RJUKANBANEN-TINNSJØEN

 

        Rjukanbanen var egentlig påtenkt mange år før den ble bygget. Det som satte fart i byggingen var Norsk Hydros utbygging av salpeter fabrikken på Rjukan.
        Så tidlig som 1875 lot Bratsberg Amt oberst I. Erichsen foreta en generell undersøkelse av forskjellige linje alternativer. Alternativet som Erichsen valgte var en trase mellom Tinnsjøen over Ørvella og gjennom dalføret langs elven Tinna til Notodden i nordenden Heddalvatnet. Planen var forut for sin tid, men ble henlagt. I 1894 ble prosjektet igjen luftet. Denne gang i forbindelse med statens jernbaneundersøkelser. Atter engang ble planene henlagt.
        Bare fem år senere kom prosjektet opp igjen for fullt. Saken ble reist av Øst-Telemarks kommunikasjonskomite. Ingeniør Jens Christian Mellbye utarbeidet en plan som ville legge jernbanen fra Tinnoset til Notodden gjennom Heddal. Men, også denne gangen ble planene henlagt. Det endte opp med en ny hovedvei fra Notodden til Tinnoset via Sauland.
        Først i 1907 begynte noe å skje. 27/03-1907 kommer en søknad fra aksjeselskapet Rjukanfos om konsesjon på en bredsporet privat jernbane mellom Notodden og Tinnoset. Banen skulle drives av Norsk Hydros eget selskap Norsk Transportaktieselskap. Rjukanbanen ble åpnet 09/08-1909. For transport over Tinnsjøen til Rjukan, ble det bygget en stor dampferje med plass til 12 vogner à 15 tonns lastekapasitet.

 

Sammendrag fra boken “De Norske Jernbaners Historie” bind III