SNS10318670120001 HELGELAND. Bilde fra Helgelandske A/S fleet list av Finn R. Hansen.

 

1867 DS HELGELAND (1) (SNS103186701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer,
steam ship, dry cargo/passengers.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Søvik

Byggeår (year built):

1867/12

Bnr (Sno).:

12

Bygger (yard):

Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Eier (owner):

Det Helgelandske D/S, Søvik.

Disponent (manager):

Det Helgelandske D/S, Søvik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

51,4 brt.

Dimensjoner (size):

Loa: 96,0’-B:17,0’-D: 5,11’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet : 200 passasjerer i lokale ruter, 160 passasjerer på større kystfart.
150 tønder i lasterom forut.
1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 20 NHK. Bygget av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1867 Bygget som HELGELAND av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for Det Helgelandske D/S, Søvik. Levert i desember. Byggesum 10.800 spd.
I rute fra 12/12 på Ranenfjorden, Vefsnfjorden og øyene utenfor.
1868 Tilbake til byggeverkstedet i mars for montering av vannpumpe til kjelen.
1871 Tilbake til byggeverkstedet i oktober/november for installering av ny kjele og ombygging av dampmaskin.
1875 Til Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem i september/oktober for installering av ny kjele.
1879 Til Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem i september-november for installering av ny kjele.
1883 Til Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for større reparasjoner.
1885 Grunnstøtte i Ranen. Store skader. Føreren avsatt.
1897 Til Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for installering av ny kjele og fornyelse av overbygg og innredning.
1899 Grunnstøtte og ble vrak 31/01 ved Store Vandve.

 

 

History in English:

1867 Built as HELGELAND at Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for Det Helgelandske D/S, Søvik. Delivered in December. Building costs 10.800 spd.
In route from 12/12 on Ranenfjorden, Vefsfnjorden and the outer islands.
1868 Back at the building yard in March installing a waterpump for the boiler.
1871 Back at the building yard in October/November for installing a new boiler and rebuilding the steam engine.
1875 At Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem in September/October for installing a new boiler.
1879 At Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem in September-November for installing a new boiler.
1883 At Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for larger repairs.
1885 Stranded in Ranen. Heavy damages. Master fired.
1897 At Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for installing a new boiler and renewing of the deckhouse and interior.
1899 Stranded and wrecked 31/01 at Store Vandve.

 

 

           

Kilde: Helgelandske A/S fleet list av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/91-2018 (SN/PS)