PGR24518650320001 TRAFIK. Foto fra boka Stø kurs i Storm og still av Kjell Ivar Brynsrud.

 

1865 DS-hjulbåt TRAFIK (PGR245186503)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hjulbåt
steam ship, paddle steamer.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Porsgrund

Byggeår (year built):

1852

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Marshall Yard, North Shields, England.

Eier (owner):

Chr. Knudsen, Porsgrund.

Disponent (manager):

Chr. Knudsen, Porsgrund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

 

Dimensjoner (size):

L: 70,0’-B: 17,0’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), 42 hk overført til skovler på hver side.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjel med arbeidtrykk 10 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1852 Bygget som hjulbåt TRAFIK av Marshall Yard, North Shields, England for Dampskibsselskabet Trafik, Porsgrund. Levert 03/07. Skipet ble benyttet til taubåt, passasjer- og posttransport mellom Skien og Langesund.
1855 I rutefart Skien–Langesund–Fredriksværn.
1858 Solgt til Jac. Nerdrum, Porsgrund.
1863 Overtatt av Jac. Nerdrum’s enke, Porsgrund.
1865 Solgt til Chr. Knudsen, Porsgrund.
1870 Lagt opp.
1875 Utgått fra registeret.

 

 

History in English:

1852 Built as paddle steamer TRAFIK at Marshall Yard, North Shields, England for Dampskibsselskabet Trafik, Porsgrund. Delivered 03/07. The vessel was used as a tug, passenger and mail transport between Skien and Langesund.
1855 In regular service Skien–Langesund–Fredriksværn.
1858 Sold to Jac. Nerdrum, Porsgrund.
1863 Taken over by Jac. Nerdrum’s widow, Porsgrund.
1865 Sold to Chr. Knudsen, Porsgrund.
1870 Laid up.
1875 Deleted from the register.

 

 

           

Kilde: Boka Lokalbåtene på Telemarkkysten, boka Stø kurs i Storm og still av Kjell Ivar Brynsrud.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/02-2014 (SN/PS)