STG10719540120001 SAGVAAG. Foto fra boka Skipsforlis utenfor Vest-Agder av Erik Bakkevig.

 

1954 MS SAGVAAG (STG107195401)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no (IMO):

6107701

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1918/10

Bnr (Sno):

848

Bygger (yard):

Cochrane & Sons Ltd, Selby, England.

Eier (owner):

Skibs-A/S Sagvaag, Stavanger.

Disponent (manager):

Einar S. Haver, Stavanger.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

450 tdw, 373 brt, 160 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 148,0’-Lbp: 138,5’-B: 23,7’-D: 15,10’-Dypg.: 14,0’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.)

2 luker.
2 bommer.
2 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLQF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, 2-takt/enkltv., 5-sylinder, syl. dim.: 325 x 425 mm. 500 BHK. Bygget i 1942 ved Newbury Diesel Co. Ltd, Newbury, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

9 personer.

 

 

Historikk:

1918 Bygget som naval tråler DS HMS WILLIAM INWOOD ved Cochrane & Sons Ltd, Selby, England for Royal Navy, London. Sjøsatt i juli, levert i oktober.
1920 Omdøpt i september til HMS BLACKWATER.
1946 Solgt i april til D/S A/S Borgundøy (Lars Hauge & Samson Bjellebø), Haugesund. Omdøpt til SPLEIS.
Videresolgt i desember til Peder Jacobsen & Heitmann Jansen, Tromsø.
1947 Solgt til Magnus & Anders Stokka, Mosterhamn/Haugesund. Omdøpt til SAGVAAG. Ombygget til stykkgods motorskip ved Aasheim & Valvatne mek. Verksted, Sagvåg. Dampmaskineri og kjele fjernet. 1 x dieselmotor, Newbury installert.
1948 Levert i januar.
1949 Overtatt i februar av Anders Stokka, Hetland i Fister/Haugesund.
1952 Solgt i mars til Skips-A/S Sagvaag (Haver & Stokka), Stavanger.
1954 Solgt til Partrederiet Sagvaag (Einar S. Haver), Stavanger.
1956 Sist rapportert 12/02 utenfor Kristiansand mens hun var på reise fra Odda til Oslo med karbid i tønner. Forsvant med besetningen på 9 personer.

 

Forlishistorien:
           
12. februar 1956 var skipet på reise fra Odda til Oslo lastet med karbid i fat, da det forsvant sporløst, antakelig ved Ryvingen. Siste livstegn fra skipet var kl. 20.30 denne søndagen. Da ble en radiosamtale avbrutt, men det var ikke noe alarmerende, det hadde nemlig vært ugreie med radio­senderen. SAGVAAG skulle ha vært fremme i Oslo mandag formiddag, men da den ikke gav livstegn fra seg, ble den utpå tirsdagen etterlyst i kringkastningen.
            Båter i området ble bedt om å være på utkikk, og neste dag deltok fly og helikopter i letingen sammen med flere redningsskøyter. Torsdag fant en losskøyte en tom livbåt og noe vrakgods ved Ryvingen.
            Letingen etter selve skipet ble resultatløs. Man konkluderte med at det trolig var kommet vann i karbid-lasten, slik at en eksplosjon hadde funnet sted. Skipet hadde et mannskap på 9 mann, og ble sist sett da det anløp Egersund for å hente en av mannskapet.
            18. februar fant det svenske fiskefartøyet SANDÖ en redningsflåte 40 n. mil vest av Egerøya med likene av 6 av mannskapet. Et lik drev senere i land på Skagen, mens de to siste aldri ble funnet.


De 9 omkomne sjøfolkene:
Kaptein Lars M. Ådnanes, Bremnes
1. styrmann Bernt K. Mæland, Bremnes
2. styrmann Lars Are, Bokn
Maskinsjef Harald Valvatne, Stord
2. maskinist Osvold Gåsland, Bremnes
Stuert Odd Martinsen, Hetland
Matros Kåre Bogen, Egge, Steinkjær
Matros Magnus Larsen, Båtsfjord
Lettmatros Leif Mong, Brusand.

 

 

History in English:

1918 Built as naval trawler SS HMS WILLIAM INWOOD at Cochrane & Sons Ltd, Selby, England for Royal Navy, London. Launched in July, delivered in October.
1920 Renamed HMS BLACKWATER in September
1946 Sold in April to D/S A/S Borgundøy (Lars Hauge & Samson Bjellebø), Haugesund. Renamed SPLEIS.
Re-sold in December to Peder Jacobsen & Heitmann Jansen, Tromsø.
1947 Sold to Magnus & Anders Stokka, Mosterhamn/Haugesund. Renamed SAGVAAG. Converted to a general cargo motor vessel by Aasheim & Valvatne mek. Verksted, Sagvåg. Steam machinery and boiler removed. 1 x diesel engine, Newbury installed.
1948 Delivered in January.
1949 Taken over in February by Anders Stokka, Hetland in Fister/Haugesund.
1952 Sold in March to Skips-A/S Sagvaag (Haver & Stokka), Stavanger.
1954 Sold to Partrederiet Sagvaag (Einar S. Haver), Stavanger.
1956 Last reported 12/02 off Kristiansand whilst on a voyage from Odda to Oslo with carbide in drums. Disappeared with her crew of 9 persons.

 

 

             

Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Skipet 2/1982 ved John Gramstad, Boka Skipsforlis utenfor Vest-Agder av Erik Bakkevig.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/04-2015 (PS/SN)