OSL47618980120001 HOMEWOOD. Foto fra forlisstedet fra boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark av Erik Bakkevig.

 

1898 Bark HOMEWOOD (OSL476189801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull.

Off.no:

66903

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1874/09

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

J. F. Cruickshank & Pittfield, St. John, New Brunswick, Canada.

Eier (owner):

Skibs-A/S Homewood, Kristiania.

Disponent (manager):

Joh. Johanson & Co., Lysaker

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.140 brt, 1.065 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 180,0’-B: 36,5’-D: 22,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HFBS

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, barkrigget.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
C. Klaveness 1886-1898
Gustav Røtter 1898-1902
Bendix Morthensen 1902-02
Torgrim Hansen -1903

 

 

Historikk:

1874 Bygget som HOMEWOOD av J. F. Cruickshank & Pittfield, St. John, New Brunswick, Canada for Thomas Purdy & Co., Liverpool, England.
1880 Solgt til W. & R. Wreight, Liverpool.
1882 Registreringshavn endret til
St. John, New Brunswick. Samme eier.
1886 Solgt til Skibs-A/S Homewood (Chr. Klaveness), Kristiania.
1898 Solgt til
Skibs-A/S Homewood (Joh. Johanson & Co., Lysaker), Kristiania.
1902 Solgt for NOK 32.400 til Bendix Morthensen, Arendal.
1903 Havarerte 18/03 under en orkan på Sandviktangen ved Gjernes mens hun var på reise fra Fredrikstad til Cape Town, Sør-Afrika med høvlet plank og murstein. 1 mann omkom.

 

 

 

Forlishistorie fra boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark av Erik Bakkevig.
18. mars 1903 var den store barken på reise fra Fredrikstad til Cape Town lastet med høvlede bord, planker og murstein. I et orkanaktig stormvær med pålandsvind greide ikke skuta å holde klar land, og kl. 15.30 denne dagen endte ferden på Sandviktangen ved Gjernes. I de fleste kilder som beskriver forliset, oppgis at skuta forliste på Gjernestangen, som er nabo til Sandviktangen. Men vrakrestene ligger i den oppgitte posisjon ved Sandviktangen.
En av mannskapet fortalte etter hjemkomsten til Arendal detaljert om forliset til Vestlandske Tidende:
"Vi seilte fra Fredrikstad tirsdag den 17. mars klokken åtte om morgenen med trelast for Cape Town. Været var moderat med sørøstlig vind. Det styrtes bidevind. Om ettermiddagen økte vinden sterkt, så seilene etter hvert måtte beslås, og klokken ti om kvelden vi for stumpene. Klokken elleve vendtes østover, og onsdag morgen atter sørvest hen. Den dagen var det regntykke med orkanaktig storm og svær sjø.
Ved tolvtiden om ettermiddagen letnet det noe, og vi så brekninger i le og kunne skimte land ca. en halv mil borte. Vi forsøkte å sette fokken, men den blåste straks i filler. Strømmen satte nå sterkt på land. Da vi således ikke kunne gjøre oss noe håp om å komme ut, foreslo kaptein Torgrim Hansen, som hele tiden hadde vist stor ro og dyktighet, at vi skulle sette barken på land mens det ennå var dagslys. En redning om natten måtte ansees for å være umulig.
Samtlige
av besetningen var enig i dette, og vi holdt nå av for å finne en gunstig plass til landsetningen. Vi styrte med stort hell inn mellom skjær og brenning. Ca. fem-seks skips- lengder fra land hugg skipet i bunnen, men gled over og støtte endelig mot Jærnestangen, hvor det la seg med siden mot sjøen og krenget inn mot land. Stor- og mesanriggen ble kappet, idet vi håpet å komme oss inn på disse, men det viste seg å være umulig. Forriggen en stund og dirret, men straks etter gikk også den overbord.
Omtrent samtidig brakk baugen på skipet og gikk ned. Vi hadde ti nye prammer om bord. Vi festet en line til en av dem og lot den gå over rekken i håp om at den ville drive inn og sette seg fast, slik at vi kunne få forbindelse med land. Men prammen ble fullstendig knust mot skjærene, og likedan gikk det med den neste som ble satt ut.
Under det tredje forsøket gikk kapteinen og Emil Olsen fra Alve på Tromøya ombord i prammen, utstyrt med line og livbelter, samtidig som det også var festet et tau til båten.
Men også denne prammen gikk øyeblikkelig rundt, og begge de to ombordværende kom under den. Vi fikk halt kapteinen ombord, men linen som Olsen hadde rundt livet brakk, og han ble slått frem og tilbake mot skjærene inntil han endelig drev så langt opp under skipssiden at han kunne fiskes opp med en båtshake. Han var sterkt forslått, og kapteinen, som selv var medtatt, tok seg av ham for å forsøke å bringe ham til hektene igjen.
På dette tidspunktet så vi to mann ; som kom løpende inne på land, men vi var klar over at slik situasjonen lå i an, ville de vanskelig kunne yte oss noen hjelp. Som et nytt forsøk på å etablere forbindelse festet vi en line til en planke som ble kastet ut, og  etter en stund
skylte sjøen planken i så langt inn at folkene på land fikk de fatt i linen. Men før den kunne bli til noen hjelp, brakk
HOMEWOOD forenfor akterdekket, og akterskipet kantet så langt inn at vi kunne hoppe i land på fjellet.
Mens dette sto på, revnet den midtre del av vraket langskips, og kapteinen, som hadde tatt hånd om Emil Olsen, ble skilt fra oss øvrige. Han for
søkte å bringe Olsen med seg akterover, men under et veldig brott brøt dekket sammen under dem, og begge falt i sjøen. Kapteinen ble skylt inntil fjellet hvor han ble fisket opp, men Olsen forsvant blant vrakstumpene.
I alt var vi 15 mann som kom fra det med livet i behold. Vår omkomne skipskamerat fant vi inne i en liten bukt om fredagen, like før taubåten ALEXANDER kom fra Risør for å hente hjem mannskapet."
Det som ikke er nevnt i arendals- avisens historie, er at to lokale beboere hjalp til fra landsiden med å få de skipbrudne på land. Disse blir nevnt av Nedenæs Amtstidende, og var Rolf Aanonsmyr og Anders Abrahamsen fra Gjernes. To dager senere ble liket av den omkomne 33 år gamle matrosen Emil Olsen funnet i sjøen inne mellom lasten. Senere drev lokket på hans sjømannskiste i land ved Løkstad på Jomfruland. Under lokket var det malt to flagg i kors og navnet Emil D. Olsen.

Bergingsarbeid:

Neste dag gikk dampskipet "Risør" til strandingsstedet med lektere og arbeidsfolk for å berge mest mulig av lasten. En anselig mengde planker og bord lå og vasket i sjøkanten eller var
skylt opp på land. Til sammen arbeidet omkring 100 mann med bergingsarbeidet, men ikke alle de fine tynne bordene kom om bord i lekterne. Det fortelles at et hus i Portør fikk ny bordkledning det året. Mursteinslasten, som hadde ligget under trelasten, ramlet ut på dypere vann da vraket brakk opp.

Vrakauksjon:
Auksjon ble holdt ute på Gjernestangen 7. april 1903. Selve vraket ble solgt til O. S. Tjørve, Lista for kr. 1.625,-, og for mursteinslasten, som lå igjen på bunnen, betalte han kr. 700,-. Til trelasten var det mange kjøpere, bl.a. konsul Prebensen,
Sannæs Høvleri og trelasthandler Bendik Torgersen i Kopervik. Samlet oppnådde trelasten ca. kr. 20.000,-. Proviant og inventar gikk til lokale kjøpere. Først i 1918 gikk Tjørves motorskonert "Tjørve 4" til strandingsstedet. Skroget ble sprengt og en del av mursteinslasten tatt opp.

Vrakrester i 2012:

Stedet ligger værhardt til, men havet var forholdsvis rolig denne augustdagen da vi ankret opp "Risøygutt" på stedet som ble anvist oss av Kåre Rugtvedt i Risør. I dagens sjøkart heter denne landtungen Sandviktangen. Vi ble fortalt at det var helst murstein fra lasten som lå tilbake, og det stemte. På fjellgrunn like sør for pynten fant vi en anselig mursteinshaug på 13 meters dyp. Med så rikelig tilgang på murstein ble det fristende å bygge en undervannsvarde. Se bildet. Den vil nok falle ned i neste uvær. Like i nærheten av mursteinene fant vi kraftig plank som lå delvis skjult i sandbunnen og kan stamme fra skutebunnen. Her var dybden 15 meter.

 

 

History in English:

1874 Built as barque HOMEWOOD by J. F. Cruickshank & Pittfield, St. John, New Brunswick, Canada for Thomas Purdy & Co., Liverpool, England.
1880 Sold to W. & R. Wreight.
1882 Port of registry changed to
St. John, New Brunswick. Same owner.
1886
Sold to Skibs-A/S Homewood (Chr. Klaveness), Kristiania.
1898
Sold to Skibs-A/S Homewood (Joh. Johanson & Co., Lysaker), Kristiania.
1902 Sold for NOK 32.400 to Bendix Morthensen, Arendal.
1903 Wrecked 18/03 in a hurricane on Sandviktangen on Gjernes whilst on
a voyage from Fredrikstad to Cape Town, South Africa with planed plank and bricks. 1 man died.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein reg., boka Skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark av Erik Bakkevig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert:06/05-2018 (SN)