RIS41618930120001 HYDRA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1893 Brigg HYDRA (RIS416189301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, brigg, treskrog
sail ship, brig, wood hull.

ID. No.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Risør

Byggeår (year built):

1872/09

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

A. Aamundsen, Tromø, Arendal.

Eier (owner):

B. Henrichsen, Risør.

Disponent (manager):

B. Henrichsen, Risør.

Klasse (Class).:

DnV A2-3N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

204 brt, 187 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 103,6’-B: 25,7’-D: 11,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HWGF

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som brigg.

 

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
E. A. Gundersen 1872-74,
A. Henriksen
,
H. M. Beck.

 

 

Historikk:

1872 Bygget som HYDRA av A. Aamundsen, Tromø, Arendal for Hans H. Pettersen et. al., Arendal.
1893 Solgt til B. Henrichsen, Risør.
1898 Strandet 03/11 ved Drøbak.
1899 Solgt til A/S Hydra (A. Jørgensen), Horten.
1902 Solgt til A/S Hydra (A. K. Baltzersen), Drøbak.
1907 Solgt til A/S Hydra (H. M. Beck, Soon), Drøbak.
1911 Solgt til A/S Brig Hydra (Haraldsen & Søn), Tønsberg.
1913 Overført til A/S Haraldsens Seilskibsrederi (Haraldsen & Søn), Tønsberg.
1914 Forlatt 14/03 utenfor Egersund mens hun var på reise fra Kristiania til London, England med is.

 


Fra sjøforklaringen i 1914:
Brig »Hydra« (H.W.G.F.) av Kristiania, forliste utenfor Eger­sund i mars 1914.
        Av sjøforklaring avgit for sorenskriveren i Dalene fremgaar, at fartøiet avgik fra Drøbak den 8. mars med en ladning is bestemt til London. Paa grund av taake blev »Hydra« liggende ved Moss til den 12. s.m., da reisen fortsattes. Der var frisk kuling langs kysten. Den 13. om aftenen merkedes, at der var meget vand i skibet. Frivakten purredes ut og man begyndte at pumpe med begge pumper, men da vandet steg hurtig, antokes at skibet hadde faat en større lækage. Der blev holdt skibsraad, hvori det besluttedes, at søke havn paa Norges kyst for om mulig at bjerge skibet. Vinden tiltok med tyk luft og regn. Kl. 3 fm. den 14. var fartøiet fuldt av vand. Mandskapet blev bjerget av D/S »Dronningen« og landsat i Egersund.
Skibet gjennemgik periodisk klassebesigtelse av Det norske Veritas i februar og mars 1914 og erholdt da klasse A.2.—3.N. for 2 aar. Likeledes utførte den norske Skibskontrol sammesteds besigtelse av indredning og utrustning, der før avseilingen paa sidste reise var iorden. Sjøfartskontoret utstedte ogsaa fartscertifikat.
Saken gir ikke anledning til nogen forføining, men henlægges.

 

 

History in English:

1887 Built as HYDRA by A. Aamundsen, Tromø, Arendal for Hans H. Pettersen et. al., Arendal.
1893 Bought by B. Henrichsen, Risør.
1898 Stranded 03/11 at Drøbak.
1899 Sold to A/S Hydra (A. Jørgensen), Horten.
1902 Sold to A/S Hydra (A. K. Baltzersen), Drøbak.
1907 Sold to A/S Hydra (H. M. Beck, Soon), Drøbak.
1911 Sold to A/S Brig Hydra (Haraldsen & Søn), Tønsberg.
1913 Transferred to A/S Haraldsens Seilskibsrederi (Haraldsen & Søn), Tønsberg.
1914 14. March, Abandoned 14/03 off Egersund while on a voyage from Kristiania to London, England with ice.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmsteinregisteret, Skipsforlis 1914, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/03-2018 (SN/PS)