B&W dobbeltvirkende 2-takt motorer med eksosstempel

 

         Fra 1938 bygde B. & W. dobbeltvirkende 2-takt motorer med utstøtssleider for topp- og bunnsiden. På de første av disse motorene har sleidene tverrsnittareal og slaglengde som er ca. 1/3 av areal og slaglengde for arbeidsstempelet.
         Spylesystemet virker etter samme prinsippet som er beskrevet før. Spyleportene — som er felles for topp- og bunnsiden — er plasert i den nedre sylinderforing, og de blir dekket og avdekket av stempelets overkant og underkant vekselvis. Portene har visning så luften får en roterende bevegelse i sylinderen.
Utstøtssleiden for toppsiden er forbundet til et tverrstykke, og fra dette går vertikale stenger ned til utstøtssleiden for bunnsiden. I den er det satt inn pakningsboks for stempelstangen. — Fra det nedre tverrstykket går det stenger med styring i stativet. Disse stengene er igjen forbundet med stenger til to eksenterskiver, en på hver side av veiva for vedkommende sylinder.

 

         Figuren som vist viser den typen av dobbeltvirkende B. & W.-motorer som ble bygd i 1943.
         Spylesystemet er som på den foregående typen, men utstøtssleidene har samme diameter som arbeidsstemplene. Med det faller sylinderlokkene bort, og det gir en betydelig forenkling. — Øvre og nedre utstøtssleid er forbundet med to stenger på hver side av sylinderen. Forbindelsen videre til eksenterskiver på begge sider av veivene er som nevnt ovenfor. De kreftene fra gasstrykket i sylinderen som virker på sleidene, er like store som på arbeidsstempelet, og kreftene blir overført til veivakselen. Derfor har en gjort stativene lette uten å bruke langstag.
         Motorens oppbygging. På bunnrammen er det reist nedre stativer som går opp til overkanten av geidene, og på de nedre stativene er det boltet fast øvre stativer. Over disse kommer kjølekappen omkring nedre sylinder. Den øvre delen av kjølekappen er utvidet og danner spyleluft-belte. Ned i det blir satt et sterkt midtparti med spyleporter, og til dette midtpartiet er øvre og nedre sylinderforing boltet fast.
         Spyleluft-blåser med spjeld er vist på figuren.

Kilde: Amund Karner “Lærebok om Skipsmotorer” (1934 rev.1956)