Fra boken
SKIBSDIESELMASKINER OG DERES BEHANDLING (1930)  (Senere revidert)
av Jens Chr. Nilssen, maskinmester.

WILLIAM DOXFORD & Co., SUNDERLAND

 

         Doxford-motoren har utviklet seg av den av professor Junkers konstruerte maskin, som skjematisk er vist i figuren.
         I dens to sylindere A arbeider, etter totaktsprinsippet, de fire stempler B. Maskinens krumtapp har seks veiver F, som står i et gradantall av 180 til hverandre. Dens spyleluftpumpe er J, og dens to-trinns kompressor er K. Det øvre stempel i hver sylinder er ført ved hjelp av tverrstykke og krysshodeføringer, hvorfra det overfører kraften ved hjelp av de to ytterste veivstenger G til de to ytterste veiver F,

 

En to-sylindret totaktmaskin med motgående stempler utviklet etter professor Junkers prinsipp.

mens det nedre stempel, som et alminnelig trunkstempel, med veivstang arbeider på den midtre veiv. Renspylingen skjer fra kanalen H, når stemplene B er i ytterstilling, til slissen C og ut exhaustslissen D.
         Gjennom brennstoffventilen E blir brennstoffet innblåst, f. eks. mellom de to stempler B2, som ved hjelp av veivstengene G og veivene F overfører noe av kraften til stemplene B1, som derved komprimerer den innelukkede luft, hvoretter den annen brennstoffventil E åpnes o. s. v.
         Lisens for bygning av denne maskin blev kjøpt av William Doxford and Co., Sunderland, og maskinen har der gjennemgått betydelige forandringer, blant annet er den nå kompressorløs, og dens kompresjon er som følge herav ikke høyere enn 20 til 21 kg/cm2 Brennstoffet innsprøytes med et pumpetrykk av ca.500 kg/cm2 i en periode i veivperiferien av 50°; 25 ° foran og etter slagveksel.
         Maskinen ble utført i både 3- og 4- sylindrede maskiner på opptil 6000 IHK, og derover. Den måtte på grunn av sin lave sylinderkompesjon oppvarmes før kaldstart. Dette skjedde ved hjelp av en varmtvanns sirkulasjon i dens kjølekappe.

         Figuren over viser en fullt montert 3-sylindret DOXFORD motor. På dens bunnramme er de korte stativer fastskrudd, og på disse er det montert mellomstykker som danner spyleluftkanalene og kjølekappene, i hvilke de høye sylindere er innkrympet. Derved blir sylinderforingene betraktelig støttet under sine påkjenninger. Som eksempel kan nevnes at det til en ca 3000 IHK, 4-sylindret motor, hvis sylinder i ca 900 mm lengde var omsluttet av en kjølekappe, ikke finnes tykkere sylinderforinger enn 26 mm.

Doxford, 3-sylindret 2-takter. Bygget på Junkers prinsipp med motsattgående stempler i hver cylinder og pumpetrykkforstøvning ( fra ca 1930)

 

Bearbeidet av Ragnar Iversen