SKN28419480120001 SANDE. Bilde via Steinar Norheim.

 

1948 MS SANDE (2) (SKN284194801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5251587

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Skien

Byggeår (year built):

1923/08

Bnr (Sno).:

163

Bygger (yard):

Kristansand Mekaniske Verksted, Kristiansand.

Eier (owner):

A/S Nord- & Østersjfart, Skien.

Disponent (manager):

M. B. Johansen, Skien.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

325 tdw, 277 brt, 155 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 102,1’,-B: 22,1',-D: 8,0'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

Registrert for 330 passasjerer og bygget for sommerseilas mellom Oslo og Nesoddlandet. Om vinteren ble hun benyttet som isbryter da hun hadde en kraftig maskin.

Registered for 330 passengers and built for summer sailings between Oslo and Nesoddlandet. Used in wintertime as an icebreaker due to her powerful engine.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDCV / LDUW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin ( steam reciprocating), triple exp., syl. diam.: 10,5”–17,5”–28,5”, slag/stroke: 18”. 84 NHK/277 IHK. Bygget av Kristansand Mekaniske Verksted, Kristiansand.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1923 Bygget som passasjerskipet FAGERSTRAND I av Kristansand Mekaniske Verksted, Kristiansand for A/S Nesoddens Dampskibsselskab, Kristiania. Levert i august.
1941 Overført i februar til A/S Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskab, Oslo.
Beslaglagt av tyske myndigheter i mai.
1944 Kom i brann 03/04 av brennende olje fra C. A. LARSEN under angrepet på TIRPITZ i Alta. Overbygningen brant ut.
Senket på grunt vann i oktober av tyske styrker.
1946 Hevet og slept til Erling Andersens Slipp, Korsfjord. Kondemnert.
1948 Vraket solgt av forsikringsselskapet til Skibs-A/S Nord- & Østersjøfrakt (M. B. Johansen), Skien. Slept til Stokmarknes Mekaniske Verksted, Stokmarknes for reparasjon og ombygging til lasteskip.
1950 Satt i fart igjen i januar. Omdøpt til SANDE.
Ny tonnasje: 325 tdw, 277 brt, 155 nrt.
Nye mål:
Loa: 130,0¢-Lbp: 121,9¢-B: 22,3¢-D: 11,11¢-Dypg.: 11¢ 03”. Dampmaskin og kjeler fjernet og dieselmotor installert: 1 x dieselmotor, NOHAB. 2-takt/enkeltv. 5-sylindret, syl. dim.: 250 x 420 mm. 325 BHK ved 325 o. min. Bygget av Nydquist & Holm AB, Trollhättan, Sverige.
1962 Omdøpt i mai til SANDE II. Samme måned solgt til Johan Bjørshol, Trondheim. Omdøpt til NIDARØ.
1965
Solgt i mars for NOK 355.000 til Birger Skarsvåg, Trondheim. Omdøpt til BIALA.
1968 Solgt i april til Alfred Strømsvik, Gressvik. Registrert i Trondheim. Omdøpt til ATLEGUTT.

1973 Solgt i august til Berhoff Vollen, Sortland. Omdøpt til MARINATOR. Ny motor installert: 1 x dieselmotor, Deutz. 4-takt/enkeltv. 6-sylindret, syl. dim.: 220 x 280 mm. 460BHK ved 750 o. min. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Köln, Vest-Tyskland.
1976 Solgt i april til Harry Lauksund, Alsvåg. Registrert i Sortland. Omdøpt i oktober til LIHOLM.
1977 Ommålt til 241 brt.
1987 Kondemnert og senket i mai etter lang tids opplag ved Alsvåg Mekaniske Verksted, Alsvåg.
1989 Slettet i registrene 31/05.

 

 

History in English:

1923 Built as passenger ship FAGERSTRAND I by Kristansand Mekaniske Verksted, Kristiansand for A/S Nesoddens Dampskibsselskab, Kristiania. Completed in August.
1941 Transferred in February to A/S Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskab, Oslo.
Seized by the German authorities in May.
1944 Came on fire 03/04 caused by burning oil from C. A. LARSEN during the attack on TIRPITZ in Alta. The superstructure burned out.
Sunk in shallow water in October by German forces.
1946 Raised and towed to Erling Andersens Slipp, Korsfjord. Condemned.
1948 The wreck sold by the insurers to Skibs-A/S Nord- & Østersjøfrakt (M. B. Johansen), Skien. Towed to Stokmarknes Mekaniske Verksted, Stokmarknes for repairs and conversion to a cargo ship.
1950 In service again in January. Renamed SANDE.
New tonnage: 325 tdw, 277 brt, 155 nrt.
New meas.:
Loa: 130,0¢-Lpp: 121,9¢-B: 22,3¢-D: 11,11¢-Dr.: 11¢ 03”. Steam engine and boilers removed and a diesel engine installed: 1 x diesel engine, NOHAB. 2-cy/sa., 5-cylinder, cyl. dim.: 250 x 420 mm. 325 BHP at 325 rpm. Built by Nydquist & Holm AB, Trollhättan, Sweden.
1962 Renamed SANDE II in May. The same month sold to Johan Bjørshol, Trondheim. Renamed NIDARØ.
1965
Sold in March for NOK 355.000 to Birger Skarsvåg, Trondheim. Omdøpt BIALA.
1968 Sold in April to Alfred Strømsvik, Gressvik. Registered in Trondheim. Renamed ATLEGUTT.
1973 Sold in August to Berhoff Vollen, Sortland. Renamed MARINATOR. New engine installed: 1 x diesel engine, Deutz. 4-cy/sa, 6-cylinder, cyl. dim.: 220 x 280 mm. 460 BHP at 750 rpm. Built by Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Köln, West-Germany.
1976 Sold in April to Harry Lauksund, Alsvåg. Registered in Sortland. Renamed in October to LIHOLM.
1977 Re-meas.: 241 grt.
1987 Condemned and sunk in May after being laid up for a long time at Alsvåg Mekaniske Verksted, Alsvåg.
1989 Deleted from registers 31/05.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/03-2015 (SN/PS)