Mangler bilde.

 

1941 DS BJØRN FARMAND (OSL475194101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo
.

Off.no:

3007278

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1908/02

Bnr (Sno).:

75

Bygger (yard):

Eiderwerft Aktiengesellschaft, Tönning, Tyskland.

Eier (owner):

Kristian E. Samuelsens Rederi Co., Oslo.

Disponent (manager):

Kristian E. Samuelsen, Oslo.

Klasse (Class).:

Germanischer Lloyd +100

 

 

Tonnasje (Tonnage):

241 brt, 93 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 126,3’-B: 23,2’-D: 10,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJMD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,8’’–20,5’’–32,3”, slag/stroke: 22,0’’. 49 NHK. Bygget av Eiderwerft Aktiengesellschaft, Tönning, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med 1 fyrgang. Heteflate 1.453 ft². Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Eiderwerft Aktiengesellschaft, Tönning, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Bygget som tråler SENATOR PREDÖHL (HC. 12) av Eiderwerft Aktiengesellschaft, Tönning, Tyskland for Cuxhavener Hochseefischerei Aktiengesellschaft, Cuxhaven, Tyskland. Sjøsatt i januar, ferdigstilt i februar.
1914 Overtatt i september av Die Kaiserliche Marine (Voorpostenboot).
1917 Skutt i senk 05/06 av britiske krigsskip utenfor Ostende, Belgia i posisjon 51.14N-02.55Ø.
1918 Hevet i oktober. Vraket solgt 08/11 til opprinnelige eiere.
1920 Tilbake i fart 05/11 som DR. CARL MELCHIOR (HC. 123) for Cuxhavener Hochseefischerei A.G., Cuxhaven.
1926 Solgt 16/01 til A/S Thetis (Robert Rundell), Göteborg, Sverige. Omdøpt til THETIS (GG. 34).
1927 Solgt til Handels-A/B Ægir (Robert Rundell), Göteborg.
1930 Solgt til Elfvings Fiskeflotte (H. A. Elfving), Hangö, Finland. Omdøpt til KALAPOIKA (Suomi 3).
1934 Eierselskapet omdøpt til Elfvingen Kalastuslaivne Oy (H. A. Elfving), Hangö.
1937 Solgt i mai til Peter S. Brandal & Co. A/S (Martin Karlsen, Brandal), Ålesund. Omdøpt til BRANDALING (M-39-HD).
1939 Forlenget og ombygget til fraktefartøy. Ommålt: 500 tdw, 292 brt, 123 nrt. L: 143,7’-B: 23,2’-D: 10,1’.
1940 Senket 01/05 av tyske fly i Hjørungavåg. Senere hevet og reparert.
1941 Solgt til Rolf Horn Mathisen, Oslo.
Videresolgt i oktober til Kristian E. Samuelsens Rederi Co., Oslo. Omdøpt til BJØRN FARMAND. Senere samme år omdøpt til STRONG.
1942
Beslaglagt 24/04 av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt til NS 21 EBER II.
1944
Omdøpt V 5109 EBER II 01/06.
1945 Skipet lå i Bergen og ble levert til eierne i mai. Omdøpt til STRONG.
1946 Ombygget til motorskip ved et svenskt verft. Installert :
1 dieselmotor, Atlas. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 370 x 870 mm. 400 BHK. Bygget av A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sverige.
1948 Sank 08/04 utenfor Egersund mens hun var
på reise fra Oslo til Bodø med bygningsmaterialer. Besetningen på 9 mann, omkom.

 

 

 

Forlishistorien fra boka Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.
8. april 1948. Også
STRONG deltok i gjenreisingen av Finnmark. Denne dagen var den på reise fra Oslo og nordover med bygningsmaterialer og armeringsjern. Dette ble et gåtefullt forlis, ingen overlevende og ingen øyenvitner. Det var rolig vær, men litt disig.
Kl. 07.30 denne morgenen satt los Jacob Stapnes i vakthytta inne på fastlandet da han fikk øye på
STRONG som drev nordvestover en halv n. mil fra Svåholmen. Bare ca. 15 fot av baugen stakk opp av vannet, og det var ingen mennesker å se. Været var bra, lite sjø, men noe regndis. Los Stapnes bestemte seg for å dra ut med losskøyta for å dra båten til lands, men da de var kommet et stykke utpå, sank STRONG plutselig ca. 3 kabellengder fra Svåholmen. Det var da gått en time siden han fikk øye på vraket. Det spredte seg et oljeflak der STRONG sank, men ikke noe vrakgods fløt opp. Dybden her er 40-50 favner, en kilde sier 60. Losgutten Martin Stapnes var ute og trakk garn og fikk øye på STRONG samtidig med losen. Han rodde i mot og var den som kom nærmest da skipet sank. Han kunne ikke se noe tegn til at skipet hadde vært i kollisjon.
Havnefogd Leif Thue i Egersund organiserte en leteaksjon etter mannskapet. Letingen pågikk hele dagen og fortsatte neste dag med losbåter og frivillige. Et Catalina sjøfly fra Sola undersøkte sjøen og strendene i området i flere timer. To av et mannskap på 9 ble senere funnet omkommet. Den 21 år gamle smører Tor Sørnevik ble funnet av Selmer Skadberg kl. 16.00 c
a. 1.5 mil NNV for Egerøya, og 1. maskinisten ble funnet ved Holmane i Ogna. Samtidig med at vraket ble observert, ble en tom livbåt funnet en mil lenger nordvest. Den var ubrukt, årene var surret og nyglen satt ikke i. Utover dagen ble også annet vrakgods og livbelter funnet. En knust lettbåt, styrehustaket og splintrede plankebiter fra brodekket styrket en teori om mulig eksplosjon, enten fra en mine eller noe om bord. Både havnefogden og losene var enige i eksplosjonsteorien, og mente i den måtte ha skjedd innenbords akter. Mest overbevisende var de splintrede broplankene. Det var grunn til å tro at ulykken hadde skjedd flere timer før vraket ble observert. En av de omkomne hadde en klokke som var stanset kl. 03.46. Vind og strømforhold tatt i betraktning kan
STRONG da ha vært sørvest av Hådyret. Det ble senere konstatert at STRONG hadde passert Lille Presteskjær fyr kl. 2 om natten. Fra land ble det observert at skipet stoppet flere ganger, drev et stykke, for så å gå forover igjen. Dette tyder på motorproblemer. Havnefogd Thue fremsatte en teori om at de gjentatte starteforsøk har brukt opp all starteluften, Man har så som en nødløsning forsøkt å benytte "luft" fra en beholder som har inneholdt oljeblandet luft eller annet brennbart med derav følgende eksplosjon.

 

 

History in English:

1908 Built as trawler SENATOR PREDÖHL (HC. 12) by Eiderwerft Aktiengesellschaft, Tönning, Germany for Cuxhavener Hochseefischerei Aktiengesellschaft, Cuxhaven, Germany. Launched in January, completed in February.
1914 Requisitioned in September by the Imperial German Navy (Voorpostenboot).
1917 Shelled and sunk 05/06 by British warships off Ostende, Belgium in position 51.14N-02.55E.
1918 Refloated in October. The wreck sold 08/011 to former owners.
1920
Put back in trade 05/11 as DR. CARL MELCHIOR (HC. 123) for Cuxhavener Hochseefischerei A.G., Cuxhaven.
1926 Sold 16/01 to A/S Thetis (Robert Rundell), Göteborg, Sweden. Renamed THETIS (GG. 34).
1927 Sold to Handels-A/B Ægir (Robert Rundell), Göteborg.
1930 Sold to Elfvings Fiskeflotte (H. A. Elfving), Hangö, Finland. Renamed KALAPOIKA (Suomi 3).
1934 The company renamed Elfvingen Kalastuslaivne Oy (H. A. Elfving), Hangö.
1937 Sold in May to Peter S. Brandal & Co. A/S (Martin Karlsen, Brandal), Ålesund. Renamed BRANDALING (M-39-HD)
1939 Lengthened and converted to a cargo steamer. Re-measured 500 tdw, 292 grt, 123 nrt. L: 143,7’-B: 23,2’-D: 10,1’.
1940 Sunk 01/05 in German air attack off Hjørungavåg. Subsequently refloated and repaired.
1941
Sold to Rolf Horn Mathisen, Oslo.
Re-sold in October to Kristian E. Samuelsens Rederi Co., Oslo. Renamed BJØRN FARMAND. Later same year renamed STRONG.
1942
Seized 24/04 by Die Deutsche Kriegsmarine. Renamed NS 21 EBER II.
1944
Renamed V 5109 EBER II 01/06.
1945 The vessel was found in Bergen and returned to the owners in May. Renamed STRONG.
1946 Converted to motor vessel by a Swedish yard. Installed : 1 diesel engine, Atlas. 4-cy/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 370 x 870 mm. 400 BHK. Built by A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sweden.
1948 Foundered 08/04 off Egersund whilst on a voyage from Oslo to Bodø with building materials. The crew of
9 men were lost.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke,, boka Skipsforlis Rundt Jæren av Erik Bakkevig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/03-2018 (SN)