SFJ00219320120001 DS/HVB FEMERN. Fra ca. 1947 på Hitra. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra

1932 DS/Hvb FEMERN (SFJ002193201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

5340003

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1932/02

Bnr (Sno).:

107

Bygger (yard):

A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord.

Eier (owner):

A/S Odd, Sandefjord.

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

257 brt, 87 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 116,4'-B: 23,9'-D: 13,2'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDHW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel eksp. (tre-trinn), 3-sylindret, syl. diam.: 14,0"-22,0"-37,5",slag/stroke: 24,0". 139 NHK. Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 14,3' x 11,7' og 3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.330 ft2. 200 psi arbeidstrykk. Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1932 Bygget som hvalbåt FEMERN ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Levert i februar.
Satt i fangst for Fl/k SOLGLIMT.
1933
Fanget for kokeriet SOLGLIMT sesongen 1933/34
1934 Produksjonsresultatet for sesongen 1933/34 ble 98.272 fat hvalolje og 3.457 fat spermolje.
Forlot Sandefjord havn med kurs for Sørishavet med Fl/k SOLGLIMT og 6 andre hvalbåter for sesongen 1934/35.
1935 Produksjonsresultatet for sesongen 1934/35 ble 93.187 fat hvalolje og 4.460 fat spermolje.
Fanget for SOLGLIMT sesongen 1935/36.
1936 Produksjonsresultatet for sesongen 1935/36 ble 96.197 fat hvalolje og 2.609 fat spermolje.
1938 På knølfangst i Shark Bay, Australia med kokeriet FRANGO (amerikansk flagg) og fem andre hvalbåter i sommersesongen. Fra 26/06 til 08/10.
1939 Ankom Cape Town, Sør-Afrika 21/03 sammen med kokeriet THORSHAMMER og de andre hvalbåtene etter endt sesong. FEMERN lagt opp i Cape Town for sommeropplag og reparasjon.
1940 Ankom New Orleans og innlemmet i Nortraship og innleid av den norske marine 05/07-1940. FEMERN ble ombygget til bevoktningsbåt med en bemanning på 15 mann. Av utstyr fikk den 1 x 75 mm kanon, samt 2 x Lewis maskingevær. I tillegg ble den også utstyrt for sveiping av magnetiske miner.
1941 Ble utleid til den Nederlandske Marine som patruljebåt i området rundt de Nederlandske Antiller.
1942 Plukket opp 8 overlevende fra den norske tankeren LISE.
1945 Returnert til eierne 21/08 i St. Johns, Canada.
1946 Solgt til Kr.Gjølberg, Oslo. Stasjonert ved
Hestnes hvalstasjon Hitra.
1947 Fanget den største blåhval som noensinne er fanget på den nordlige halvkule. Hvalen veide 93,0 tonn.
1949 Omdøpt i april til Finnhval I.
1956 Solgt. Omdøpt til ARNE KALVE.
1957
Ombygget til havfiskefartøy. Dampmaskineriet erstattet med en MAN diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 480 mm. 525 BHK ved 375 o. min med påhengt generator på 8 kW. Nye generatorer også innstallert. 1 x dieselgenerator, 40 BHK (20 kW), og en på 58 BHK (18 kW). Lysanlegget oppjustert til 220VAC. Omdøpt til STEINEVIK. Eier var P/R Knut Steinevik, Salthella, Bergen.
Ny tonnasje: 276 brt, 92 nrt. Dimensjoner: Loa: 123,4’–Lbp: 114,7’–B: 23,9’–D: 13,2’.
1972
Forlenget ved A/S Flytedokken, Haugesund. Ny tonnasje ble 400 tdw.
1981
Ombygget til Standby båt ved Knut L. Stenevik, Bekkjarvik. Registrert i Bergen. (som standby båt i 1984: Tonnasje: 409 brt, 159 nrt. Dimensjoner: Loa: 43,7 m, Br: 7,28 m, dypg.: 5,022 m)
1987 Solgt. Omdøpt til NAUTIK STAR. Brukt ved oppdrettsanlegg i Hordaland.
2004
Hugget i desember på Eldøyane.

 

 

History in english:

1932 Built as whale catcher FEMERN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Catched for Fl/F SOLGLIMT the season of 1932/33.
1933 Catched for factory SOLGLIMT season of 1933/34
1934 Production result for the season 1933/34 was 98.272 barrels of whale oil and 3.457 barrels of sperm oil.
Left Sandefjord, heading for the Southern Seas with Fl/F SOLGLIMT and 6 other catchers for the season of 1934/35.
1935 Production result for the season 1933/34 was 93.187 barrels of whale oil and 4.460 barrels of sperm oil.
Catched for factory SOLGLIMT season of 1935/36.
1936 Production result for the season 1935/36 was 96.197 barrels of whale oil and 2.609 barrels of sperm oil.
1938 The summer season she catched for Fl/F FRANGO (US-flag) and five other catchers out from Shark Bay, West-Australia for the company The American Whaling Company. Manager was Mr. Johannes Smith. The catch commenced on 26/06 and closed 08/10. The catch was Humpback whale and the result was 42.550 barrels.

1939 Arrived Cape Town on 21/03 together with the factory THORSHAMMER in company with the rest of the catchers at the expedition after end of season. FEMERN laid up in Cape Town for summer storing and maintenance.
1940 Tranferred for service in the Royal Dutch Navy.
1941 Hired by the Royal Navy (RN) for service as minesweeper in the West-Indies with Dutch crew.
1942 Picked up 8 survivors from the Norwegian tanker LISE.
1945 Returned to owners 21/08 at St. Johns, Canada
1946 Sold to Kr.Gjølberg, Oslo as whale catcher. Stationed at
Hestnes whaling station at Hitra, Norway.
1947 Catched off Titran the biggest blue whale ever in
the northern hemisphere. A blue whale of 93,0 tons.
1949 Renamed Finnhval I in April.
1956 Renamed ARNE KALVE.
1957 Renamed STEINEVIK.
1962 Whale Catched from Hestnes came to an end.
1981 Sold and converted to Standby vessel in the North Sea, still by the name STEINEVIK. Owner: Knut L. Stenevik, Bekkjarvik. Registered in Bergen.
1987 Sold. Renamed NAUTIK STAR. Used at a fish farm in Hordaland.
2004 Broken up in December at Eldøyane.

 

 

           

Kilde:Narve Sørensen, DnV 1953, www.warsailors.com, www.netherlandsnavy.nl/Whalers.htm , Fredrik Strøm,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 18/04-2015 (RI/PS)

SFJ00219320120002 DS/HVB FEMERN ved Hestnes hvalstasjon. Fra ca. 1947. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

SFJ00219320120003 DS/HVB FEMERN ved Hestnes hvalstasjon. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

SFJ00219320120004 DS/HVB FEMERN som STEINEVIK. Bilde fra Ill. norsk skipsliste.

SFJ00219320120005 DS/HVB FEMERN som NAUTIK STAR hugges. Foto: Alf Johan Kristiansen.

SFJ00219320125601 DS/HVB FEMERN hvalkanon.