor oplyste omstændigheter har ikke været tilfredsstillende, idet han ikke tok hensyn til den advarsel kartet gav ham om N.O.lig strøm; videre hans undlatelse av at lodde samt benyttelse av feil misvisning.
Grundstøtningens aarsak er derfor taake og strømsætning i forbindelse med uagtsom navigering.
Da kapteinen ikke mere bor her i landet, er saken
henlagt.

 

 

History in English:

1890 Built as HIGHLAND PRINCE by Short Bros., Pallion, Sunderland, England for Prince Steamship Co. Ltd (J. Knott), Newcastle, England. Launched 21/07, delivered in September.
1894 Transferred to Prince Line Ltd (J. Knott), Newcastle.
1912 Sold to T. Pangalos (P. Lemnos), Syra, Greece. Renamed EVANGELOS.
1915
Sold to A/S Lyngfjord (O. M. Milberg & Co.), Kristiania. Renamed LYNGFJORD.
1916
Stranded 01/06 on Holyrood Beach, NFL, Canada.
Sold to A/S Vestland (Johs. Leborg), Ålesund. Renamed STORTIND.
1918
Captured and scuttled with explosives 02/09 by the German submarine U 155 (Korvettenkapitän Ferdinand Studt) 360 nm north of the Azores whilst on a voyage from Norfolk, VA, USA to La Pallice, France with general cargo.
Captain Christen Reed Erichsen and his crew left the vessel in the lifeboats. The Masters boat was after 8 days picked up by British SS TUDOR PRINCE of Newcastle.
The mates boat with 14 men arrived 06/09 at Flores Island, Azores.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Forlis 1918. Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe 1918, Norsk
sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert:07/03-2018 (SN/PS)