PGR24220060220001 POLAR ALASKA som DHIRUBHAI 1. Bilde via Reliance Ltd.

2006 TT POLAR ALASKA (PGR242200602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, bulk, container / motor ship, bulk, container

Off.no:

7500877

Flagg (flag):

USA

Havn(port):

Los Angeles

Byggeår (year built):

1979/12

Bnr (Sno).:

408

Bygger (yard):

National Steel & Shipbuilding Co., San Diego, CA, USA.

Eier (owner):

Aker Contracting FP A/S, Oslo.

Disponent (manager):

A/S Borgestad ASA, Porsgrunn.

Klasse (Class).:

AB Crude oil tanker Double Bottom COW IGS SBT

 

 

Tonnasje (Tonnage):

188.440 tdw, 83.675 brt, 73.114 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 290,36 m–Lbd: 278,90 m–B: 50,60 m–D: 23,80 m–Dypg.: 18,081 m.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

15 lastetanker med kapasitet 214.286 m³.
3 x lossepumper med samlet kapasitet 11.850 m³/time.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampturbin, General Electric type GEK-42504. 20.594 kW over MDT-116F reduksjonsgear til propellaksel. Bygget av General Electric Co., Lynn, MA, USA.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

1 x dampturbingen type DRV 718 1.5000 kW.
1 x dampturbingen type PB 1.5000 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

3.000kW/440-220VAC/60Hz

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipm.):

 

 

 

Historikk:

1979 Bygget som ARCO ALASKA av National Steel & Shipbuilding Co., San Diego for Atlantic Richfield Co., Los Angeles, CA. Sjøsatt 24/02, ferdigstilt i desember.
1980 Overført til Arco Tankers Inc., Los Angeles.
1981 Overført til Arco Marine Inc., Los Angeles.
2000 Solgt til Polar Tankers Inc., Los Angeles. Omdøpt til POLAR ALASKA.
2006 Solgt 28/04 til
Aker Contracting FP A/S, Oslo (A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Los Angeles.
Begynt ombygging til FPSO ved Jurong Shipyard Pte. Ltd., Singapore.
2007 Omdøpt 14/05 til AKER SMART 1. Registrert i Nassau, Bahamas.
Ny tonnasje: 188.440 tdw, 94.839 brt, 65.743 nrt.
2008 Gikk 11/01 inn på et 10 års bareboat charter til Reliance industries Limited, Mumbai, India. Ferdig ombygget og levert 29/07.
Begynte i september produksjon på MA-D6 feltet i Krishna Godavari-bassenget utenfor Indias sørøstkyst.
2009 På feltet igjen 08/03 etter reparasjoner som følge av en mindre eksplosjon om bord. Produksjonskapasiteten ble også økt.
2011 Fortsatt på samme feltet.

 

 

History in English:

1979 Built as ARCO ALASKA at National Steel & Shipbuilding Co., San Diego for Atlantic Richfield Co., Los Angeles, CA. Launched 24/02, completed in December.
1980 Transferred to Arco Tankers Inc., Los Angeles.
1981 Transferred to Arco Marine Inc., Los Angeles.
2000 Sold to Polar Tankers Inc., Los Angeles. Renamed POLAR ALASKA.
2006 Sold 28/04 to Aker Contracting FP A/S, Oslo (A/S Borgestad ASA, Porsgrunn), Los Angeles.
Began conversieon to a FPSO at Jurong Shipyard Pte. Ltd., Singapore.
2007 Renamed 14/05 to AKER SMART 1. Registered in Nassau, Bahamas.
New tonnage: 188.440 tdw, 94.839 brt, 65.743 nrt.
2008 Began 11/01 a 10 years bareboat charter to Reliance industries Limited, Mumbai, India.
Conversion completed and delivered 29/07.
Began in September production on the MA-D6 field in Krishna Godavari-basin off Indias South East coast.
2009 Back in production again 08/03 after repairs due to a minor explosion on board. Production capacity also increased.
2011 Still on the same field.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Equasis, Aker, Reliance.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 01/09-2011 (PS)