Mangler bilde

1931 DS/Hvb RUSKEN (SFJ002193015)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no:

128723

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1912/06

Bnr (Sno).:

516

Bygger (yard):

Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

183 brt, 65 nrt

Dimensjoner (size):

L: 110,6’–B: 20,8’–D: 12,1’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LEST

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 12,5”-20,0”-34,0”, slag/stroke: 24,0”. 500 IHK, 76 NHK. Bygget ved Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjele (ildrørskjel/fire tube boiler) med dim.: 12’ x 10,8’. Heteflate: 1.290 ft². 185 psi arbeidstrykk. Bygget ved Richardsons, Westergarth & Co. Ltd, West Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1912 Bygget som hvalbåt THE SOUTHERN CROSS No.1 ved Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Eastern Whaling Co Ltd (Schlesinger), London, England.
19?? Solgt til Southern Whaling & Sealing Co. (Watts), London. Navn uendret. Fangstområde ukjent.
1925 Ankom Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for dokking og reparasjon 12/11, forhaler fra verkstedet til lagerplass 14/11.
1926 Tilbake på verkstedet 22/3. Dokket inn samme dag. Forlot dokken 16/04 og verkstedet 19/04.
Ankom Sandefjord 23/09.
1927 Forhalte fra opplagsplass til verkstedet for dokking og ettersyn 24/01. I dokk frem til 28/01.
1928 Ankom verkstedet for ettersyn og dokking 03/04. Dokket ut 04/04 og forhalte til opplag. Forlot Sandefjord 21/04.
1929
Solgt til Hvalfangerselskapet Frango A/S (H. Virik), Sandefjord. Ankom Sandefjord og verkstedet 28/02 for ettersyn, klassing og dokking. Hovedkjelen ombygget til oljefyring. Omdøpt til RUSKEN. Forlot Sandefjord 09/09 sammen med Flk FRANGO.
19?? Frango A/S med hvalbåter overtatt av A/S Thor Dahl, Sandefjord.
1932 Rørene i hovedkjelen ble fornyet.
1936 Overført til Bryde & Dahl, Sandefjord.
Ankom verkstedet 25/03. Avgikk Sandefjord og verkstedet 26/05. Ombygget til slepebåt i Kristiansand.
Solgt til Buenos Aires Tugboats Ltda S. A., Buenos Aires, Argentina. Omdøpt til ARCTURUS.
1949 Overført 05/08 til F. A. N. U. (Flota Argentina de Navegación de Ultramar), Buenos Aires.
1959 Solgt 01/08 til F. A. N. F (Flota Argentina de Navegación Fluvial). Datterselskap av E. F. F. E. A. (Flota Fluvial del Estado Argentino), Buenos Aires.

 

 

History in English:

1912 Built as whale catcher THE SOUTHERN CROSS No.1 by Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlebrough, England for Eastern Whaling Co Ltd (Schlesinger), London, England.
1925 Arrived 12/11 at Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for docking and maintenance. Shifted from shipyard to storage 14/11.
1926 Returned to the shipyard 22/03. Dry docked the same day. Left the dock 16/04 and the yard 19/04.
Returned to Sandefjord 23/09.
1927 Shifted from storage to shipyard for periodical docking and maintenance 24/01. Remained in dock until 28/01.
1928 Arrived 03/04 at the shipyard for docking and maintenance. Docked out 04/04 and shifted to storage. Left Sandefjord 21/04.
1929
Arrived Sandefjord and the shipyard 28/02 for maintenance, renewal of class and docking. Main boiler converted to oil firing.
Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Renamed RUSKEN. Left Sandefjord with the factory ship Flk FRANGO 09/09.
1932 Retubed the main boiler.
1936 Arrived the shipyard in Sandefjord 25/03. Departed Sandefjord and the shipyard 26/05. Converted to tug boat in Kristiansand, Norway.
Sold to Buenos Aires Tugboats Ltda S. A., Buenos Aires, Argentine. Renamed ARCTURUS.
1949 Transferred 05/08 to F. A. N. U. (Flota Argentina de Navegación de Ultramar), Buenos Aires.
1959 Sold 01/08 to F. A. N. F (Flota Argentina de Navegación Fluvial). Subsidiary of E. F. F. E. A. (Flota Fluvial del Estado Argentino), Buenos Aires.

 

 

           

Kilde: DnV, Hvalfangerregisteret, Lloyd’s, Carlos Mey ved Historia y Arqueologia Marítima, Buenos
Aires
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Ulf Gustavsen og Per Sundfær
Sist oppdatert: 10/04-2014 (RI/UWG/PS)