STR10118790120001 LEVANGER med propelldrift på Frøya ca. 1900. Bilde via -her byggedes skibe av Finn R. Hansen.

 

1879 Hjuldamper LEVANGER (STR101187901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Hjuldamper, passasjer, treskrog
steam wheeler, passenger, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Levanger

Byggeår (year built):

1859

Bnr (Sno).:

2

Bygger (yard):

I Liverpool, England.

Eier (owner):

Levanger D/S, Levanger.

Disponent (manager):

Levanger D/S, Levanger.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

107 brt.

Dimensjoner (size):

Loa: 105,7’-B: 17,1’-D: 7,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSVB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 oskillerende dampmaskin (oscillating steam engine). 36 NHK.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1859 Bygget som hjuldamper KONG BRAGE i Liverpool, England for Et I/S i Drammen.
1878 Solgt til ukjent eier i Dublin, Irland. Omdøpt til AVALON.
1879 Solgt til Levanger Dampskibsselskab, Levanger. Omdøpt til LEVANGER.
1884 Maskineri ombygget ved Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem til 2-sylinder oskillerende dampmaskin. 40 NHK.
1892 Forlenget, ombygget og reparert i juni ved Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem. Ny tonnasje 172 brt, 111 nrt. 210 passasjerer. Kostnad NOK 45.000.
1895 Brakk drivaksel i april. Lagt opp uten reparasjon.
Rederiet konkurs i mai. Overtatt av Levanger Dampskibsinteressentskab, Levanger.
Slept til Akers mek. Verksted, Kristiania. Ombygget for propelldrift. Installert dampmaskin, triple exp. 200 IHK. Ny tonnasje: 159 brt, 95 nrt. Kostnad NOK 25.000.
1896 Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær/Levanger ble managers.
1897 Grunnstøtte 13/07 i Hasselvika.
1900 Overtatt av Indherreds Aktie-D/S, Stenkjær.
1901 Brakk propellaksel og mistet propellen ved Beian.
1914 Lagt opp.
1916 Solgt til K. Ringnes, Kristiania. Ombygget til frakteskip. Ny tonnasje: 160 brt, 79 nrt.
Videresolgt i juni til
Transport-A/S Ferro (Ragnar Blakstad), Kristiania. Omdøpt til FIRDO.
1918 Solgt i august til Skibs-A/S Kysten (H. Evensen), Skien. Omdøpt til EVENS.
1921 Grunnstøtte og sank 08/09 ved Fuglehuk mens hun var på reise fra Aalborg, Danmark til Kristiania med stykkgods.
1924 Hevet i august av Norsk Bjergningskompagni, Kristiania. Slept til Moss. Omdøpt til SALVATOR. Planlagt ombygget til bergningsskip men oppgitt.
Hugget i Moss.

 

 

History in English:

1859 Built as steam paddle wheeler KONG BRAGE in Liverpool, England for Et I/S in Drammen.
1878 Sold to unknown owner in Dublin, Ireland. Renamed AVALON.
1879 Sold to Levanger Dampskibsselskab, Levanger. Renamed LEVANGER.
1884 Machinery rebuilt by Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem to a 2-cylinder oscillating steam engine. 40 NHP.
1892 Lengthened, rebuilt and repaired in June by Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem. New tonnage 172 grt, 111 nrt. 210 passengers. Costs NOK 45.000.
1895 Broke driveshaft in April. Laid up without repairs.
Owners bankrupt in May. Taken over by Levanger Dampskibsinteressentskab, Levanger.
Towed to Akers mek. Verksted, Kristiania. Converted to propeller propulsion. Installed steam reciprocating, triple exp. 200 IHP. New tonnage: 159 grt, 95 nrt. Costs NOK 25.000.
1896 Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær/Levanger became managers.
1897 Stranded 13/07 in Hasselvika.
1900 Taken over by Indherreds Aktie-D/S, Stenkjær.
1901 Broke propeller shaft and lost propeller at Beian.
1914 Laid up.
1916 Sold to K. Ringnes, Kristiania. Converted to a freighter. New tonnage: 160 grt, 79 nrt.
Re-sold in June to
Transport-A/S Ferro (Ragnar Blakstad), Kristiania. Renamed FIRDO.
1918 Sold in August to Skibs-A/S Kysten (H. Evensen), Skien. Renamed EVENS.
1921 Stranded and sank 08/09 at Fuglehuk whilst on a voyage from Aalborg, Denmark to Kristiania with general cargo.
1924 Refloated in August by Norsk Bjergningskompagni, Kristiania. Towed to Moss. Renamed SALVATOR. Planned rebuilt to a salvage vessel, but abandoned.
Broken up in Moss.

 

 

           

Kilde: Skipet 3/1991 ved Per Alsaker og Dag Bakka Jr.,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/05-2018 (PS)