SKN28419360120001 PROSPECT. Bilde fra Steinar Norheim.

 

1936 MS PROSPECT (SKN284193601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5604671

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Skien

Byggeår (year built):

1919/09

Bnr (Sno).:

118

Bygger (yard):

Fevigs Båtbyggeri (Ole K. Haabestad), Fevig.

Eier (owner):

Skibs-A/S Nord- & Østersjøfrakt, Skien.

Disponent (manager):

Ivar M. Isaksen, Skien.

Klasse (Class).:

DnV +A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

740 tdw, 436 brt, 350 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 145,7’,-B: 30,2',-D: 13,7'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MTJH / LHBB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x råoljemotor, Densil. 2-takt/enkltv., 4-sylindret, syl. dim.:
375 x 410 mm. 200 BHP. Bygget av A/S Motorfabriken Densil,
Aalborg, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1919 Bygget som 3-mastet motorskonnert PROSPECT av Fevigs Båtbyggeri (Ole K. Haabestad), Fevig for A/S Prospect (Joh. S. Andreassen), Arendal.
1922 Bernhard Samuelsen, Arendal ble manager i april.

1923 Solgt i januar til
Ragnar Schjølberg, Bodin, Bodø.
1924 Ny motor installert: 1 x råoljemotor, Bolinder. 2-takt/enkltv., 4-sylindret, syl. dim.: 420 x 480 mm. 320 BHP.
Bygget i 1919 av J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads A/B,
Stockholm, Sverige. Riggen fjernet samtidig.
1934 Solgt i mai til Thorbjørn Larsen, Trondheim/Bodø.
1935 Overført til Trondheim register.
1936 Solgt i april til Skibs-A/S Nord- & Østersjøfrakt (Ivar M.
Isaksen), Skien.
Påseilt 21/04 av MS CANIS mens hun lå for anker i østre havn,
Stavanger. Kondemnert. Vraket solgt i august samme år til G.
Seeberg, Halsnøy Kloster og nedrigget til lekter.
1937 Solgt i juni til et Interessentskap ved Eilert Dingen, Bergen.
Solgt i juli til A/S M/S Fønix (Gunnar Kjøde), Bergen. Omdøpt til FØNIX.
Rigget opp igjen i oktober til motorskip med ny motor: 1 x
råoljemotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 4-sylindret, syl. dim.:
400 x 450 mm. 350 BHP. Bygget av M. Haldorsen & Søn,
Rubbestadneset. Ommålt : 620 tdw, 429 brt, 302 nrt.
1939 Grunnstøtte og sank 09/02 på Æskjæret ved
Hovden lykt
i
Fedjefjorden mens hun var på reise fra Fyksesund til Thamshavn med kvarts.

 

 

History in English:

1919 Built as motor schooner PROSPECT by Fevigs Båtbyggeri (Ole K. Haabestad), Fevig for A/S Prospect (Joh. S. Andreassen), Arendal.
1922 Bernhard Samuelsen, Arendal became manager in April.
1923 Sold in January to
Ragnar Schjølberg, Bodin, Bodø.
1924 New engine installed: 1 x råoljemotor, Bolinder. 2-
takt/enkltv., 4-sylindret, syl. dim.: 420 x 480 mm. 320 BHP.
Built in 1919 by J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads A/B,
Stockholm, Sweden. The rig removed at same time.
1934 Sold in May to Thorbjørn Larsen, Trondheim/Bodø.
1935 Transferred to Trondheim register.
1936 Sold in April to Skibs-A/S Nord- & Østersjøfrakt (Ivar M.
Isaksen), Skien.
Hit 21/04 by MV CANIS whilst at anchor in the east harbour in
Stavanger.
Condemned. The wreck was sold in August to G.
Seeberg, Halsnøy Kloster. Converted to a barge.

1937 Sold in June to a I/S by Eilert Dingen, Bergen.
Re-sold in July to A/S M/S Fønix (Gunnar Kjøde), Bergen.
Renamed FØNIX.
Re-built in October to a motorvessel with a new engine: 1 x
crude oil engine, Wichmann. 2-cy/sa, 4-cylinder, cyl. dim.:
400 x 450 mm. 350 BHP. Built by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. Re-measured: 620 tdw, 429 brt, 302 nrt.
1939 Wrecked 09/02 on Æskjæret near
Hovden
light in
Fedjefjorden whilst on a voyage from Fyksesund to
Thamshavn with quartz.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Skipsforlis i Bergensleden av Erik Bakkevik, Skipet 3/81 v/Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/03-2015 (SN/PS)