Mangler bilde.

1912 DS EXPORT (1) (SKN285191201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID. No.:

1087483

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Skien

Byggeår (year built):

1883/06

Bnr (Sno).:

76

Bygger (yard):

C. S. Swan & Hunter, Wallsend, Newcastle, England.

Eier (owner):

A/S Import, Skien.

Disponent (manager):

Ejnar Stensrud, Skien

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.450 tdw, 1.038 brt, 623 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 229,6’-B: 32,3’-D: 15,5’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HDTB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 4-sylindret, syl. diam.: 2 x 28,0"-2 x 54,2", slag/stroke: 36,0". 134 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Ltd, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 11,2’ x 9,8’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget i 1904 av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som ROSEBUD av C. S. Swan & Hunter, Wallsend, Newcastle, England for P. Rowe & Sons, Cardiff, Wales. Sjøsatt 12/06.
1887 Rederiet omdøpt P. Rowe, Cardiff.
1896
Solgt til A/S Spind (Hj.
Siegwarth), Kristiania. Omdøpt til SPIND.
1911
Thor Thoresen jr, Kristiania ble manager.
1912
Overtatt av A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. Omdøpt til TISTEFOSS.
1912
Sold to A/S Import (Ejnar Stensrud), Skien. Omdøpt til EXPORT.
1915 Solgt i januar til A/S Kolbein (Hans Braarud), Kristiania.
1915 Solgt i mars til D/S A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania. Omdøpt til FRISK.
1917
Stanset og sprengt 20/03 av den tyske ubåten UC 50 (Kapitänleutnant Rudolf Seuffer) ca. 80 nm NØ av Coquet Island, England mens hun var på reise fra Amble, England til Fredrikstad med kull. 7 mann omkom.
Mannskapet kom i begge båtene, styrbord båt under kommando av kaptein S. A. Larsen. De sterkt nedkjølte folkene i denne båten ble tatt opp av britiske DS BRATTHALL på kvelden 21/03 og landsatt i Yarmouth, England neste kveld.
Babord båt under kommando av 1. styrmann Gustaf Gundersen gikk rundt to ganger med den følge at 7 mann forsvant, kun 1. styrmannen klarte seg, og ble tatt opp 22/03 av DS HULDRA av Mandal. Han ble satt i land i Tyne, England på ettermiddagen 23/03.
Messepike Julie Hansen ble tatt ombord i UC 50 etter råd fra kaptein S. A. Larsen.

 

 

History in English:

1883 Built as SS ROSEBUD by C. S. Swan & Hunter, Wallsend, Newcastle, England for P. Rowe & Sons, Cardiff, Wales. Launched 12/06.
1887 The company renamed P. Rowe, Cardiff.
1896
Sold to A/S Spind (Hj. Siegwarth), Kristiania. Renamed SPIND.
1911
Thor Thoresen jr, Kristiania became manager.
1912
Taken over by A/S Manchester (Thor Thoresen jr), Kristiania. Renamed TISTEFOSS.
1912
Sold to A/S Import (Ejnar Stensrud), Skien. Renamed EXPORT.
1915 Sold in January to A/S Kolbein (Hans Braarud), Kristiania.
1915
Sold in March to D/S A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania. Renamed FRISK.
1917
Captured and scuttled with explosives 20/03 by UC 50 (Kapitänleutnant Rudolf Seuffer) about 80 nm North East of Coquet Island, England whilst on a voyage from Amble, England to Fredrikstad with coal. 7 men lost.
The crew abandoned in both boats, starboard boat under command of Captain S. A. Larsen. The persons in this boat were taken up by British SS BRATTHALL in the evening of 21/03 and landed in Yarmouth, England the next evening.
Port boat under command of 1. Officer Gustaf Gundersen capsized twice with the fatal result that 7 men was lost. Only the 1. officer survived and was taken up by SS HULDRA of Mandal 22/03. He was landed in Tyne, England in the afternoon of 23/03.
The Stewardess Julie Hansen was taken onboard in UC 50 on advice from Captain S. A. Larsen.

 

 

           

Kilde: Starke, Norske Skipsforlis 1916, Sjøforklaringer over Krigsforliste Norske Skibe i 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/02-2015 (SN/PS)