SFJ00219210520001 DS/HVB JERV I som fiskebåt MARTA BECK. Foto fra Ulf W. Gustavsen.

 

1921 DS/Hvb JERV I (SFJ002192105)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

1125474

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1907/08

Bnr (Sno).:

262

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet A/S Congo, Sandefjord.

Disponent (manager):

Søren L. Christensen, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

116 brt, 24 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 91'-B: 18'-D: 11’

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LEFH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 11"-18"-29", slag/stroke: 29". 36 NHK (350 IHK). Bygd av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

Max. ca 12 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (røkrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som hvalbåt LINGA ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Christian Salvesen & Co., Leith, Scotland. Sjøsatt 18/04, levert i august. Satt i fangst for rederiets Olna Whaling Station på Shetlandsøyene i sesongene 1907–1909. Registrert i ”Fishery Board of Scotland, Edinburgh” med kjennetegn LH 215
Sesongvarighet ved Olna var fra mai til september
(Må ikke forveksles med LINGA eid pr. 1912 av Johan Bryde, Sandefjord (bygget 1882) som INGEBJØRG).
1909 Fanget for Salvesen New Island Station på Falklandsøyene i sesongen 1909/1910
1910 Fanget for Salvesens landstasjon i Leith Harbour, Syd Georgia sesongen 1910/11
1911 Tilbakeført nordlige fangstfelt og fanget med H. Hansen som skytter og 10 manns besetning. Første sesong for Salvesens stasjon på Hellisfjord Island bestyrt av Marcus C. Bull, Tønsberg.
1912 I fangst for Olna Station, Shetland (Marcus C. Bull som fangstbestyrer). Fanget for Olna t.o.m. 1914-sesongen.
1913 Fartøyets bokførte verdi oppgitt til GBP 4.100 i mai. Fangstresultatet denne sesongen ble 27 finn og 26 seihval. Jacob Foyn var skytter.
1914 Tonnasjen ble per 01/01 endret til 43,24 nrt. Dette året ble den bokførte verdien oppjustert til GBP 4.200. Fangstresultatet ble 27 finn og 23 seihval. Også denne sesongen med Jacob Foyn som skytter.
1915 Trolig i opplag.
1916 Solgt til den franske marine i februar som vaktbåt. Omdøpt til CYGNE II.
1918 Tilbakekjøpt av Salvesen. Fikk tilbake sitt opprinnelige navn LINGA.
1919 I fangst på Færøyene under dansk flagg. Registrert i Torshavn med Hvalfangerselskabet A/S Emma (C. D. Lerche, København), Torshavn som eiere. Salvesen hadde eierinteresser. Selskapet var en videreføring av A/S Emma (Conrad Evensen), Tønsberg.
1921 Ankom Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 07/04. Solgt til Hvalfangerselskapet A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Dokksattes 23/05 til 26/05. Omdøpt til JERV I. Fikk kallesignalet LCDM.
1922. Gikk i dokk 03/03 til 05/04. Avgikk verkstedet og Sandefjord 11/04.
Fangstbåt for DS/Flk PROFESSOR GRUVEL. Sesongen var beregnet til å vare fra slutten av juni til midten av oktober, med retur til Sandefjord.
Ankommer verkstedet og i dokk 14/12.
1923 Ut av dokk 02/01. Forlot Sandefjord for fangst ved Kap Lopez, Gabon med kokeriet PROFESSOR GRUVEL.
Fangsten begynte 25/06 og varte til 12/10 med 5 hvalbåter. BJØRN I, JERV I og ULV I gikk etter sesongen til Dakar for opplag og vedlikehold over vinteren.
1924 Tilbake 19/11 etter sommersesongen på Kongokysten. Forhalte fra opplag til verksted 01/12.
1925 Dokksattes 04/02 til 18/02-1925. Tilbake i dokk 26/03 til 30/03. Forhalte til lagerplass (til byen) 14/04.
1932 A/S Congo gikk konkurs. Solgt 11/01 på tvangsauksjon for NOK 5.000 til E. B. Aaby, Oslo.
1935 Solgt i februar til Sigurd Lauritzen, Tønsberg.
1937 Solgt i november til Isaksens partrederi (Isak Isaksen), Tromsø. Ombygget til tråler. Omdøpt i desember til MARTA BECK.
1939 Overtatt av Lånekassen for fiskere, Tromsø.
1940 Solgt i desember til Gidsken Jacobsen, Narvik.
1951 Registrert eier Isak Isaksen.
1957 Hugget.

 

 

History in English:

1907 Built as whale catcher LINGA by Akers mek. Verksted, Kristiania for Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland. Registered in Leith and with Fishery Board of Scotland’s fishing sign LH 215.
In service at Olna Whaling Station, Shetlands 1907, 1908 and 1909. The whaling season lasted from May to September.
1909 Transferred to Salvesen’s New Island station, Falkland Islands (West) for the 1909/1910 whaling season.
1910 Next season further South. Catching for Salvesen’s shore station at Leith Harbour, South Georgia 1910/1911.
1911 Returned to the Northern hemisphere with Mr. H. Hansen as gunner and a crew of 10. Operated for Salvesen’s Hellisfjord station, Iceland under management of Mr. Marcus C. Bull of Tønsberg, during the 1911 season.
1912 Transferred to Salvesen’s Olna Station at the Shetlands (UK), with Mr. Jacob Foyn as gunner and shipmaster.
1913 The estimated value of the vessel is set to GBP 4.100. Result from the season was 27 fin and 26 sei whales.
1914 The tonnage by 01/01 is adjusted to 43,24 nrt. The estimated value of the vessel now raised to GBP 4.200. The catch result became 27 fin and 23 sei whale.
Also this with Mr. Jacob Foyn as gunner and shipmaster.
1915 Possibly laid up.
1916 In February sold to France for service as WW 1 patrol boat. Renamed CYGNE II.
1918
Re-purchased by Salvesen, renamed LINGA (2nd time).
1919 Catched at the Faeroes for the partly Salvesen owned whaling company A/S Emma (CD Lerche), København, Denmark. Danish flag, registered at Torshavn. Name unchanged.
1921 Arrived Framnæs mek. Værksted in Sandefjord on 07/04. Sold to Hvalfangerselskapet A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Drydocked  23/05 to 26/05. Renamed JERV I. Call sign LCDM.
1922 Arrived the shipyard in Sandefjord. Drydocked 03/03 to 05/04. Left the shipyard and Sandefjord 11/04. Engaged as catcher for the factory PROFESSOR GRUVEL at the Cape Lopez, Gabon during the summer season.
Arrived Sandefjord 14/12 and is dry docked the same day.
1923 Re-floated on 02/01.
1924 Returned to Sandefjord 19/11 after the summer season on Congo. Shifted from storage place to shipyard 01/12.
1925 Drydocked from 04/02 to 18/02. Back in dry dock 26/03 to until 30/03. Shifted to lay up 14/04.
1931 A/S Congo bankrupt. Sold 11/01 for NOK 5.000 in an forced sale to E. B. Aaby, Oslo.
1935 Sold in Februar to Sigurd Lauritzen, Nøtterøy, Tønsberg.
1937 Sold in November to P/R Isaksen (Isak Isaksen), Tromsø. Converted to a trawler. Renamed MARTHA BECK in December.
1939 Taken over by Lånekassen for fiskere, Tromsø.
1940 Sold in December to Gidsken Jacobsen, Narvik.
1951 Registered owner Isak Isaksen, Tromsø.
1957 Sold for demolition.

 

 

           

Kilder: From 70 North to 70 South, Graeme Somner (1984),
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 13/12-2014 (UWG/RI/PS)