STR10118560120001 INDHERRED. Foto fra Gamle Dampen av Olaf T. Engvik.

 

1856 Hjuldamper INDHERRED (1) (STR101185601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Hjuldamper, passasjer, treskrog
steam paddle wheeler, passenger, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Levanger

Byggeår (year built):

1856/06

Bnr (Sno).:

2

Bygger (yard):

Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Eier (owner):

Indherreds Aktie-D/S, Levanger.

Disponent (manager):

Indherreds Aktie-D/S, Levanger.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

40 KL.

Dimensjoner (size):

Loa: 120,0’-B: 15,6’-D: 8,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 lavtrykks dampmaskin (low pressure steam reciprocating). 45 NHK. Bygget av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1856 Bygget som hjuldamper INDHERRED av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for Indherreds Aktie-D/S, Levanger. Levert i juni. Byggekostnad 17.000 spesidaler.
1860 På byggeverkstedet i 6 uker fra mai for reparasjoner.
1867 Levert tilbake til byggeverkstedet i april som delbetalingen for nytt skip; INDHERRED (2).
Ombygget til lasteskip med propelldrift.
1868 Ferdig ombygget i desember. Nytt byggenr.: 13. Ny tonnasje: 130 brt. Omdøpt til TRAFIK. Satt i fart på Kristiania-Trondhjem-Harstad for egen regning.
1870 Solgt for 9.200 spesiedaler til Hermann Dahl, Vadsø og H. T. Knudtzon & Søn, Trondhjem. Utrustet for selfangst ved Novaja Zemlja, Russland.
Forliste om høsten i Karastredet mellom Novaja Zemlja og Vaygach, Russland.

 

 

History in English:

1856 Built as steam paddle wheeler INDHERRED at Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for Indherreds Aktie-D/S, Levanger. Delivered in June. Building costs 17.000 spesidaler.
1860 At building yard in 6 weeks from May for repairs.
1867 Returned to building yard in April as part payment for the new vessel; INDHERRED (2).
Converted to a cargo vessel with propeller propulsion.
1868 Conversion completed in December. New buildnr.: 13. New tonnage: 130 grt. Renamed TRAFIK. In trade on Kristiania-Trondhjem-Harstad for own account.
1870 Sold for 9.200 spesiedaler to Hermann Dahl, Vadsø & H. T. Knudtzon & Søn, Trondhjem. Fitted out for seal catching at Novaja Zemlja, Russia.
Foundered in Autumn in Kara strait between Novaja Zemlja and Vaygach, Russia.

 

 

           

Kilde: Skipet 3/1991 ved Per Alsaker og Dag Bakka Jr., boka -her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 04/05-2018 (PS)