SNS10319520120001 SKORPA. Foto via jekte-og-jaktfart.origo.no.

 

1952 MS SKORPA (SNS103195201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motor skip, passasjer/tørrlast,
motor ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandnessjøen

Byggeår (year built):

1943

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

På Vestlandet.

Eier (owner):

Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.

Disponent (manager):

Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

27 brt, 9 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 55,3’-B: 15,0’-D: 6,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LERQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Bolinder. 2-sylinder. 40 BHK. Bygget av J. & C. G. Bolinders mek. Verkstads A/B, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1944 Bygget som ? på Vestlandet for tyske myndigheter. Motor: MWM. 150 BHK. Bygget av Motoren-Werke Mannheim A. G., Mannheim, Tyskland.
1945 Overtatt av Direktoratet for Fiendtlig Eiendom, Oslo som SEA TRANSPORTER.
1946 Solgt til Bjørn Borkvik, Brettesnes i Lofoten. Motor tatt ut.
1947 Solgt til Bjarne Steffensen, Hækkestabben, Seiland i Finnmark. Ombygget over 2 år til fiskebåt. Installert dieselmotor, Bolinder. 40 BHK. Omdøpt til SOLTINN.
1952 Solgt i mai for NOK 30.000 til Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen. Omdøpt til SKORPA. I rute på Sandnessjøen-Leinesodden.
1954 Lagt opp i september i Meisfjorden. Reservefartøy.
1957 Eier omdøpt til Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen i desember.
1958 Solgt i juli til Levin Hansen og Johan Pedersen, Seløy i Herøy. Ombygget til reisendebåt. Ny dieselmotor, Scania Vabis. 90 BHK. Omdøpt til FRYDHOLMEN.
1964 Delvis utleid til Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen og Torghatten trafikkselskap, Brønnøysund.
1972 Pårent i opplag ved kai i Brønnøysund av MS MARMORHAV av Bergen. Store skader, kjølen brukket.
Solgt 27/12 til Lien mek. Verksted (Anders Lian), Stokkvågen. Reparert. Ny dieselmotor, Scania Vabis. 135 BHK.
1979 Solgt 13/12 til Magnus Woje, Bodø. Ombygget til turbåt. Nytt overbygg i aluminium. Ny dieselmotor, Cummins. 360 BHK. All innredning fornyet. Ny tonnasje: 23 brt, 8 nrt.
1986 Solgt 13/11 til Jan-Petter Krogh, Bodø.
1988 Solgt 11/08 til Havdykk (Kjell Hansen), Bogøy.
1990 Solgt til Vivian Skogvoll, Oslo.
1993 Solgt 03/06 til Olaf Hegglie, Oslo. Ved kai i Bestumkilen. Turbåt.
2011 Solgt 21/06 til Hans Petter Myrdal, Oslo. Registrert som fritidsfartøy.
2017 Fremdeles i bruk 22/10.

 

 

History in English:

1944 Built as ? on Vestlandet for German authorities. Engine: MWM. 150 BHP. Built by Motoren-Werke Mannheim A. G., Mannheim, Germany.
1945 Taken over by Direktoratet for Fiendtlig Eiendom, Oslo as SEA TRANSPORTER.
1946 Sold to Bjørn Borkvik, Brettesnes in Lofoten. Engine removed.
1947 Sold to Bjarne Steffensen, Hækkestabben, Seiland i Finnmark. Rebuilt in 2 years to a fishing vessel. Installed diesel engine, Bolinder. 40 BHP. Renamed SOLTINN.
1952 Sold in mai for NOK 30.000 to Det Helgelandske D/S, Sandnessjøen.
Renamed SKORPA. In route on Sandnessjøen-Leinesodden.
1954 Laid up in September in Meisfjorden. Spare vessel.
1957 Owner renamed Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen in December.
1958 Sold in July to Levin Hansen og Johan Pedersen, Seløy in Herøy. Converted to a sales vessel. New diesel engine, Scania Vabis.
90 BHP. Renamed FRYDHOLMEN.
1964 Partly rented out to Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen and to Torghatten trafikkselskap, Brønnøysund.
1972 Hit in layup at quay in Brønnøysund by MS MARMORHAV of Bergen. Large damages, keel broken.
Sold 27/12 to Lien mek. Verksted (Anders Lian), Stokkvågen.
Repaired. New diesel engine, Scania Vabis. 135 BHP.
1979 Sold 13/12 to Magnus Woje, Bodø. Ombygget to tour boat. New deck house in aluminium. New diesel engine, Cummins. 360 BHP. All interior renewed. New tonnage: 23 brt, 8 nrt.
1986 Sold 13/11 to Jan-Petter Krogh, Bodø.
1988 Sold 11/08 to Havdykk (Kjell Hansen), Bogøy.
1990 Sold to Vivian Skogvoll, Oslo.
1993 Sold 03/06 to Olaf Hegglie, Oslo. At quay in Bestumkilen. Tour boat.
2011 Sold 21/06 to Hans Petter Myrdal, Oslo.
Registered as leisure craft.
2017 Still in use 22/10.

 

 

           

Kilde: Skipsregistret, Helgelandske A/S fleet list av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 17/01-2018 (PS/SN)