B&W enkeltvirkende, 2-takt, krysshode (1943)

 

        Dette er en 2-takt krysshodemotor med korte stempler — som på en 4-takt krysshodemotor.
        Mellom selve sylinderpartiet og stativene er det bygd inn en spyle -luftkasse. Bunnen i den har pakningsboks omkring stempelstangen.
        Den øvre flensen på sylinderforingen ligger an mot den øvre kanten av sylinderpartiet. Den nedre delen av sylinderforingen går fritt ned i spyleluftkassa.
        Spyleluften fra blåseren (til venstre, på figuren) går inn i spyleluftkassa. Når stempelet kommer ned mot sin bunnstilling, blir først utstøts-ventilene åpnet, og når stempelet avdekker spyleportene, foregår spylingen som vanlig for motorer med langsspyling og roterende bevegelse av luften.
        Burmeister & Wains spylesystem (langs-spyling). Det særegne for dette systemet er at utstøtsportene ligger i en hals ved enden av sylinderen (i toppen for enkeltvirkende og i topp og bunn for dobbelt-virkende motorer), og de blir dekket og avdekket av sleider. Det er spyle-porter rundt hele omkretsen av foringen, og de har en slik visning at spyleluften får en roterende bevegelse. Spyleluft en skrur seg opp i sylinderens lengderetning. Det gir god spyling, og den roterende bevegelse virker heldig på forbrenningen
        På en senere type av enkeltvirkende B. & W.-motorer, er det utstøtsventiler istedenfor sleider.
        Når stempelet går nedover, blir volumet under stempelet mindre, men det blir utjevnet med at andre stempler går oppover på samme tid.
        Kamakselen ligger i lagre som er festet på spyleluftkassa. Den motoren som er vist på figuren har sylinderdiameter 740 mm og slaglengde 1.400 mm. Dens normale ytelse pr. sylinder er 875 ahk. ved 125 omdr. pr. min.
        En mindre type av 2-takt krysshodemotor med korte stempler har sylinderdiameter 600 mm, slaglengde 1.150 mm. Dens normale ytelse pr. sylinder er 600 ahk. ved 150 omdr. pr. min. Den er noe forskjellig fra den som er vist på figuren.

 

Kilde: Amund Karner ”Lærebok om skips motorer” 1934 (fjerde utgave 1956).