SNS10319170120001 RANEN. Foto via SIU.

 

1917 DS RANEN (SNS103191701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer,
steam ship, dry cargo/passengers.

Off.no:

5269675

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandnessjøen

Byggeår (year built):

1917/03

Bnr (Sno).:

7

Bygger (yard):

J. Storviks mek. Verksted, Kristiansund.

Eier (owner):

Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.

Disponent (manager):

Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

399 brt, 244 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 148,6’-Lbp: 138,5’-B:23,1’-D: 16,10’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 177 passasjerer og last.
3 luker.
3 bommer.
3 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MRVE/LEQS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 13,5’’-22,0’’-36,0’’, slag/stroke: 22,0’’. 61 NHK, 463 IHK. Bygget av J. Storviks mek. Verksted, Kristiansund.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 12,0’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Heteflate 1.386 ft². Bygget av J. Storviks mek. Verksted, Kristiansund.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1914 Kontrahert i mars.
Bygget som DS RANEN
ved J. Storviks mek. Verksted, Kristiansund for Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen. Lang byggetid grunnet mangel på materialer.
1917 Levert i mars. Byggekostnad NOK 250.000.
I rute på Helgeland.
1918 Utleid til Den Kongelige norske Marine som oppsynsskip.
1919 Utleid som erstatningsskip for andre rederier samt i Ranaruten.
1921 Utleid fra juni til VDS som erstatningsskip for DS MOSKEN.
1924 I ny rute fra juli på Trondheim-Harstad.
Grunnstøtte 23/11 ved Leikua fyr nord for Vallersund.
1927 Ved Mjellem & Karlsen, Bergen for ombygging og forlengelse med 20’. Grunnet streik ble hun ferdigstilt ved Sandnessjøen Slip & mek. Verksted, Sandnessjøen.
1934 Ved verksted i Sandnessjøen for oppgradering. Lagt inn vann i lugarer.
1940 Beslaglagt 19/05 av engelske styrker i Harstad og ført til England. Brukt som oppsyns- og forsyningsskip. Under kommando av The Royal Navy.
1943 Overført 02/12 til Nortraship.
1945 Returnert til rederiet i juni. I rute på Trondheim-Harstad.
Ved Kaarbøs mek. Verksted, Harstad fra november for fornyelse av sertifikater.
1946 Ferdig 27/02. I rute igjen.
1948 Til Trondhjem mek. Verksted, Trondheim i november for ombygging til oljefyring og reparasjoner.
1949 Ferdig reparert. I rute igjen fra oktober.
1954 Overført i desember til Skibs-A/S Rana, Sandnessjøen.
1958 Solgt i mars til Angelos P. Venetsanos, Piraeus, Hellas. Omdøpt til PANAGIS VENETSANOS.
1960 Ombygget til motorskip. Installert dieselmotor, MAN. 6-sylinder. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G., Augsburg, Vest-Tyskland.
1965 Havarerte 17/11 nær Mali Losinj, Yugoslavia da hun søkte ly i dårlig vær mens hun var på reise fra Trieste, Italia til Longiette, ?? i ballast. Forlatt av mannskapet. Senere forlatt av eierne da hun ikke var verdt berging.

 

 

History in English:

1914 Ordered in March.
Built as SS RANEN at J. Storviks mek.
Verksted, Kristiansund for Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen. Long building time caused by lack of materials grunnet mangel på materialer.
1917 Delivered in March. Building costs NOK 250.000.
In route on Helgeland.
1918 Rented out to Den Kongelige norske Marine as a patrol boat.
1919 Rented out as replacement vessel for other companies and in Ranaroute.
1921 Rented out from June to VDS as replacement vessel for SS MOSKEN.
1924 In new route from July on Trondheim-Harstad.
Stranded 23/11 at Leikua Light north of Vallersund.
1927 At Mjellem & Karlsen, Bergen for rebuilding and lengthening by 20’. Because of a strike she was completed by Sandnessjøen Slip & mek. Verksted, Sandnessjøen.
1934 At shipyard in Sandnessjøen for upgrading. Running water in all cabins.
1940 Seized 19/05 by English forces at Harstad and brought to England. Used as a patrol- and supplyvessel. Under command by The Royal Navy.
1943 Transferred 02/12 to Nortraship.
1945 Returned to owners in June. In route on Trondheim-Harstad.
At Kaarbøs mek. Verksted, Harstad from november for renewing sertificates.
1946 Completed 27/02. In route again.
1948 At Trondhjem mek. Verksted, Trondheim in November for conversion to oilfiring and repairs.
1949 Repairs completed. In route again from October.
1954 Transferred in December to Skibs-A/S Rana, Sandnessjøen.
1958 Sold in March to Angelos P. Venetsanos, Piraeus, Greece. Renamed PANAGIS VENETSANOS.
1960 Converted to a motor vessel. Installed diesel engine, MAN. 6-cylinder. Builtt by Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G., Augsburg, West Germany.
1965 Wrecked 17/11 near Mali Losinj, Yugoslavia when she seeks shelter in bad weather whilst on a voyage from Trieste, Italy til Longiette, ?? in ballast. Abandoned by crew. Later abandoned by owner as not worth salvaging.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Starke, Helgelandske A/S fleet list av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 15/01-2018 (SN/PS)

SNS10319170120002 RANEN. Foto via SIU.