PGR24319340220001 HERØY som ADOUR. Bilde via Morten Bjørndalen.

1934 TS HERØY (PGR243193402)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo

Off.no:

5605455

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Porsgrunn

Byggeår (year built):

1921/05

Bnr (Sno).:

19

Bygger (yard):

A/B Öresundsvarvet, Landskrona, Sverige.

Eier (owner):

Rederi-A/S Henneseid, Porsgrunn.

Disponent (manager):

Thoralf Holta, Porsgrunn.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.594 tdw, 3.313 brt, 1.988 nrt

Dimensjoner (size):

L: 311,4’-B: 44,8’-D: 30,0’-Dypg.: 24,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

5 lasterom.
10 bommer.
10 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LBVW (LCBM fra 1934)

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampturbin (steam turbine), koblet via reduksjonsgear til en propellaksel. 252 NHK. Bygget av A/B de Laval Ångturbiner, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x oljefyrte dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,6’ x 11,2’ og 3 fyrganger. Total heteflate: 3.708 ft². Arbeidstrykk 199 psi. Bygget av Bremer Vulkan, Vegesack, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

27 pers,

 

 

Historikk:

1921 Bygget som ADOUR ved A/B Öresundsvarvet, Landskrona, Sverige for K D/S A/S Ada (K. Salvesen), Kragerø. Sjøsatt 26/02, levert 12/05.
1926 Solgt til Skibs-A/S Steam (J. G. Larssen), Oslo.
1934 Solgt til Rederi-A/S Henneseid (Thoralf Holta), Porsgrunn. Omdøpt til HERØY.
Turbinmaskineriet fjernet og nytt dampmaskineri installert: 1 x dampmaskin, type compound, 2-sylindret, syl. diam.: 17,8"-34,3", slag 35,4” med lavtrykksturbin koblet via gir og hydraulisk kobling til propellaksel. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads, Malmö, Sverige.
1939 Solgt til Hansen & Johannsen K. G. (A. Hansen), Flensburg, Tyskland. Omdøpt til IRIS.
1945 Bombet i senk 17/03 av britiske fly i Aspevågen ved Ålesund. IRIS lå for anker i Aspøyvågen. Tidligere samme dag hadde den norske 333 skvadronen vært på rekognosering i Ålesund og sett IRIS og flere andre båter ligge for anker og vente på konvoi til Bergen. Samme dag lettet fly fra Banff Wing 143, 235, 248 og 333 skvadron. Lederen for angrepet var Wing Commander Roy Orrock. Mosquitoene ble eskortert av Mustang jagerfly fra Peterhead. Siden handelsfartøyene i Ålesund ventet et angrep, ble planen å komme inn langs kysten ved munningen av Sulafjellet. Så fly langs Hessafjorden og dertil stige over Hessa og angripe båtene fra innlandet.
Flyalarmen gikk i Ålesund kl. 1539 og 29 fly var observert. Flyene stuper over Hessa og senker båtene DS IRIS, DS RIMAGE og DS LOG. Kl. 1618 synker IRIS. 2. maskinist Hermann Bjoerner og 3. maskinist Walter Thiel mistet livet. De 25 andre berger seg til land.

 

 

History in English:

1921 Built as ADOUR ved A/B Öresundsvarvet, Landskrona, Sweden for K D/S A/S Ada (K. Salvesen), Kragerø. Launched 26/02, delivered 12/05.
1926 Sold to Skibs-A/S Steam (J. G. Larssen), Oslo.
1934 Sold to Rederi-A/S Henneseid (Thoralf Holta), Porsgrunn. Renamed HERØY.
Turbine machinery removed and new machinery installed: 1 x steam reciprocating, type compound, 2-cylinder, cyl. diam.: 17,8"-34,3", stroke 35,4” and a low pressure turbine transferred via gear and hydraulic coupling to propellershaft. Built by Kockums Mekaniska Verkstads, Malmö, Sweden.
1939 Sold to Hansen & Johannsen K. G. (A. Hansen), Flensburg, Germany. Renamed IRIS.
1945 Bombed and sunk 17/03 by British aircrafts in Aspevågen near Ålesund. IRIS was at anchor in Aspøyvågen. Earlier the same day had aircrafts from 333 squadron had been on recognizing over Ålesund and seen IRIS and some other ships at anchor waiting for a convoy to Bergen. The same day took Banff Wing 143, 235, 248 and 333 squadron off. Leader for the attack was Wing Commander Roy Orrock. The Mosquitoes was escorted by Mustang figthers from Peterhead. Since the merchant ships in Ålesund was awaiting a attack, the route was set along the coast to Sulafjellet. Then in Hessafjorden and then over Hessa and attack the ships from inland.
The alarm sounded in Ålesund at 1539 hours and 29 airplanes was observed. The aircrafts came over Hessa, attacked and sank SS IRIS, SS RIMAGE and SS LOG. At 1618 hours IRIS sank. 2. engineer Hermann Bjoerner and 3. engineer Walter Thiel died. The 25 others saved themselves to shore.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Northsea Explorers.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 23/12-2014 (SN/PS)

PGR24319340220002 HERØY som ADOUR. Bilde via Steinar Norheim.

PGR24319340220003 HERØY som ADOUR. Bilde via Steinar Norheim.