SKN27519120220001 UNION V som SYRE I. Bilde via Steinar Norheim.

1912 DS UNION V (SKN275191202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods / Steam ship, general cargo.

ID. No.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Skien

Byggeår (year built):

1909

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Ukjent verksted i Kjøbenhavn, Danmark.

Eier (owner):

A/S Transit, Skien.

Disponent (manager):

A. Johnsen, Skien

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

70 brt, 35 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 79,9’-B: 15,2’-D:5,8’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGVH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylindret. 80 IHK. Bygget av ukjent verksted.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (steam boiler). Bygget av ukjent verksted.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1909 Bygget som TRANSPORT III for ukjent dansk eier.
1911 Solgt til A/S Internationalt Dampskibs & Rednings Co., København, Danmark. Omdøpt til SALVAGE.
Videresolgt samme år til Chr. Pettersen Collin, Arendal.
1912 Solgt til A/S Transit (A. Johnsen), Skien. Omdøpt til UNION V.
1913 Solgt til Norsk Transport A/S (Norsk Hydro, Kristiania), Skien. Omdøpt til SYRE I. Ombygd til tankbåt for salpetersyre.
1920 Solgt til D/S A/S Partagas, Kristiania for NOK 85.000.
1923 Maskinen demontert etter maskinskade. Skroget brukt som tanklekter.
1937 Ombygd til lastelekter, overbygg og tanker fjernet.
1959 Ombygd til tanklekter for lim & formalin, nye tanker installert.
1965 Solgt til skraphandler Karl Fredriksen, Vestfossen, slept til Haugesund for hugging.

 

 

History in English:

1909 Built as TRANSPORT III for unknown Danish owner.
1911 Sold to A/S Internationalt Dampskibs & Rednings Co., København, Denmark. Renamed SALVAGE.
1911 Sold to Chr. Pettersen Collin, Arendal.
1912 Sold to A/S Transit (A. Johnsen), Skien. Renamed UNION V.
1913 Sold to Norsk Transport A/S (Norsk Hydro, Christiania), Skien. Renamed SYRE I. Converted to tank ship for transport of nitric acid.
1920 Sold to D/S A/S Partagas, Kristiania for NOK 85.000.
1923 The engine removed after engine damage. The vessel used as tank barge.
1937 Converted to cargo barge. The tanks and accommodation removed
1959 Converted to tank barge for transport of glue & formol, new tanks fitted.
1965 Sold to scrap dealer Karl Fredriksen, Vestfossen, towed to Haugesund for demolition.

 

 

             

Kilde: Bladet Skipet 1/85 av W. Jahnsen, Boka Union Båtene av Jan Rugstad, Boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/03-2011 (SN/PS)