SFJ00219340120001 THORFJELL. Bilde fra Anders Christiansens samlinger.

1934 DS/Hvb THORFJELL (SFJ002193401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt/steam ship, whaling catcher

Off.no (IMO):

5608178

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1934/10

Bnr (Sno).:

89

Bygger (yard):

Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg

Eier (owner):

Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

313 brt,107 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 139,1’-Lbp: 129,1’-B: 25,1'-D: 15,0’-Dypg.: 14,2’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeileapparat/direction finder.

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LIWM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 15,5"-26,0"-44,0", slag/stroke.: 26,0". 1.200 IHK (187 NHK). Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 15,0' x 12,1' og 3 fyrganger. Heteflate 3.082 ft². Damptrykk: 200 psi. Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1933 Bygget som hvalbåt TERMINUS ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for egen regning. Sjøsatt 26/07.
1934 Levert 01/10 som hvalbåt THORFJELL til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1937 Gikk til Cape Town, Sør-Afrika for sommeropplag etter sesongen 1936/37.
Fanget for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1937/38.

1938
Etter endt sesong og anløp av Cape Town ble hun beordret til å følge THORSHAMMER til øyen Tristan da Cunha hvor man skulle assistere i å plukke opp medlemmer av Norwegian Scientific Expedition som var landsatt der på nedturen året før.
Fanget sesongen 1938/39 for THORSHAMMER.
1939 Ankom Cape Town 21/03 sammen med kokeriet THORSHAMMER og de andre hvalbåtene etter endt sesong. THORFJELL lagt opp i Cape Town for sommeropplag og vedlikehold.
1940 Fanget sesongen 1940/41 for THORSHAMMER.
1943 Utleid som vaktskip til US Navy fra 25/01 til 02/07. Ombygget for USD 13.750 og stasjonert i San Pedro, CA, USA som WYP-384. Tilbakeført til eierne.
1943
Ny antarktisk sesong med THORSHAMMER 1943/44.
1944 Fanget i sesongene 1944/45 og 45/46 for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS og klargjort i Walvis Bay, Syd-Vest Afrika mellom sesongene
1946 Fanget i sesongene 1946/47 og 47/48 for Fellesdriftens ekspedisjoner med Fl/k ANTARCTIC.
Uviss fangsthistorikk mellom 1948 og 1950
1951 Bøyebåt for THORSHAMMER i sin siste sesong på feltet 1951/52
1952 I opplagsbøyene.
1953
Solgt i desember til Gunvald Ottesen, Sagvåg/Haugesund. Ombygget til motor lastebåt. Ny tonnasje: 450 tdw, 300 brt, 118 nrt.Installert 1 x dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 480 BHK ved 330 o. min.
1954 Levert i oktober som G.O.
1956 Solgt til Egil & Finn Ottesen, Haugesund.
1959
Kantret og sank 15/11 utenfor Varberg, Sverige da lasten forskjøv seg mens hun var på reise fra Bandholm, Danmark til Oslo med rug.

 

 

History in english:

1933 Built as whale catcher TERMINUS at Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for own account. Launched 26/07.
1934 Delivered 01/10 as whale catcher THORFJELL to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1937 Went to Cape Town, South Africa for summer lay-up after the season of 1936/37.
Catched for Fl/F THORSHAMMER the season of 1937/38. Departed 22/11 Cape Town with the factory and 7 catchers.

1938 Arrived Cape Town at the end of season, where she was ordered to follow THORSHAMMER to the Island of Tristan da Cunha to assist in pick up of members of the Norwegian Scientific Expedition.
Catched for THORSHAMMER the season of 1938/39.
1939 Arrived 21/03 at Cape Town together with the factory THORSHAMMER and the rest of the catchers at end of season. THORFJELL was laid up in Cape Town for summer storage and maintenance.
1940 Catched for THORSHAMMER the season of 1940/41.
1943 Leased to the US Navy from 25/01 to 02/07 as a patrol boat. Conversion price was USD 13.750 and she was stationed in San Pedro, CA, USA as WYP-384.Returned to owners.
1943
New season in the Antarctic with THORSHAMMER 1943/44
1944 Catched season of 1944/45 and 45/46 for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS. Repaired and overhauled at Walvis Bay, South-West Africa (Namibia) between the seasons.
1946 Catched the season of 1946/47 and 47/48 for the “Fellesdriftens”-expedition Fl/F ANTARCTIC.
(“Fellesdriften” was a corporation of many Norwegian whaling expeditions to earn money for rebuilding the whaling fleet after the WWII.)
Uncertain whaling records between 1948 and 1950
1951 As buoy boat for Fl/F THORSHAMMER during her last season as a whaler 1951/52.
1952 Laid up.
1953
Sold in December to Gunvald Ottesen, Sagvåg/Haugesund. Converted to a motor cargo vessel. New tonnage: 450 tdw, 300 brt, 118 nrt. Installed 1 x diesel engine, Wichmann. 2-cy/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 480 BHK at 330 rpm.
1954 Delivered in October as
G.O.
1956 Sold to Egil & Finn Ottesen, Haugesund.
1959
Capsized and sank 15/11 off Varberg, Sweden when the cargo shifted whilst on a voyage from Bandholm, Denmark to Oslo with rye.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, DnV, Register for Hvalfangstflåten 1936, ”Hvalfangsten, eventyret
tar slutt” Dag Bakka Jr., 1992,
Lloyds reg.
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 25/,4-2015 (UWG/RI/PS)