FARTØYOVERSIKT (FLEETLIST)

RIS 425-K. E. LINDSTØL, RISØR

 

ÅR
INNKJØPT

SHIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE (TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

1919

Seil/Skn

FIDES

(Bygget 1919)

413 brt
312 nrt

Skibs A/S Fides, Risør

 

 

 

 

 

 

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Oppdatert 17/10-2011 (SN/PS)