Mangler bilde.

 

1905 Seil/Flk AVIEMORE (SFJ002190501)

 

 

 

 

 

 

Type

Seilskip, bark, hvalkokeri
sail ship, barque, whale processing factory

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1870/08

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

W. Hood & Co, Aberdeen, Skottland

Eier (owner):

I/S Alfa & Beta, Sandefjord

Disponent (manager):

Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e., Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.109 brt, 1.043 nrt

Dimensjoner (size):

L: 214,9'-B: 36,8'-D: 22,2'

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

6 trykk-kokende kjeler,
4 spekk-kjeler av åpen type.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HNBM

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, bark rigget.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

Hjelpekjeler (donkey boilers)

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører
A. Sørensen 1889-
M. Sørlie 1891-
K. G. Hansen 1900-
Ing. Bryde 1909
Hansen 1913-
M. M. Aase -1914

 

 

Historikk:

1870 Bygget som fullrigger AVIEMORE ved W. Hood, Aberdeen, Skottland for G. Thompson & Co., Aberdeen. Etter sigende var prisen £ 40.000 da den var ny.
1888 Innkjøpt til Norge.
1889 Registrert i Norge uten eier og hjemstedshavn ifølge Lloyds reg.
1890 Ifølge Lloyds Records av 1890 så var den registrert i Fredrikstad. Som eiere Ellen Lines Ship Co. (?). Om man ser i boken "Seilskip i Sandar og Sandefjord" så står den med A/S Aviemore (L. G. S. Larsen, Hauan som disponent), Sandefjord som eier mellom 1891 og 1908. Rigget om som bark.
1900 Solgt til Johan Bryde. Trer inn som disponent for A/S Aviemore frem til 1905. Ombygget.
1905 Innkjøpt av I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.), Sandefjord 11/3-1905 fra Johan Bryde for NOK.30.000. Ombygget til flytende hvalkokeri m/6 trykk baserte kjeler og 4 åpne kokekar. Kapasiteten var da 100 fat i døgnet. Skipets lastekapasitet var ca. 4.000 fat. Arktisk hvalfangst med Green Harbour på Svalbard som base 1905-1908. Samlet produksjon oppgitt til 8.003 fat
1908
Innleid av det nyetablerte (1908) Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S (Thor Dahl og Ingvald Bryde (Chr. Christensens svigersønn)) for fangst ved Syd-Georgia
fra basen Godthul i sesongene 1908-1912. Selskapet hadde kjøpt en del av Ernest Swinhoe's lisens fra The South Georgia Exploration Company for £ 1.500. AVIEMORE kom til Syd Georgia med hvalbåten EDDA og SNORRE. I. M. Bryde var kaptein. Fangsten derfra startet 08/01-1908. De benyttet landbasen Godthul i sesongene 1908-1912.
1909 På våren kom AVIEMORE hjem med 3.400 fat hvalolje. Dette var veldig dårlig. Man manglet ganske enkelt kontanter til mannskapets avmønstring. Ved hjelp av losene på Hvasser, ble AVIEMORE dirigert til Kristiania (Oslo). Thor Dahl måtte henvende seg til banksjef Castberg i Christiania Bank- og Kreditkasse og spurte om han kunne få lån på lasten. Det ble ordnet, og hele lasten ble lagret i en stor kjeller som han måtte leie. Dette var tungvint, for hver gang et oljesalg skulle effektueres
1912 Thor Dahl skriver til Den Kongelige Danske Regjering i København om konsesjon for hvalfangst på Grønland for kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA og BETA. Konsesjonen ble ikke innvilget. Lars Christensen overtar som disponent.
1913 Thor Dahl og Lars Christensen overtar Thos. J. Wiborgs lisens for fangst på Fransk-Kongo. Her ble de anvist til et felt ved Libreville hvor man benyttet kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA og BETA. Dette feltet ga et magert utbytte. Kun 2.800 fat for sesongen 1913.
1914 Fangsten fortsatte sommeren 1914 med de samme båtene. Denne sesongen ga bare 2.500 fat. Da verdenskrigen brøt ut blev AVIEMORE satt i fraktfart.
1916 Forsvant i Atlanteren i november på reise fra Halifax, Nova Scotia til Liverpool, UK med trelast. Rederiet oppgir at det var 17 mann om bord, konsulatet oppgir 14.
1918 Hvalfangerselskapet I/S Alfa & Beta blir slettet av firmaregisteret.

 


Fra sjøforklaringen:
Bk. »Aviemore« (H.N.B.M.) av Sandefjord, forsvandt paa reise fra Halifax N.S. til Liverpool i november/december 1916.
Av undersøkelser foretat gjennem konsulatet i Halifax og forhør optat i Sandefjord samt Sjøfartskontorets og Det norske Veritas registre fremgaar, at skibet var bygget i Aberdeen i 1870 av haarde træmaterialer. Længde 215, bredde 36,5 og dybde 22,2 eng. fot. Dets registertonnage var 1109 br. og 1 043 netto ton. Skibet blev sidste gang besigtet av Det norske Veritas i mai 1913 og erholdt klasse A.2., bæreevne 3.L. for 3 aar. I juli 1916 efter at en beseenrapport (en slags besigtelse) var indsendt til Det norske Veritas, blev skibets klasse, der var utløpet i mai s. a., forlænget for en reise til Amerika og tilbake til Europa, hvor den periodiske besigtelse skulde foretages. Skibet var i tørdok i Liverpool i juli 1916.
Indredning og utrustning blev besigtet av Den norske Skibs- kontrol i 1915 og saavidt skjønnes i januar 1916.
Ved avseilingen fra Halifax N.S. hadde skibet en besætning av 14 mand ifølge konsulatets opgift. Rederiet har en mandskapsliste paa 17 mand, men erklærer at den vistnok er mangelfuld.
Lasten bestod av 439 std, granplanker i rum og paa dæk.
Senere har man intet hørt fra eller om skib og mandskap, hvorfor skibet maa ansees forlist og mandskapet omkommet.
Ifølge de foreliggende oplysninger maa det antas, at skibet har været i sjødygtig stand ved avseilingen fra Halifax.
Aarsakene til skibets forsvinden er saaledes ikke oplyst, men kan formentlig skyldes foruten almindelige sjøulykker ogsaa krigsforlis. Saken henlægges.

 

 

History in English:

1870 Built as full-rigged ship AVIEMORE by W. Hood & Co., Aberdeen, Scotland for G. Thompson & Co., Aberdeen. According to records the price was £ 40.000 as new by that time.
1888 Sold to Norway.
1889 Registered in Norway in the Lloyds Record of 1889 with no owner or port of registery.
1890 According Lloyds Records of 1890 she was registered with Fredrikstad as home port. As owner noted Ellen Lines Ship Co(?). According the book "Seilskip i Sandar og Sandefjord" it's written A/S Aviemore (L. G. S.Larsen, Hauan as manager), Sandefjord as owners between 1891 and 1900. Re-rigged as barque.
1900 Sold to Johan Bryde. Management of A/S Aviemore taken over by Johan Bryde.
1905 Purchased by I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.), Sandefjord on 11/3-1905 from Mr. Johan Bryde for NOK.30.000. Converted to floating whale processing factory. 6 off pressure boilers and four open boiling facilities were installed. Capacity calculated to 100 bbls per day. Ship loading capacity was abt.4.000 bbls.
1908 Hired by the newly established Bryde & Dahls Hvalfangerselskab (Thor Dahl and Ingvald Bryde (Chr. Christensens son in law)) for whaling at South-Georgia (Godthul). The license was purchased as a part of Ernest Swinhoe at the The South Georgia Exploration Company for £ 1.500 and the AVIEMORE arrived South Georgia with the catcher EDDA. I. M. Bryde was the captain. Whaling started on 08/01-1908. Catching from the shore base Godthul in all seasons from 1908 until 1912.
1909 The season of 1909/10 AVIEMORE catching with two catchers, EDDA and the newbuilt SNORRE.
1912 Thor Dahl wrote a letter to the Royal Danish Government in Copenhagen to get a license of whaling at Greenland. The license not granted. Lars Christensen took over as manager.
1913 Thor Dahl and Lars Christensen take over the whaling license from Mr. Thos. J. Wiborg giving permission for whaling on the coast of French Congo. They were appointed to do whaling outside Libreville. The catch was very poor. AVIEMORE and her catchers ALFA and BETA ended up with only 2.800 bbls.
1914 AVIEMORE and her two catchers started also this seas, but the result was even worse, only 2.500 bbls. As the WWI break out, AVIEMORE started trading as a regular freighter.
1916 Disappeared in the Atlantic Ocean in November, on route from Halifax, Nova Scotia to Liverpool, with load of wood. The company said it was 17 men onboard, but the consulate said 14. .
1918 The whaling company was deleted from the registers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma THOR DAHL 1887 -1937" av Hans Bogen, Norsk
sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/02-20182 (RI)