SFJ00219100420001 DS LAUGEN. Bilde fra boken «DAMP»

 

 

 

1910 DS LAUGEN (SFJ002191004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, last- og passasjer
steam ship, cargo and passenger

Off.no (IMO):

 

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

 

Byggeår (year built):

1891

Bnr (Sno):

 52

 

Bygger (yard):

Christiansand mek. Verksted, Kristiansand.

 

Eier (owner):

A/S Sandefjord & Tjømø D/S (Lars Christensen, Thor Dahl m.fl), Sandefjord.

 

Disponent (manager):

Lars Christensen, Sandefjord.

 

Klasse (Class).:

 

 

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

90,6 brt, 46 nrt

 

Dimensjoner (size):

L: 80,6’–B: 17,1’–D: 8,0’.

 

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

 

Kommunikasjon (comm.):

 

 

Kallesignal (Call sign.):

HPBJ

 

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound exp., 130 IHK (22 NHK)

 

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

 

Kjele(r) (boiler):

1 ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt

 

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som laste- og passasjerskip LAUGEN ved Christiansand mek. Verksted, Kristiansand for Interesseselskapet A/S Laugen, Larvik.
Båten gikk i rute mellom Larvik–Fredriksvern (Stavern)–Sandefjord–Havna (Tjøme) til Kristiania (Oslo) to ganger i uken.
1906 Solgt til A/S Laugen (Thøger Andersen), Larvik.
1910 Solgt til A/S Sandefjord & Tjømø D/S (Lars Christensen), Sandefjord.
1912 Thor Dahl overtar som disponent.
1913 Forliser ved Malmøbåen 19/05, ved innseilingen til Larvik. I orkanaktig vind og høy sjøgang ble den fanget inn i retursjø fra den bratte fjellveggen ved Hummerberget ytterst på Gonlandet og båten brøt ned.
Ni personer var omord i båten da dette skjedde. Av de var det kun fyrbøter Elias Nilsen fra Tjøme som overlevde, drivende på en livbeltkasse. Av de som omkom var det 2 kvinner og 6 mann. Skipper om bord var Oscar Olsen, Tjøme.

 

 

Fra sjøforklaringen:
D/s. „Laugen“ (H.P.B.J.) av Sandefjord sank den 19. mai paa reise fra Sandefjord til Larvik med stykgods, hvorved 8 menneskeliv gik tapt.
        Sjøforklaring og retslig efterforskning avgit ved Sandefjords sjøret den 21. s. m.
        Skibsinspektøren uttaler:
1)     At „Laugen“ ved avgang fra Sandefjord var
forskriftmæssig utstyrt med redningsredskaper og passende bemandet, samt lastet med ca. 46½ ton stykgods, hvoriblandt 458 sækker Thomasfosfat.
2)     At aarsaken til forliset antagelig maa tilskrives den omstændighet, at iskassen og de 2 fate av sjøerne er tat fra sine plasser og har slaat istykker glasruterne i kappen, saa vandet er strømt ned i lugaren og derfra gjennem det utætte skott ind i maskinrummet. Der var heller ingen lænselemmer paa agterdæk, likesom agterste maskinskott var læk. Det er vistnok tvilsomt, om fjorddampskibenes smaa prammer er hensigtsmæssige redningsbaater.
3)     At det maa klandres, at der ikke var foretat baatmanøvrer ifølge sjødygtighedslovens § 48, og at denne omstændighet sandsynligvis har medvirket til, at størstedelen av de ombordværende druknet.
4)     At saken ikke gir anledning til nogen forføining fra paatale- myndighetens side. — Henlagt.

De som omkom:

Skibskaptein Oscar Olsen, Husvik-
Styrmand E. Hansen, Tjømø-
Hans Paulsen Hullebak, Tjømø-
Johan Pettersen, Nøtterø-
Søren Olsen, Tjømø-
Maskinist Johan Carlsen, Ranvik-
Restauratrice Elisabeth Norstrøm, Kristiania og
Emma fra Kristiania.

 

 

 

 

History in English:

1891 Built as cargo- and passenger ship LAUGEN by Christiansand mek. Verksted, Kristiansand for Interesseselskapet A/S Laugen, Larvik.
Serviced a route between Larvik–Fredriksvern (Stavern)–Sandefjord–Havna (Tjøme) to Kristiania (Oslo) twice a week.
1906 Sold to A/S Laugen (Thøger Andersen), Larvik.
1910 Sold to A/S Sandefjord & Tjømø D/S (Lars Christensen), Sandefjord.
1912 Mr. Thor Dahl, Sandefjord became the manager.
1913 Went down not far from the Malmøbåen on 19/05, at the inlet of Larviksfjorden. In a hurricane like storm and rough sea she was caugh in topping waves created from the rock wall of the Hummerberget on the Gonlandet, and the ship was broken down.
Nine persons was on board at the time. Of those, only the fireman Elias Nilsen from Tjøme survived, drifting in the high sea on a wooden box for lifebelts. Of those missing was 2 women and 6 men. Master at the time was Mr. Oscar Olsen, Tjøme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Kilde: skipet.no (forlis 1913), og bladet «Thor-Glimt», boken «DAMP» av Jonassen og Eggen,
Norsk sjøulykkestatistik 1913.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/11-2017 (RI/PS)