SKN27519150120001 UNIOM V som ERIK ASK. Bilde via Steinar Norheim.

1915 MS UNION V (2) (SKN275191501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods / Motor ship, general cargo.

ID. No.:

16834

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Skien

Byggeår (year built):

1914/05

Bnr (Sno).:

29

Bygger (yard):

Kaldnes Patentslip & Mekaniske Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

A/S Transit, Skien.

Disponent (manager):

A. Johnsen, Skien

Klasse (Class).:

DnV +1 A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

180 tdw, 150 brt, 79 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 96,7’-B: 21,1’-D: 8,0’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MKHB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, enkeltv. 2-sylindret. Bygget av N. V. Kromhout Motorenfabriek, Amsterdam, Nederland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1912 Bygget som ERIK ASK av Kaldnes Patentslip & Mekaniske Verksted, Tønsberg for Erik Stensrud, Skien. Sjøsatt 20/03, ferdigstilt 22/05.
1915 Solgt i oktober til A/S Transit (A. Johnsen), Skien. Omdøpt til UNION V.
1916
Solgt i desember til Ingolf Bjørnstad, Bergen.
1917 Solgt til Arendal Smelteverk, Arendal. Omdøpt til STORENG.
1919
Solgt tilbake til A/S Transit (A. Johnsen), Skien.
Videresolgt til Den Norske Amerikalinje A/S, Kristiania. Omdøpt til IDEFJORD.
1921
Omdøpt til LILLEFJORD.
1921
Ny dieselmotor installert. 4-sylindret. 240 BHK. Bygget av Lysekil Mekaniske Verkstad AB, Lysekil, Sverige.
1924 Solgt i mai til Eskilstuna Nya Rederi AB (Jac. Svensson), Stockholm, Sverige. Omdøpt til TUNA.
1925
Ombygget til dampskip. Installert dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylindret. 150 IHK. Bygget i 1897 av Lindholmens Varv, Göteborg, Sverige.
1926 Registreringshavn endret til Eskilstuna, Sverige.
1926 Overtatt i august av Eskilstuna Rederi-AB (Jac. Svensson, Stockholm), Eskilstuna, Sverige.
1932 Edw. Lindwall, Stockholm/Eskilstuna ble manager.
1939 Overtatt av Rederi-AB Erab, Eskilstuna.
1946 Solgt i mars til Einar Lundgren, Göteborg.
Grunnstøtte og sank 18/11 samme år i Tjuvholmsundet nord av Läckö i Vänern.
1947 Vraket overtatt av Försäkrings-AB Fylgia, Stockholm.
Solgt i februar til John Sörman, Stockholm.
Hevet 19/07. Slept til Karlstads Varv, Karlstad, Sverige for reparasjoner og ombygging til motorskip.Installert 2-sylinders Skandia dieselmotor. 210 BHK. Levert av Lysekil Mekaniske Verkstads AB, Lysekil.
1948 Solgt i mai til Rederi-AB Robur (Gösta Hörgren), Stockholm.
1951 Solgt i mai til Fritz Hilding Bergstedt P/R (Gösta Hansson), Havstensund/Sannäs, Sverige.
1955 Solgt til Anders Karlsson P/R, Havstensund / Sannäs, Sverige.
1957 Solgt i januar til Helge Källsson (Erik Thun AB), Lidköping, Sverige.
1961 Solgt i juni til P/R Marcus Edlund, Stockholm.
1961 Solgt til P/R för M/S TUNA (AB Aug. V.Svensson), Eskiltuna.
1964 Solgt i september til Ernst Gösta Johansson P/R, Vadstena, Sverige.
1975 Solgt i november til Agnar Harald Johansson, Göteborg.
1976 Solgt i juni til Ralf Ingemar Johansson, Göteborg.
1977 Solgt i mars til Carlos Gumbs, St.Maarten, N.A. Registrert i Limassol, Kypros.
1994 Slettet av LR ”Vessels existence in doubt”.

 

 

History in English:

1912 Built as ERIK ASK at Kaldnes Patentslip & Mekaniske Verksted, Tønsberg for Erik Stensrud, Skien. Launched 20/03, completed 22/05.
1915 Sold in October to A/S Transit (A. Johnsen), Skien. Renamed UNION V.
1916
Sold in December to Ingolf Bjørnstad, Bergen.
1917 Sold to Arendal Smelteverk, Arendal. Renamed STORENG.
1919
Sold back to A/S Transit (A. Johnsen), Skien.
Videre Sold to Den Norske Amerikalinje A/S, Kristiania. Renamed IDEFJORD.
1921
Renamed LILLEFJORD.
1921
New diesel engine installed. 4-cylinder. 240 BHK. Built by Lysekil Mekaniske Verkstad AB, Lysekil, Sweden.
1924 Sold in May to Eskilstuna Nya Rederi AB (Jac. Svensson), Stockholm, Sweden. Renamed TUNA.
1925
Converted to Steam Ship. Installed steam reciprocating compound engine, 2-cylinder. 150 IHP. Built in 1897 by Lindholmens Varv, Göteborg, Sweden.
1926 Port of registry Eskilstuna, Sweden.
1926 Taken over in August by Eskilstuna Rederi-AB (Jac. Svensson, Stockholm), Eskilstuna.
1932 Edw. Lindwall, Stockholm/Eskilstuna became manager.
1939 Taken over by Rederi-AB Erab, Eskilstuna.
1946 Sold in March to Einar Lundgren, Göteborg.
Grounded and sank 18/11 same year in Tjuvholmsundet North of Läckö in Vänern.
1947 Wreck taken over by Försäkrings-AB Fylgia, Stockholm.
Sold in February to John Sörman, Stockholm.
Raised 19/07. Towed to Karlstads Varv, Karlstad, Sweden for repairs and conversion to motor ship.Installed 2-cylinder Skandia diesel engine. 210 BHP. Delivered by Lysekil Mekaniske Verkstads AB, Lysekil.
1948 Sold in May to Rederi-AB Robur (Gösta Hörgren), Stockholm.
1951 Sold in May to Fritz Hilding Bergstedt P/R (Gösta Hansson), Havstensund/Sannäs, Sverige.
1955 Sold to Anders Karlsson P/R, Havstensund / Sannäs, Sweden.
1957 Sold in January to Helge Källsson (Erik Thun AB), Lidköping, Sweden.
1961 Sold in June to P/R Marcus Edlund, Stockholm.
1961 Sold to P/R för M/S TUNA (AB Aug. V.Svensson), Eskiltuna.
1964 Sold in September to Ernst Gösta Johansson P/R, Vadstena, Sverige.
1975 Sold in November to Agnar Harald Johansson, Göteborg.
1976 Sold in June to Ralf Ingemar Johansson, Göteborg.
1977 Sold in March to Carlos Gumbs, St.Maarten, N.A. Registered in Limassol, Cyprus.
1994 Deleted from LR ”Vessels existence in doubt”.

 

 

             

Kilde: DnV, Bladet Skipet 1/85 av W. Jahnsen, Boka Union Båtene av Jan Rugstad.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/03-2011 (SN/PS)