Firma Brødrene Olsen.
Av John M. Gramstad. Publisert i Skipet 1/1999.

        Firma Brødrene Olsen ble registrert i Stavanger 12. juni 1911 av brødrene Gudmund Andreas (1871-1930) og Johannes Olsen (1886-1948).
        Det hele begynte derimot i oktober 1910 med klarering av dampskipet
Sirius tilhørende Kornelius Olsen i Stavanger. Skipet var lastet med 400 tonn kull.
I 1910 da Gudmund Andreas Olsen førte dampskipet
Livingstone på 1.400 tonn dødvekt i fruktfarten på Vestindia, og Johannes Olsen var avdelingssjef i et skipsmeglerfirma i Hamburg, kjøpte brødrene det barkriggede stålskipet Bali på 1.800 tonn dødvekt. Skipet som var bygget i Sunderland i 1891, totalforliste på sin første tur ved Penguin Island julaften 1910, på reise fra Cardiff til Luderitz Bay.
        Ved starten drev Brødrene Olsen med skipsmegling, klarering, assuranse-agenturer for land- og sjøforsikring og havariagenturer. Det varte ikke lenge før det første skipet ble innkjøpt, og det la dermed grunnlaget for den rederidrift som kom til å bli den viktigste virksomhet i årene som fulgte.
        Brødrenes forskjellige forutsetninger utfylte hverandre godt. Gudmund Andreas Olsen hadde praktisk og teknisk innsikt fra sin tid som skipsfører, vesentlig i fruktfarten på Vestindia, mens Johannes Olsen hadde teoretisk- og bransjemessig innsikt fra sin praksis i et stort shippingfirma i Hamburg.
Det de begge hadde felles var sjømannsblod i årene. Deres far var seilskuteskipperen I.C. Olsen, populært kalt «Væni-Olsen», ettersom han i 11 år var fører av fregatten Væni på 959 nrt.
        I desember 1913 kjøpte brødrene dampskipet Dagmar fra John P. Pedersen & Søn. Til heder for sin far kapteinen, ble hun gitt navnet Veni.
Dette var forøvrig det første av i alt fem Stavangerskip med navnet Veni. Ett tilhørte Brødrene Olsen, mens de resterende har tilhørt Peder Smedvig.
        Etter
Balis forlis Julaften 1910, kjøpte brødrene i desember 1911 dampskipet Adonis på 780 tonn dødvekt. Skipet som var bygget i 1895, var i rederiets eie frem til februar 1914 da det ble solgt til Riga. Adonis var det første av i alt 28 skip som rederiet kjøpte og kontraherte i årene frem til 1921.
        I denne ekspansive perioden som førte rederiet frem til det nest største i Stavanger etter Sigval Bergesen, var det en tid også planer om å anlegge skipsverft på Eigerøy ved Egersund, hvor det var blitt innkjøpt et større landområde.
Allerede i 1915 hadde firmaet 7 skip samt 3 nybygnings kontrakter.
        Ekspansjonen nådde sin topp rundt 1919 da man hadde 17 skip i fart og under bygging. Bare i årene mellom 1915 og 1918 ble det inngått kontrakter for bygging av ikke mindre enn 12 skip. Det største var et turbinskip på 8.864 tonn dødvekt, som ble kontrahert i oktober 1916 hos Rosenberg Mek. Verksted i Stavanger. Skipet skulle etter planen ha navnet Rosenberg, men på grunn av en rekke problemer som hovedsakelig skyltes 1. verdenskrig, blant annet problemer med stål-leveranser fra USA, ble kontrakten annullert av rederiet mot å betale et kanselleringsgebyr på 1,5 millioner kroner.
Kontrakten ble så overtatt av Bruusgaard Kiøsterud & Co i Drammen, og fikk ved levering i 1921 navnet
Handicap. Disse store nyanskaffelsene ble gjort med en bestemt plan for øye, samarbeid med et stort utenlandsk linjerederi.

Firma Brødrene Olsen tatt under konkursbehandling.

        Frem til konkursen i 1921, hadde Brødrene Olsens største rederiselskap vært Rederiaktieselskabet Vestlandske Lloyd. Firmaets øvrige tonnasje hadde vært eiet av enkeltskips selskaper.
        I 1921 kommer det et lite minikrakk som særlig rammet skipsindustrien, en forløper for det store krakket i 1930-årene. For Brødrene Olsen blir framgangen raskt snudd til konkurs. De taper store penger på kontraherte båter og må også kansellere et av de planlagte byggeprosjektene. Skip må selges med store tap. Den 6. juni 1921 er det slutt for firmaet Brødrene Olsen.
        Den 17. juni annonseres konkursboet til skipsreder Johannes Olsen i Stavanger Aftenblad. Samme dag starter broren Gudmund Andreas Olsen opp et nytt firma, med nesten samme navn som det forrige, nemlig «Brødrene Olsen AS». Han har skrevet alle verdier over på kona og unngår dermed personlig konkurs.
        Det er tre aksjonærer i det nye selskapet. Gudmund Andreas Olsen, kona Alma og Alf Wathne. Sistnevnte trer samme år ut av firmaet og etablerer egen skipsmeglerforretning under eget navn.
Johannes Olsen flyktet etter hvert til Argentina for å unngå gjeldsfengsel. Her ble han værende i over 20 år. Hjemme i Stavanger etterlot han seg kona Astrid og fire døtre. Hvordan livet til Johannes artet seg i Argentina, vet vi lite om, men Carsten har hørt at han levde av sjekker hjemmefra. Kone og barn i Stavanger ble godt ivaretatt av familien. Etter krigen kom Johannes tilbake til Stavanger, der han døde i 1948. Han flyttet aldri sammen med kona Astrid igjen.
        Fra 1925 begynte Gudmund A. Olsens eldste sønn Johan Carsten i firmaet.
Den «sykelige» sønnen hadde etter hvert fått seg en solid utdanning som jurist. Han skal på grunn av epilepsien ha vært den eneste studenten som fikk bruke skrivemaskin på eksamen.
        I 1930 rammet en ny tragedie familien da Gudmund døde plutselig av hjerneslag, bare 54 år gammel. Sønnen Johan Carsten overtok da ledelsen av firmaet sammen med en som het Arthur Larsen. Johan Carsten fikk imidlertid en kort karriere som sjef. Han døde bare to år etter sin fars bortgang. Dermed er det halvbroren Alf Gowart-Olsen som blir rederiets nye leder. Han var da knapt 20 år gammel. Da disponerte firmaet kun ett skip. Det var dampskipet «Kannik» (1250 tdw) som var formell eid av D/S A/S Firda.

Alf Gowart-Olsen (1912-1972)
        I «Hvem er Hvem» fra 1964 finner vi følgende opplysninger om Alf Gowart- Olsen.
        Alf Gowart-Olsen (AGO) var født 30. juni 1912 i Stavanger, som yngste sønn til skipsreder Gudmund Andreas Olsen (1876-1930) og Alma Marie Lie (1886-1944). AGO ble gift i 1938 med Randi Baade Orre (født 27. juli 1917), datter av direktør Thorleif Orre og Esther Baade. De fikk seks barn, Alf jr. som døde i ung alder, Gudmund, Esther, Randi, Turid og Carsten.
AGO ble innehaver av firma Brødrene Olsen A/S i 1932, Nederlandsk konsul i 1957. AGO var disponent og styremedlem i D/S A/S Firda fra 1932, i D/S A/S Ledaal fra 1934, i Skibs A/S Solvang fra 1936, i Skibs A/S Activ fra 1939, i Skibs A/S Kongsborg fra 1946 og i P/R Skansen fra 1946.
        Under krigen var AGO sjef for de frivillige troppene i Dirdal i Rogaland.
Han ble arrestert i 1942 og sendt til Grini der han ble tillitsvalgt/personalsjef for 6000 fanger.
        Videre var AGO styreformann i A/S Standard Ltd. fra 1940, styremedlem i Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S fra 1947, i Stavanger Flint A/S fra 1947. AGO var formann i Stavanger Sjøfartsmuseum fra 1947, styremedlem i Stavanger Rederiforening fra 1947, hvorav formann i årene fra 1948 til 1954, styreformann i Viste Hotell A/S 1954, styremedlem i Skips A/S Vea fra 1948, viseformann i Christianssands Skibsassuranceforening fra 1948, medlem Det Norske Veritas fra 1954, styremedlem i Norsk Skipsopphuggings Co A/S fra 1938, formann i Stavanger Militærforening fra 1959, medlem i hovedstyret i Norges Rederforbund fra 1948. AGO var Ridder av St. Olav, Ridder av den nederlandske Order of Oranje Nassau. Deltagermedalje med rosett.
Alf Gowart-Olsen døde 17. oktober 1972.
        Ved Alf Gowart-Olsens inntreden i firmaet i 1932, disponerte det kun ett skip, dampskipet Kannik på 1.250 tonn dødvekt bygget i 1923 som Nytaar, for skipsreder Georg T. Monsen i Stavanger. Det var blitt innkjøpt i mai 1926 for 250.000 kroner. Kannik var formelt eiet av D/S A/S Firda og forliste 15. juli 1935.
        Neste kjøp fant sted i juni 1934, da dampskipet Skudefjord på 5.100 tonn dødvekt ble innkjøpt fra Stavanger Skibs Opphugning Co. for 80.000 kroner. Skipet som var bygget i 1899, fikk nå navnet Ledaal. Kjøpet ble gjort på vegne av det nyopprettede selskapet D/S A/S Ledaal, som var blitt etablert i samarbeid med bl.a. skipsmegler Ernst Gundersen (1896-1960) i firmaet.
        Året etter, i desember 1935, ble Brødrene Olsens andre skip med navn Kongsgaard innkjøpt fra Sverige for regning av D/S A/S Firda. Skipet som var på 2.500 tonn dødvekt og bygget i 1920, fikk ingen lang karriere under rederiets flagg, da det i august 1936 ble solgt tilbake til Sverige. Kapitalen som ble frigitt, la grunnlaget for etableringen av Skibsaksjeselskapet Solvang.

Skibsaksjeselskapet Solvang etableres
        1 1936 kunne firma Brødrene Olsen A/S feire sitt 25 års jubileum. 25. januar dette år ble det sendt ut innbydelse til aksjetegning i Skibsaksjeselskapet Solvang. Aksjekapitalen skulle være minimum 1,5 millioner kroner og maksimum 1,7 millioner kroner fordelt på navneaksjer a kr. 1.000,-.
        Innbyderne som også utgjorde selskapets første styre, var skipsreder Alf Gowart-Olsen som tegnet 25 ordinære aksjer, konsul Gust. A. Arentz (25 aksjer), skipsmegler Ernst Gundersen (25 aksjer) og advokat Olaf Nygaard (15 aksjer). Innbyderne hadde gjennom skipsmegler Herman J. Sørensen i Oslo kontrahert et motortankskip på 14.500 tonns dødvekt hos Kockums Mek. Verkstads Aktiebolag i Malmö. Skipet skulle etter kontrakten leveres senest 1. juli 1937.
Kontraktsummen var 2,85 millioner svenske kroner, hvorav 1,425 millioner svenske kroner skulle lånes mot 1ste prioritets pant i skipet. Skipsreder Alf Gowart-Olsen skulle være selskapets disponent. Skibsaksjeselskapet Solvang ble stiftet 24. oktober 1936 og registrert 21. april 1937.
        Skibsaksjeselskapet Solvang var ikke Brødrene Olsens første forsøk på å etablere et tankrederi. Allerede i november 1935 forsøkte de å skaffe den nødvendig kapital for å kjøpe en norsk motortanker på 8.600 tonn dødvekt som var bygget hos Odense Stålskibsværft i 1928. Da det viste seg vanskelig å skaffe den nødvendige kapital, ble dette tankprosjektet skrinlagt.
        Brødrene Olsens skip ble på denne tiden oppkalt etter lokale steder i Stavanger, som Ledaal, Kannik, Kleven, Kampen, Plentingen, Blidensol, Vaagen, Holmen, Stokka, Solvang og Kongsgaard.
        Navnet Solvang stammer fra eiendommen Solvang som i sin tid tilhørte en av Stavangers mest fremgangsrike handelsmenn, Charles Samuel Racine (1826-1896). Charles Racine var født i Neuchatel i Sveits, men reiste i 1844 til Danmark, deretter til Stavanger. Han ble gift med Marie Berentsen (1840-1890), datter til skipsreder Erik Berentsen (1805-1868), og ble deretter partner i byens store rederi- og handelsfirma E. Berentsen.
        Charles Racine var også svigerfar til konsul Sigval Bergesen (1866-1956). Dette forklarer hvorfor flere skip hos Bergesen rederiene har hatt navnene Charles Racine, Berge Charles og Berge Racine.
Navnet Solvang hadde også tidligere blitt benyttet av Brødrene Olsen. I september 1920 overtok rederiet på vegne av Rederiaktieselskabet Vestlandske Lloyd dampskipet Solvang på 4.050 tonn dødvekt fra Willington Quay on Tyne.
Skibsaksjeselskapet Solvang var bare ett av flere skipsaksjeselskaper som ble etablert i Stavanger på 1920- og -30 tallet.
        Brødrene Olsen etablerte i 1934 D/S A/S Ledaal, mens Stavangers største reder på denne tiden, Sigval Bergesen, etablerte Skibsaksjeselskapet Dalfonn i 1928, Skibsaksjeselskapet Snefonn i 1934 og Skibsaksjeselskapet Ringfonn i 1936. Disponeringen av Skibsaksjeselskapet Snefonn ble overtatt av hans yngste sønn Sigval Bergesen d.y. i 1935, da denne gikk ut og etablerte eget firma under navnet Sig. Bergesen d.y. & Co. Kornelius Olsen etablerte A/S M/S Hidlefjord i 1927 (Skipsaksjeselskapet Hidlefjord fra 1953) og Skibsaksjeselskapet Byfjord i 1937.
Stavanger Tankrederi A/S ble etablert i 1932 på restene av det gamle og ærverdige fruktskiprederiet Holdt & Isachsen, mens Peder Smedvig etablerte A/S Smedvigs Tankrederi i 1934 og A/S Smedvigs Rederi i 1929.
Skibsaksjeselskapet Solvang,-Dalfonn,-Snefonn,-Ringfonn,-Hidlefjord og Stavanger Tankrederi A/S første skip, var alle nybygg.
D/S A/S Ledaal, Skibsaksjeselskapet Byfjord, A/S Smedvigs Tankrederi og A/S Smedvigs Rederi's første skip, var alle blitt innkjøpt brukt.