SNS10318920120001 THOROLF KVELDULFSØN. Foto via jekte-og-jaktfart.origo.no.

 

1892 DS THOROLF KVELDULFSØN (1) (SNS103189201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer,
steam ship, dry cargo/passengers.

Off.no:

50768

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Mosjøen

Byggeår (year built):

1892/07

Bnr (Sno).:

138

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.

Disponent (manager):

Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.

Klasse (Class).:

DnV + A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

182 brt, 131 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 115,0’-Lbp: 108,0’-B:19,0’-D: 14,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 164 passasjerer.
1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTDG/LFBQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,1’’-18,1’’-29,1’’, slag/stroke: 18,0’’. 36 NHK, 270 IHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 9,3’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1892 Bygget som THOROLF KVELDULFSØN ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen. Registrert i Mosjøen. Levert i juli. Byggekostnad NOK 100.000.
I rute på Helgeland og Træna.
1903 Ny kjele installert: 1 dampkjel (boiler) med dim.: 9,3’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.
1910 Ombygget og forlenget med 12’ ved Storviks mek. Verksted, Kristiansund. Ny tonnasje 229 brt, 127 nrt. Ny dim.: Loa: 127,3’.
1912 Kolliderte med DHDS VEFSEN ved Holmen på Alstenfjorden.
1921 Kolliderte 13/10 med Ofotens D/S BARØY ved Fagervika.
1927 Grunnstøtte ved Hestøy.
1937 Ved Sandnessjøen slip & mek. Verksted, Sandnessjøen for modernisering.
1940 På slipp i april i Sandnessjøen for oppussing. Beslaglagt av tyskerne.
1945 Grunnstøtte 10/12 ved Finnkona ved Fagervika og sank.
1946 Hevet i juli og kjøpt fra assurandørene.
Ankom i oktober for egen maskin til Pusnes mek. Verksted, Arendal for reparasjon. Kondemnert grunnet store skader.
1947 Solgt til Brødrene Anda, Stavanger for hugging.

 


Fra sjøforklaringen 1912:
D/s. „Thorolf Kveldulfsøn“ (J.T.D.G.) av Mosjøen kollideret i sigtbart veir den 16. januar kl. 2,30 fm., straks efter avgangen fra Sandnessjøen, med d/s. „Vefsen“ (M.G.C.R.) av Mosjøen, hvorved „Thorolf Kveldulfsøn“ fik betydelig skade, mens „Vefsen“var næsten ubeskadiget.
        Sjøforklaring for begge skibes vedkommende i Sandnessjøen den 16 januar.
Skibsinspektøren finder, at aarsaken til kollisionen skyldes skibenes undlatelse av at overholde styringsreglerne:
Vagthavende styrmand paa „Thorolf Kveldulfsøn* derved, at
han gav ordre til fuld fart agterover i maskinen istedetfor at beholde kurs og fart, og at han undlot at tilkjendegi med 3 korte støt i dampfløiten, at han gav fuld fart agterover.
Vagthavende styrmand paa „Vefsen“ derved, at han undlot at tilkjendegi med 1 kort støt i dampfløiten, at han gav bagbord ror for at gaa agtenom „Thorolf Kveldulfsøn“.
        Skibsinspektøren indstillet derfor angjældende til en passende bot for overtrædelse av straffelovens § 418, sammenholdt med pla­kat av 16/3 1910 §§ 21 og 28, hvorefter de av politimesteren i Helgeland blev forelagt hver en bot av kr. 15,oo, som vedtoges.

 

 

History in English:

1892 Built as THOROLF KVELDULFSØN at Akers mek. Verksted, Christiania for Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen. Registered in Mosjøen. Delivered in July. Building costs NOK 100.000. In route on Helgeland and Træna.
1903 New boiler installed: 1 dampkjel (boiler) with dim.: 9,3’ x 9,5’ and 2 furnaces. Working pressure 160 psi. Built by Akers mek. Verksted, Chistiania.
1910 Rebuilt and lengthened by 12’ by Storviks mek. Verksted, Kristiansund. New tonnasje 229 grt, 127 nrt. New dim.: Loa: 127,3’.
1912 Collided with DHDS VEFSEN at Holmen on Alstenfjorden.
1921 Collided 13/10 with Ofotens D/S BARØY at Fagervika.
1927 Stranded at Hestøy.
1937 At Sandnessjøen slip & mek. Verksted, Sandnessjøen for modernizing.
1940 On slipway in April at Sandnessjøen for maintenance. Seized by the Germans.
1945 Stranded 10/12 at Finnkona off Fagervika and sank.
1946 Raised in July and bought back from the insurers.
Arrived in October under own power to Pusnes mek. Verksted, Arendal for repairs. Condemned because of heavy damages.
1947 Sold to Brødrene Anda, Stavanger for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Helgelandske A/S fleet list av Finn R. Hansen, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/02-2018 (SN/PS)