SKN27519180120001 UNION VI. Bilde via Steinar Norheim.

1918 MS UNION VI (SKN275191801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods / Motor ship, general cargo.

ID. No.:

5373165

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Skien

Byggeår (year built):

1918

Bnr (Sno).:

1

Bygger (yard):

Trosvik Mekaniske Verksted, Brevik.

Eier (owner):

A/S Transit, Skien.

Disponent (manager):

A. Johnsen, Skien

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

184 tdw, 143 brt, 68 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 95,8’-B: 20,1’-D: 8,0’-Dypg.: 7,5’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

2 luker.
2 vinsjer.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MSWL, LHEN etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type UNION. 2-T/EV., 2-sylindret, syl. dim.: 330 x 360 mm.130 BHK. Bygget av De Forenede Motorfabriker, Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons.):

8 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1918 Bygget som UNION VI av Trosvik Mekaniske Verksted, Brevik for A/S Transit (A. Johnsen), Skien.
1952 Ny dieselmotor installert. ALPHA, 2T/Ev., 3-sylindret, syl. dim.: 230 x 400 mm. 180 BHK. Bygget av A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Danmark.
1966 Solgt til Odd Vagle m. fl., Oslo. Omdøpt til LITA.
1966
Solgt til Magnus Vølstad m. fl., Sandnes/Oslo.
1967 Solgt til Mandius Skimmeland P/R, Mosterhamn/Haugesund.
1970 Overtatt av Bergljot Skimmeland P/R, Mosterhamn/Haugesund
1976 Overtatt av P/R Lita (Gunnar Skimmeland, Mosterhamn), Haugesund.
1986 Solgt i januar til Gunnar Erntzen, Torvastad / Haugesund.
1987 Solgt i februar til Norvald Lunde, Stamneshella / Haugesund.
1988 Solgt i mars til Odd Stabben, Tømmervåg / Haugesund.
1989 Solgt i juni til P/R Hilvåg ANS (Magnar Svendsen, Søreidgrend), Haugesund. Omdøpt til HILVÅG.
1990
Solgt i oktober til P/R Hilvåg ANS (Erling Våge, Årland), Haugesund.
1991 Solgt i mai til Asbjørn Steiro, Husby/Haugesund
1992 Solgt i august til Balder Sjøfarm AS, Nordfold/Haugeund.
1994 Ommålt: 184 tdw, 137 brt, 64 nrt.
1995 Desember, Solgt i desember til Folla Eiendom AS, Nordfold/Haugesund.
2001 Solgt i mars til Marine Consult AS, Bakkasund/Haugesund.
2002 Solgt i oktober til Jan-Tore Clausen, Lørenskog/Haugesund
2003 Ankom Kristiansand, etter sigende solgt til Vijay Sharma, Suva, Fiji Islands. Lå vinteren over ved Brødrene Bentsens Verksted, Ny-Hellesund.
2004 Forlot 24/09 Ny-Hellesund som SITARAM av Fiji Islands. Ble oppbrakt av Kystvakten og ført til Kristiansand da fartøyet fremdeles stod i norsk register og ikke hadde gyldige sertifikater. Videre skjebne ukjent.

 

 

History in English:

1918 Built as UNION VI at Trosvik Mekaniske Verksted, Brevik for A/S Transit (A. Johnsen), Skien.
1952 New diesel engine installed. ALPHA, 2-T/SA., 3-cylinder, cyl. dim.: 230 x 400 mm. 180 BHP. Built by A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Danmark.
1966 Sold to Odd Vagle et al., Oslo. Renamed LITA.
1966
Sold to Magnus Vølstad et al., Sandnes/Oslo.
1967 Sold to Mandius Skimmeland P/R, Mosterhamn/Haugesund.
1970 Taken over by Bergljot Skimmeland P/R, Mosterhamn/Haugesund
1976 Taken over by P/R Lita (Gunnar Skimmeland, Mosterhamn), Haugesund.
1986 Sold in January to Gunnar Erntzen, Torvastad / Haugesund.
1987 Sold in February to Norvald Lunde, Stamneshella / Haugesund.
1988 Sold in March to Odd Stabben, Tømmervåg / Haugesund.
1989 Sold in June to P/R Hilvåg ANS (Magnar Svendsen, Søreidgrend), Haugesund. Renamed HILVÅG.
1990
Sold in October to P/R Hilvåg ANS (Erling Våge, Årland), Haugesund.
1991 Sold in May to Asbjørn Steiro, Husby/Haugesund
1992 Sold in August to Balder Sjøfarm AS, Nordfold/Haugeund.
1994 Meas.: 184 tdw, 137 brt, 64 nrt.
1995, Sold in Desember to Folla Eiendom AS, Nordfold/Haugesund.
2001 Sold in March to Marine Consult AS, Bakkasund/Haugesund.
2002 Sold in October to Jan-Tore Clausen, Lørenskog/Haugesund
2003 Arrived Kristiansand, presumed sold to Vijay Sharma, Suva, Fiji Islands. Laid during the winter at Brødrene Bentsens Verksted, Ny-Hellesund.
2004 Sailed 24/09 from Ny-Hellesund as SITARAM from Fiji Islands. Arrested by Kystvakten and taken in to Kristiansand since the vessel still was registered in Norway and did not have valid documents.
No more are known about her.

 

 

             

Kilde: DnV, Bladet Skipet 1/85 av W. Jahnsen, Boka Union Båtene av Jan Rugstad.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/03-2011 (SN/PS)