SKN27019650120001 FOSSUM. Foto fra Steinar Norheim.

1965 MS FOSSUM (2) (SKN270196501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Id.no:

5613861

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Skien

Byggeår (year built):

1965/01

Bygg nr. Sno:

169

Bygger (yard):

Compania Euskalduna de Construcciones y Reparaciones de Buques S. A., Bilbao, Spania.

Eier (owner):

Løvenskiold & Høyers Rederi, Skien.

Disponent (manager):

Fredrik Høyer, Skien.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 IS-C

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.400 tdw, 3.704 brt, 1.598 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 366,4’–B: 51,2’–D: 24,1’–Dypg.: 19’10½”.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, MAN type G7V52/74. 4-takt/enkeltv. 7-sylindret, syl. dim.: 520 x 740 mm. 2.700 BHK ved 235 o. min.
Bygget av Compania Euskalduna de Construcciones y Reparaciones de Buques S. A., Bilbao, Spania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop. Bunkerskapasitet 255,5t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 x dieselgen., hver 160 kW.
1 x dieselgen. (nød) 53 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

320kW/220VDC.

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

29 pers.

 

 

Historikk:

1964 Bygget som FOSSUM av Compania Euskalduna de Construcciones y Reparaciones de Buques S. A., Bilbao, Spania for Løvenskiold & Høyers Rederi (Fredrik Høyer), Skien. Sjøsatt 09/05.
1965 Levert 16/01.
Etter overleveringen lastet hun 4.600 t røstet svovelkis og seilte samme dag fra Bilbao, Spania for Ghent, Belgia. Dagen etter, 17/01, sendte kaptein Joh. Rye-Holmboe ut følgende SOS: ”Master speaking. My crew are away in two lifeboats, position lat. 44.57N, long. 03.55W, please hurry, am sinking. I am staying on board.”
Skipet kom ut i meget tung sjø i Biskayabukta og hadde tilbakelagt bare 120 nm da hun ved 4-tiden om morgenen plutselig la seg mange grader over til styrbord. Slagsiden øket raskt, luke 2 ble åpnet, og man oppdaget at lasten fløt som en grøt i rommet. Nybygningen var lekk! Lensepumper ble satt i gang, nødsignaler sendt ut og to livbåter med 28 av besetningen ble satt på vannet. Etter dette var kaptein Joh. Rye-Holmboe alene om bord, To ganger hadde han kontakt med et norsk skip over radioen før strømmen ble brutt. Da var slagsiden 90 grader, og han måtte hive seg i sjøen fra skorsteinen akterut. Han kom seg opp på en av redningsflåtene og sju timer etter at hun sank ble han i forkommen tilstand tatt om bord i det danske skipet KIM, som også hadde berget 18 mann fra den ene livbåten. De øvrige 10 ble reddet av den britiske tråleren PELAYO. Begge skipene gikk inn til Bilbao, Spania og satte de overlevende i land

 

 

History in English:

1964 Built as FOSSUM by Compania Euskalduna de Construcciones y Reparaciones de Buques S. A., Bilbao, Spain for Løvenskiold & Høyers Rederi (Fredrik Høyer), Skien. Launched 09/05.
1965 Delivered 16/01.
After delivery she loaded 4.600 t pyrite residue and sailed the same day from Bilbao, Spain for Ghent, Belgium.
The next day, 17/01, Captain Joh. Rye-Holmboe send out this SOS: ”Master speaking. My crew are away in two lifeboats, position lat. 44.57N, long. 03.55W, please hurry, am sinking. I am staying on board.”
She had run into a very heavy weather in the Bay of Biscay and had sailed only 120 nm out of Billbao on her maiden voyage, when at 0400 hours she suddenly developed a heavy list to starboard. When the list increased, hatch 2 was opened to reveal that her cargo of purple ore was floating in the hold like porridge.
The new ship was leaking! Pumps were started, SOS signals broadcasted and the lifeboats with 28 crewmen were lowered. Capt. Joh. Rye-Holmboe remained alone aboard. Twice he had radio contact with a Norwegian vessel before power failed. By then there was a 90° list, and he had to jump from the funnel. He managed to haul himself aboard one of the life rafts, and seven hours later he was pulled wet and exhausted aboard the Danish KIM, which had also picked up 18 hands in the one lifeboat. The other ten were rescued by the British trawler PELAYO. Both ships sailed to Bilbao, Spain and landed the survivors.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/01-2015 (SN/PS)

SKN27019650120002 FOSSUM. Foto: Joh. Rye-Holmboe.