Mangler bilde.

1893 DS TORDENSKJOLD (PGR246189301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, taubåt /Steam ship, tug.

ID. No.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Porsgrund.

Byggeår (year built):

1893

Bnr (Sno).:

89

Bygger (yard):

Nylands Værksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S, Porsgrund.

Disponent (manager):

Finn C. Knudsen, Porsgrund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

85,01 brt, 31,36 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 20,15 m-B: 5,16 m-D: 3,40 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HPRS, LFCJ etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp. 180 IHK. Bygget av Nylands Værksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1893 Bygget som TORDENSKJOLD av Nylands Værksted, Kristiania for A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S (Finn C. Knudsen), Porsgrund.
1903 Målt 23/11 til: 81,43 brt, 29,92 nrt.
1914 Ankom 04/08 til Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg for å utrustes som bevogtningsfartøy. 1 x 65 mm L/43 M II Hotchkiss kanon montert på fordekket i stedet for ankerspillet. 11 manns besetning. Leie NOK 45/døgn.
Tilbakelevert rederiet 15/09.
1919 Målt 01/12 til: 53,33 brt, 17,58 nrt.
1931 Solgt i november for NOK 20.000 til Trygve Pedersen, Oslo med krav om hun ikke skulle videreselges til direkte konkurrerende firma i Skiensfjorden.
1934 Solgt i oktober for NOK 9.000 til Johannes Hansen, Arendal og ifølge skjøtet måtte hun ikke benyttes til oppdrag i Oslo havn og i fjorden innenfor Drøbak.
1937 Overført 04/06 til Johs. Hansens Bukser & Lekterkompani A/S (Johs. Hansen, Bjørn Figenbaum, Halfdan Fredrik Aslaksen og Dagny Herlofson Hansen), Arendal.
1951 Solgt i september for NOK 40.000 til Kullkompagniet af 1871 (D. Martens-Nielsen, Einar Thorsnes, J. v. Tangen Kielland og Trygve Bjerck), Bergen. Omdøpt til MATRE.
1952 Målt 24/04 til: 88,16 brt, 28,61 nrt..
1960 Solgt i april for NOK 13.000 til Ivar Matre, Sandeid. Registrert i Bergen. Omdøpt til NESFOSS.
Videresolgt i august for NOK 20.000 til Jan Tor Haaland, Stavanger. Omfattende restaurert og bygget om til motordrift. 1 x Wichmann type 5 ACA 500, 550 BHK. Omdøpt til LARS.
1961 Målt 30/01 til: 83,30 brt.
1978 Overført til Haaland & Sønn, Stavanger.
Ny motor installert i august. 1 x Caterpillar, 1.100 BHK.
1982 Målt 23/07 til: 84,69 brt. L: 21,40 m-B: 5,26 m-D: 3,37 m.
1986 Bukser & Bjerging A/S, Oslo ble i oktober managers for Haaland & Sønn. LARS fortsatt registrert i Stavanger.
1999 Overtatt i september av Bukser & Berging A/S, Oslo. Fortsatt Stavangerregistrert.
2010 Solgt i april for NOK 500.000 til Borg Maritime A/S (Frode Hågensen), Sarpsborg.
Omdøpt til BORG VIKING.
2011 Solgt i april til Borg Maritime A/S (Lars Andrè Jensen, Tromsø.

 

 

History in English:

1893 Built as TORDENSKJOLD at Nylands Værksted, Kristiania for A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S (Finn C. Knudsen), Porsgrund.
1903 Meas. 23/11 to: 81,43 brt, 29,92 nrt.
1914 Arrived 04/08 at Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg for outfitting to a patrol vessel. 1 x 65 mm L/43 M II Hotchkiss canon installed on the fore deck. Leased for NOK 45/day.
Reverted to owners 15/09.
1919 Meas. 01/12 to: 53,33 brt, 17,58 nrt.
1931 Sold in November for NOK 20.000 to Trygve Pedersen, Oslo with requirement that she must not be resold and used in direct competition with other firms in  Skiensfjorden.
1934 Sold in October for NOK 9.000 to Johannes Hansen, Arendal and a clause limiting her use in Oslo Harbour and out to Drøbak.
1937 Transferred 04/06 to Johs. Hansens Bukser & Lekterkompani A/S (Johs. Hansen, Bjørn Figenbaum, Halfdan Fredrik Aslaksen og Dagny Herlofson Hansen), Arendal.
1951 Sold in September for NOK 40.000 to Kullkompagniet af 1871 (D. Martens-Nielsen, Einar Thorsnes, J. v.Tangen Kielland og Trygve Bjerck), Bergen. Renamed MATRE.
1952 Meas. 24/04 to: 88,16 brt, 28,61 nrt..
1960 Sold in April for NOK 13.000 to Ivar Matre, Sandeid.
Registered in Bergen. Renamed NESFOSS.
Resold in August for NOK 20.000 to Jan Tor Haaland, Stavanger. Extensive restauration and conversion to a motor ship. 1 x dieselmotor, Wichmann type 5 ACA 500, 550 BHK. Renamed LARS.
1961 Meas. 30/01 to: 83,30 brt.
1978 Transferred to Haaland & Sønn, Stavanger.
New engine installed in August. 1 x Caterpillar, 1.100 BHK.
1982 Meas. 23/07 to: 84,69 brt. L: 21,40 m-B: 5,26 m-D: 3,37 m.
1986 Bukser & Bjerging A/S, Oslo became in October managers for Haaland & Sønn. LARS still registered in Stavanger.
1999 Taken over in September by Bukser & Berging A/S, Oslo. Still Stavanger registry.
2010 Sold in April for NOK 500.000 to Borg Maritime A/S (Frode Hågensen), Sarpsborg.
Renamed BORG VIKING.
2011 Sold in April to Borg Maritime A/S (Lars Andrè Jensen, Tromsø.

 

 

             

Kilde: Tom Bjørge Jensen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 22/08-2011 (TBJ/PS)