OSL47119540120001 OPO som BURØY. Bilde fra Per-Erik Johnsen.

 

1954 DS OPO (OSL471195401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, selfanger
steam ship, sealer.

Off. no.:

5263920

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1946/04

Bnr (Sno):

109

Bygger (yard):

Moss Værft & Dokk, Moss.

Eier (owner):

Skips-A/S Opo, Oslo.

Disponent (manager):

Thoresen & L’Orsa A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Fangstfartøy Is

 

 

Tonnasje (Tonnage):

620 tdw, 517 brt, 284 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 158,2’-Lbp: 149,9’-B: 30,6'-D: 13,1’-Dypg.: 11’ 05”.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

4 luker,
4 bommer,
4 vinsjer.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

2 presskokere.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLOM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 8,5”-2 x 19,3”, slag/stroke: 15,7”. 67 NHK. Bygget av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (oil fired steam boiler) med dim. 10,5’ x 11,6’, kunstig trekk og 2 fyrganger. Heteflate 1.162 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget i 1929 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger. Installert i 1950.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1944 Bygget som DS SAUDA av Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Nordag, Oslo. Sjøsatt 28/08.
1945 Flyttet til Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad for ferdigstillelse.
1946
Levert i april som BURØY til Skips-A/S Beran (Harald Berg, Teie), Tønsberg.
1949 Rederiet flyttet i mars til Oslo.
Solgt i desember til Skips-A/S Beran (Leon Bratlid), Oslo.
1950 Ombygget i februar til selfanger.
Overtatt i november av Christiania Bank & Kreditkasse, Oslo
1951 Solgt 08/07 for NOK 750.000 til E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo. Overtatt i Ålesund.
1952 I opplag fra 25/02 til 17/07.
Solgt 26/07 for NOK 725.000 til A/S Ryvarden (F. N. Nordbø), Haugesund. Omdøpt til HAUGLAND.
1954 Solgt i februar til Skips-A/S Opo (Thoresen & L’Orsa A/S), Oslo. Omdøpt til OPO.
Ombygget til motor lasteskip. Installert 1 dieselmotor, GMC. 2-takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 6,5” x 7,0”. 500 BHK ved 1.100 o. min. giret til 310 o. min. Bygget av Cleveland Diesel Engine Division (G. M. C.), Cleveland, OH, USA. Ny tonnasje 620 tdw, 495 brt, 301 nrt. 1 dieselgen. 105 kW. 2 dieselgen., hver 60 kW. 1 dieselgen. nød 22 kW. Samlet: 225kW/220VDC.
1958 Installert 2 dieselmotorer, sb + bb i tillegg: 2 GMC. Hver 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 5,0” x 5,6”. 400 BHK ved 1.600 o. min. giret til 310 o. min. Alle tre giret til en propellaksel.
1963 Solgt i august til A/S Kvitøy (Paal Aarseth, Vartdal), Ålesund.
Omdøpt i desember til SÆL.
1964 Dieselmotorer tatt ut. Installert ny dieselmotor: MaK. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl dim.: 320 x 450 mm. 1.400 BHK ved 375 o. min. Bygget av Maschinenbau Kiel G.m.b.H., Kiel, Vest-Tyskland.
1972 Solgt i september til Brødrene Sørensen, Stathelle, Brevik.
1973 Nedrigget til lekter.
1996 Ommålt i oktober: 325 brt, 97 nrt.
2003 Solgt i april til Grenland Offshore Industri A/S, Langesund/Brevik.
2007 Solgt i januar til Grenland Industri A/S, Stathelle/Brevik.
2009 Var fremdeles i bruk.

 

 

History in English:

1944 Built as SS SAUDA at Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Nordag, Oslo. Launched 28/08.
1945 Moved to Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad for completion.
1946
Delivered in April as BURØY to Skips-A/S Beran (Harald Berg, Teie), Tønsberg.
1949 Owners moved to Oslo in March.
Sold in December to Skips-A/S Beran (Leon Bratlid), Oslo.
1950 Converted to a sealer in February.
Taken over in November by Christiania Bank & Kreditkasse, Oslo
1951 Sold 08/07 for NOK 750.000 to E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo. Taken over in Ålesund.
1952 Laid up 25/02-17/07.
Sold 26/07 for NOK 725.000 to A/S Ryvarden (F. N. Nordbø), Haugesund. Renamed HAUGLAND.
1954 Sold in February Skips-A/S Opo (Thoresen & L’Orsa A/S), Oslo. Renamed OPO.
Converted to a motor cargo vessel. Installed 1 diesel engine, GMC. 2-cy/sa., 8-cylinder, cyl. dim.: 6,5” x 7,0”. 500 BHP at 1.100 rpm geared to 310 rpm. Built by Cleveland Diesel Engine Division (G. M. C.), Cleveland, OH, USA. New tonnage 620 tdw, 495 grt, 301 nrt. 1 dieselgen. 105 kW. 2 dieselgen., each 60 kW. 1 dieselgen. emergency 22 kW. Total: 225kW/220VDC.
1958 Installed 2 diesel engines, s + p in addition: 2 GMC. each 2-cy/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 5,0” x 5,6”. 400 BHP at 1.600 rpm geared to 310 rpm. All three geared to one propeller shaft.
1963 Sold in August to A/S Kvitøy (Paal Aarseth, Vartdal), Ålesund.
Renamed SÆL in desember.
1964 Diesel engines removed. Installed new diesel engine: MaK. 2-cy/sa., 6-cylinder, cyl dim.: 320 x 450 mm. 1.400 BHP at 375 rpm. Built by Maschinenbau Kiel G.m.b.H., Kiel, West Germany.
1972 Sold in September to Brødrene Sørensen, Stathelle, Brevik.
1973 Cut down to a barge.
1996 Re-meas. in October: 325 grt, 97 nrt.
2003 Sold in April to Grenland Offshore Industri A/S, Langesund/Brevik.
2007 Sold in January to Grenland Industri A/S, Stathelle/Brevik.
2009 Was still in use.

 

 

             

Kilde: Starke, Lloyd’s, Einar Onsøien, Bjørn Fretheim, DnV, Skipet 1-98 ved Arne Bardalen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 21/05-2018 (PS)

OSL47119540120002 OPO som HAUGLAND. Bilde fra Jenssen-samlingen til NSS via Einar Onsøien.