OSL46719090120001 NORUEGA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1909 DS NORUEGA (OSL467190901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods
steamship, passenger/general cargo.

Off.no:

3005389

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1909/01

Bnr (Sno).:

67

Bygger (yard):

Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig.

Eier (owner):

A/S Norge Mexico Gulf Linien, Kristiania.

Disponent (manager):

Godtfred M. Bryde, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.500 tdw, 3.459 brt, 2.192 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 330,9’-B: 46,1’-D: 24,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 42 passasjerer; 12 på første klasse og 30 på tredje klasse.
4 luker.
8 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MFLD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 24,0”–40,0”–66,0”, slag/stroke: 45,0”. 340 NHK. Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,0’ x 10,5’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 185 psi.
1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,0’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 185 psi. Samlet heteflate 5.493 ft2.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Bygget som NORUEGA av Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig for A/S Norge Mexico Gulf Linien (Godtfred M. Bryde), Kristiania.  Sjøsatt 17/10.
1909 Ferdigstilt i januar.
1912 Kolliderte 01/11 med bark GLENLUI ca 80 nm fra Cape Hatteras, NC, USA.
1914 Solgt for NOK 797.009 til A/S Norge Mexico Gulf Linien (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. (Wilh. Wilhelmsen kjøpte A/S Norge Mexico Gulf Linien).
1924 Solgt 30/04 to Societe Algérienne de Navigation pour l'Afrique du Nord (Charles Schiaffino & Cie. Frankrike), Algeri. Omdøpt til SCHIAFFINO.
1925 Omdøpt til MARIE LOUISE SCHIAFFINO.
1937 Solgt til André Puech, Paris, Frankrike. Omdøpt til BRISBANE.
1938
Sterkt ødelagt og kom i brann 08/06 under et spansk nasjonalist luftangrep ved Denia, Spania under borger krigen. Satt på land, men erklært konstruktivt totalt tap og hogget opp som skrap.

 


Fra sjøulykkestatistik 1912:
D/s. „Noruega“ (M.F.L.B.) av Kristiania kollideret den 1. november 1912 med bark „Glenlui“ (K.D.W.M.) av Tvedestrand, ca. 80' S.S.O. av Cap Hatteras.
        Sjøforklaring i Newport News, Va. den 8/11 1912 for begge fartøiers vedkommende.
Paa skibsinspektørens foranledning har der desuten været optat forhør ved Akers og Risørs forhørsretter samt konsulret i Cardiff.
        Skibsinspektøren uttaler:

1)                   At der før og under kollisionen var utkik paa bakken og en officer paa broen ombord i „Noruega“, likesom lanternerne, der var forskriftsmæssige, var utsat og lyste klart.

2)                   At ombord i „Glenlui“ var vagthold paa bro og bak tilfredsstillende, mens lanternerne ikke var forskriftsmæssige, — dette under forutsætning av, at den undersøkte røde lanterne var utsat under kollisionen.

3)                   At „Noruega“ hadde vigepligten i henhold til styringsplakatens § 16; men da „Glenlui“s røde lanterne saaes paa saa kort avstand fra «Noruega", at der formentlig ikke var rum nok til at vike med den forholdsvis store fart, begge fartøier hadde, og da der først umiddelbart før kollisionen sloges fuld fart agterover, blev denne uundgaaelig.

4)                   At forsaavidt De Kemel Bro’s har undersøkt „Glenlui“s lanterner — og da specielt den hjemsendte røde —, har denne kontrol ikke været forskriftsmæssig.

5)                   At saken ikke gir anledning til nogen forføining fra paatalemyndighetens side, men henlægges.

 

 

History in English:

1908 Built as NORUEGA by Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig for A/S Norge Mexico Gulf Linien (Godtfred M. Bryde), Kristiania. Launched 17/10.
1909 Completed in January.
1912 Collided 01/11 with barque GLENLUI approx. 80 nm off Cape Hatteras, NC, USA.
1914 Sold for NOK 797.009 to A/S Norge Mexico Gulf Linien (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. (Wilh. Wilhelmsen aquired A/S Norge Mexico Gulf Linien).
1924 Sold 30/04 to Societe Algérienne de Navigation pour l'Afrique du Nord (Charles Schiaffino & Cie. France), Algerie. Renamed SCHIAFFINO.
1925
Renamed MARIE LOUISE SCHIAFFINO.
1937 Sold to André Puech, Paris, France. Renamed BRISBANE.
1938
Badly damaged and set afire 08/06 in a Spanish Nationalist air attack at Denia, Spain in the Spanish civil war. Beached, declared a constructive total loss and subsequently demolished as scrap.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.. Boka Wilh Wilhelmsen 15 Years, Fleetlist av Bjørn Pedersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 24/10-2017 (PS/SN)

OSL46719090120002 NORUEGA. Bilde via Steinar Norheim.