PGR27019050120001 BANNOCKBURN. Foto fra boka Barske menn og hvite seil av Trygve Gundersen.

 

1905 Bark BANNOCKBURN (PGR270190501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip,bark, stålskrog
sail ship barque, steel hull.

Off.no:

1093183

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Porsgrund

Byggeår (year built):

1886/04

Bnr (Sno).:

341

Bygger (yard):

Barclay, Curle & Co., Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Bannockburn, Porsgrund.

Disponent (manager):

Leif Gundersen, Porsgrund.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.000 tdw, 2.068 brt, 1.999 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 287,0’-B: 42,5’-D: 24,1’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WHBL

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 4-mastet bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Hans E. Rønning Larsen 1905-11
Ole Dortheus Hansen 1911-17

 

 

Historikk:

1886 Bygget som fullrigger BANNOCKBURN av Barclay, Curle & Co., Glasgow, Scotland for Robert Shankland & Co., Greenock, Scotland.
1894 Ombygget til 4-mastet bark.
1905 Solgt til A/S Bannockburn (Leif Gundersen), Porsgrund..
1911 Overført til A/S Bannockburn (Gundersen & Gjertsen), Porsgrund.
1914 Losset i Liepãja, Latvia da første verdenskrig startet. En av de første byene til å bli bombadert av tyskerne var Liepãja. Russerne slepte ut et par tyske skip og senket dem i havneinnløpet. BANNOCKBURN ble liggende i Liepãja i over et år.
1915 Overført i september til A/S Leif Gundersen (A/S Gundersen & Giertsen), Porsgrund. Omdøpt til LEIF GUNDERSEN.
Da havna ble åpnet ble skipet tauet til Geestemünde, Tyskland av et tysk krigsskip og overlatt til rederiet.
1917 Oppbrakt 24/03 av fransk hjelpekrysser LA CHAMPAGNE og bragt inn til Stornoway, Hebridene. Her ble hun liggende i 3-4 uker. Det ble funnet en masse tysk diplomat post i stuertens varetekt. Så ble skipet tauet til Greenock, Scotland og losset. Nå ble hun erklært som fransk prise. Overtatt 10/05 av the French Government, Lorient, Frankrike. Omdøpt til ATLAS.
Torpedert og senket 28/07 av den tyske ubåten U 30 (Kapitänleutnant Frans Grünert) i pos. 51.35N-15.31V, ca. 200 nm vest for Fastnet, Irland mens hun var på reise fra Clyde, Scotland til Fort de France, Martinique. Ingen overlevende.

 

 

History in English:

1886 Built as full-rigged ship BANNOCKBURN by Barclay, Curle & Co., Glasgow, Scotland for Robert Shankland & Co., Greenock, Scotland.
1894 Converted to a 4-masted barque.
1905 Bought by A/S Bannockburn (Leif Gundersen), Porsgrund.
1911 Transferred to A/S Bannockburn (Gundersen & Gjertsen), Porsgrund.
1914 Discharged in Liepãja, Latvia and when WWI started. One of the first cities bombed by the Germans. The Russian towed out German ships and sank them at the port entrance. BANNOCKBURN stayed in Liepãja for more than a year.
1915 Transferred in September to A/S Leif Gundersen (A/S Gundersen & Giertsen), Porsgrund. Renamed LEIF GUNDERSEN.
When the port was opened she was towed to Geestemünde, Germany by a German warship and handed over to her owners.
1917 Captured 24/03 by the French aux. cruiser  LA CHAMPAGNE and taken to Stornoway, the Hebrides. She laid here for 3-4 weeks. It was found a lot of German diplomatic mail in the Chief Stewards custody. The vessel was towed to Greenock, Scotland and discharged. Condemned by prize court. Taken over 10/05 by the French Governement, Lorient, France. Renamed ATLAS.
1917
Torpedoed and sunk 28/07 by the German submarine U 30 (Kapitänleutnant Frans Grünert) in position 51.35N-15.31W, abt. 200 nm west of Fastnet. Ireland whilst on a voyage from Clyde, Scotland to Fort de France, Martinique. No survivors.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein Reg., boka Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind III, boka
Barske menn og hvite seil av Trygve Gundersen, uboat.net
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/01-2015 (SN/PS)

PGR27019050120002 BANNOCKBURN som LEIF GUNDERSEN. Foto fra Steinar Norheim.