SFJ00219230320001 DS/Hvb THOR MAJOR. Bilde fra Harald Fevang.

 

1923 DS/Hvb THOR MAJOR (SFJ002192303)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1923/08

Bnr (Sno).:

407

Bygger (yard):

Akers mek Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Odd, Sandefjord

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

197 brt., 66 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 111,0'-B: 21,9'–D: 12,7’-Dypg.: 13' 1½".

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDCK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke: 24". 118 NHK (500 IHK). Bygget ved Akers mek Verksted, Kristiania

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler) kullfyrt med dim.: 13,5’ x 11’ og 3 fyrganger. Senere ombygget til oljefyring. Total heteflate (HF): 2.295 ft2. 200 psi arbeidstrykk. Bygget ved Akers mek Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1923 Bygget som hvalbåt THOR MAJOR ved Akers mek Verksted, Kristiania for A/S Thor Dahl, Sandefjord. Sjøsatt 19/07, levert i august.
Deltok i
THOR I -ekspedisjonen som fangstbåt i sesongen 1923/24 med Thv. C. Hystad, Sandar som skytter.
1924 Overtatt 15/05 av A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Omdøpt til ODD III. Fanget til PYTHIA-ekspedisjonen og var i fangst sesongen 1924/25 med Christen R. Granøe fra Tjøme som skytter.
1925 Sesongen 1925/26 som fangstbåt med Alfred Skontorp, Slagen som skytter.
1926 Omdøpt til TORGNY med Amund Christiansen, Nanset som skytter.
1927 Sesongen 1927/28 med Jens Johansen, Onsøy som skytter.
1928 I sesongen 1928/31 fanget den for
TORODD-eksedisjonen med følgende skyttere: Martin Arntsen, Sandar, Bjarne Krogh Andersen, Sandefjord og Edmund Evensen, Tjøme.
1935 Solgt til Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn.
1954 Ombygget til snurper.
1955 Levert som snurper med dieseldrift: Wichmann. 2-takt/enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 280 x 420 mm. 329 BHK. Bygget ved Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Solgt til Gunvald Nerhus P/R, Sagvaag, Stord. Registrert i Haugesund.
1962 Skroget forlenget: Loa: 136,2’, ny tonnasje 237 brt, 100 nrt.
1971 Deltok i fiske på Vest-Afrika for ASTRA-ekspedisjonen (ex. THORSHAVET).
1982 Ombygget for Stand-by tjeneste for oljevirksomheten i Nordsjøen.
1993 Omdøpt NY-SLEPPEN
1996 Omdøpt TORGNY, senere BRØNNES.

 

 

History in English:

1923 Built as whale catcher THOR MAJOR by Akers mek Verksted, Kristiania for A/S Thor Dahl, Sandefjord. Launched 19/07, delivered in August.
Participated in the
THOR I-expedition as catcher the season of 1923/24 with Mr. Thv. C. Hystad, Sandar as shooter.
1924 Taken over 15/05 by A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.. Renamed ODD III. Catching for the
PYTHIA -expedition during season of 1924/25 with Mr. Christen R. Granøe from Tjøme as shooter.
1925 The season of 1925/26 as catcher with Mr. Alfred Skontorp, Slagen as shooter.
1926.Renamed TORGNY with Mr. Amund Christiansen, Nanset as shooter.
1927 The season of 1927/28, Mr. Jens Johansen, Onsøy as shooter.
1928 In the season of 1928/31 catching for the
TORODD-expedition with following shooters: Martin Arntsen, Sandar, Bjarne Krogh Andersen, Sandefjord and Edmund Evensen, Tjøme.
1935 Sold to Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn.
1954 Converted to seiner.
1955 Completed as seiner with diesel propulsion: Wichmann. 2-stroke/single acting., 4-cylinder, cyl.dim.: 280 x 420 mm. 329 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Sold to Gunvald Nerhus P/R, Sagvaag, Stord. Registered in Haugesund.
1962 The hull lengthened.
New length: Loa: 136,2’, new tonnage 237 brt, 100 nrt.
1971 Participated in fishery on the coast of West-Africa for the ASTRA-expedition (ex.FL/F THORSHAVET).
1982 Converted to a Stand-by vessel for the oil installations in the North Sea.
1993 Renamed NY-SLEPPEN
1996 Renamed TORGNY, later same year renamed BRØNNES.

 

 

             

Kilde: Fra Thor-Glimt nr.28/1971, DnV, Ill. norsk skipsliste 1984
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/12-2014 (RI/PS)

SFJ00219230320002 DS/Hvb THOR MAJOR gjennom isen som TORGNY. Bilde via Harald Fevang

SFJ00219230320004 DS/Hvb THOR MAJOR som snurper. Bilde fra Ragnar Iversen.

SFJ00219230320005 DS/Hvb THOR MAJOR som BRØNNES. Stand By fartøy for oljevirksomheten. (Fra boken ”Illustrert norsk skipsliste Del 1-2006”)