OVERSIKT (FLEETLIST)

PGR231-GUNNAR KNUDSEN, PORSGRUND.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

1880

DS

FRIER

(Bygget 1874)

45 brt
14 nrt

I/S Frier
(Gunnar Knudsen), Porsgrund.

1889

Brk

AGNES CAMPBELL

(Bygget 1870)

693 brt
643 nrt

Gunnar Knudsen, Porsgrund.

1889

DS

BRATSBERG

(Bygget 1884)

1.336 brt
853 nrt

Gunnar Knudsen m.fl., Porsgrund.

1889

Brk

CONCORDIA

(Bygget 1867)

454 brt
436 nrt

Gunnar Knudsen, Porsgrund.

1889

Brg

GJENDIN

(Bygget 1876)

284 brt
258 nrt

Gunnar Knudsen, Porsgrund.

1889

Brk

MENTONE

(Bygget 1878)

796 brt
769 nrt

Gunnar Knudsen, Porsgrund.

1889

Brg

OPHIR

(Bygget 1875)

272 brt
259 nrt

Gunnar Knudsen, Porsgrund.

1890

DS

BRAND

(Bygget 1890)

3.000 tdw
2.003 brt
1.519 nrt

Gunnar Knudsen m. fl, Porsgrund.

1891

Brkt

SKOVLAND

(Bygget 1891)

339 brt
313 nrt

Gunnar Knudsen m. fl, Porsgrund.

1894

DS

BRITANNIC

(Bygget 1866)

3.270 tdw
2.289 brt
1.456 nrt

Gunnar Knudsen m. fl, Porsgrund.

1898

DS

BREID

(Bygget 1898)

1.900 tdw
1.062 brt
645 nrt

Gunnar Knudsen m. fl, Porsgrund.

1898

DS

BYGDIN

(Bygget 1898)

90 tdw
95 brt
54 nrt

Gunnar Knudsen m. fl, Porsgrund.

 

Kilde: Lloyd’s, DnV, Miramar Ship Index, boka Barske menn og hvite seil av Trygve Gundersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 04/02-2015 (SN/PS)