SFJ00219310120001 DS THORLAND. Bilde via “Thor-Glimt”.

 

1931 DS THORLAND (SFJ002193101)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, fiskeforedlingsskip
steam ship, fish processing vessel

Off.no (IMO):

1115967

Flagg (flag):

BRI

Havn(port):

London

Byggeår (year built):

1903/03

Bnr (Sno):

502

Bygger (yard):

Russel & Co, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Thorland Limited, London, England.

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

Lloyds +100A1, shelterdeck w/freeboard

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.300 tdw, 5.208 brt, 3.360 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 385,0'–B: 51,2'–D: 34,8'–dypg.: 24' 7½".

Lastehåndteringsyst.
(cargo handling.)

12 fryserom med samlet kapasitet 258.505 ft³.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Fryserianlegg innredet for kveitefiske

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

4 x Liverpool Refrigeration kompressorer. Kjølemedium ammoniakk. Indirekte fordamping. Kapasitet 272.155 kcal/time og -18 °C i fryserom. Bygget av Liverpool Refrigeration Co. Ltd, Liverpool, England.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

GRWS (britisk)

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type tre trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. diam.: 28,0"-45,0"-75,0", slag/stroke: 54,0". 546 NHK. Bygget ved Rankin & Blackmore, Greenock, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), hver oljefyrt. Heteflate totalt (HF): 7.830 ft². Arbeidstrykk 180 psi.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1903 Bygget som HIGHLAND ENTERPRISE ved Russel & Co, Port Glasgow, Scotland for Nelson Line (Liverpool) Ltd (H. & W. Nelson, Ltd), London, England. Sjøsatt 27/01, levert i mars.
1925 Solgt til Nelson Steam Navigation Co. Ltd, London. Samme managers.
1929 Solgt til J. Bennett (Billingsgate) Ltd, London.
1930 Solgt til Northland Ltd (Kaye, Son & Co. Ltd), London. Ombygget til fiskeforedligsskip. Omdøpt til NORTHLAND.
1931 Solgt 17/12 til av London Whaling Co.
Ltd (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London. Omdøpt til THORLAND. For fiske ved Grønland.
Meningen var å registrere den under norsk flagg, men grunnet Englands innføring av 10% toll på norsk fisk forble den under engelsk flagg.
1932 Overført til Thorland Limited, London. Samme manager. Som kjent ble det stopp for den norske hvalfangsten for sesongen 1931/32. En følge av dette var at A/S Thor Dahl i januar 1932 startet fiskeriselskapet (A/S Thor Dahl), London med fryseriskipet THORLAND. Georg Moe ble som avdelingssjef sterkt engasjert i driften av THORLAND-ekspedisjonen, og var med ekspedisjonen til fiskefeltene ved Grønland sommeren 1932 som førstesekretær for å sette seg nærmere inn i fiskeforholdene, og sommeren 1935 var han ekspedisjonens leder..
1937 Etter ekspedisjonen i 1937 opphørte imidlertid fiskerivirksomheten da fiskebestanden var gått sterkt tilbake.
1940 Beslaglagt 12/04 i Sandefjord av tyske myndigheter. Brukt som fryselager.
1946 Overtatt av den Norske Stats Fiskeridepartement.
1947 Overført til Råfisklaget A/S, Tromsø.
1948 Solgt til A/S D/S Thorland (Johs. Overaa), Trondheim.
1951 Ankom 08/08 til Faslane, Scotland for hugging ved Metal Industries Ltd.

 

 

History in English:

1903 Built as HIGHLAND ENTERPRISE at Russel & Co, Port Glasgow, Scotland for Nelson Line (Liverpool) Ltd (H. & W. Nelson, Ltd), London, England. Launched 27/01, delivered in March.
1925 Sold to Nelson Steam Navigation Co. Ltd, London. Same managers.
1929 Sold to J. Bennett (Billingsgate) Ltd, London.
1930 Sold to Northland Ltd (Kaye, Son & Co. Ltd), London. Converted to a fish processing vessel. Renamed NORTHLAND.
1931 Sold 17/12 to London Whaling Co. Ltd (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London. Renamed THORLAND.
The intension was to register the ship under the Norwegian flag, but because of English custom fee of 10% on Norwegian fish it was decided to keep her under british flag.
1932
Transferred to Thorland Limited, London. Same manager.As well documented, the whaling industry had a hard time in the season of 1931/32. As a result A/S Thor Dahl in January 1932 founded the fishery company Thorland Limited (A/S Thor Dahl), London with the freezing ship THORLAND. Georg Moe as the head of the department was strongly engaged in the management of THORLAND-expedition, and followed the expedition to the fishing ground at Greenland the summer of 1932 as senior secretary to be able to have more knowledge regarding the fisheries. The summer of 1935 he was the leader of the expedition.
1937 After finishing off the season of 1937 the fishing was stopped, as the halibut resources had reach a record low level.
1940 Seized 12/04 in Sandefjord by the German authorities. Used as a floating refrigerated storage.
1946 Taken over by Norske Stats Fiskeridepartement.
1947 Transferred to Råfisklaget A/S, Tromsø.
1948 Sold to A/S D/S Thorland (Johs.
Overaa), Trondheim.
1951 Arrived 08/08 at Faslane, Scotland for demolition by Metal Industries Ltd.

 

 

           

Kilde: DnV, Thor-Glimt nr.21, januar 1968
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 20/01-2015 (RI/PS)

 

Fra lokalavisen i Sandefjord.

SFJ00219310120003 DS THORLAND. Bilde via “Thor-Glimt”