STR10118890120001 ERIK JARL som propelldrevet ca. 1900. Bilde via -her byggedes skibe av Finn. R. Hansen.

 

1889 Hjuldamper ERIK JARL (STR101188901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Hjuldamper, passasjer, jern/stålskrog
steam paddle wheeler, passenger, iron/steel hull.

Off.no:

16839

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stenkjær

Byggeår (year built):

1889/08

Bnr (Sno).:

50

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

Stenkjær D/S, Stenkjær.

Disponent (manager):

Stenkjær D/S, Stenkjær.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

152 brt, 95 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 118,0’-B: 18,0’-D: 9,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 luke.
1 bom.
1 vinsj.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDUH/JSWD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1891: 1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 300 IHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1891: 1 dampkjel (boiler) med dim.: 9,4’ x 9,8’ og 2 fyrganger. Bygget av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 pers.

 

 

Historikk:

1889 Bygget som hjuldamper ERIK JARL av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Stenkjær Dampskibsselskab, Stenkjær. Levert i august. Byggekostnad NOK 90.000. I fart på indre Trondhjemsfjord.
1891 Ombygget til propelldrift ved Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem. Ny dampmaskin installert. Ny tonnasje 178 brt, 123 nrt. 232 passasjerer.
1896 Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær ble managers.
1900 Overtatt av Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær.
1914 Ombygget ved Bakklandets mek. Værksted, Trondhjem. Ny tonnasje: 214 brt, 119 nrt.
Utleid fra oktober til den Kongelige Norske Marine som vaktskip.
1918 Solgt i desember til Voldens Aktie-D/S (Laurits Barstad, Volda), Ålesund.
1920 Overtatt i juni av Møre Fylkes Ruteselskap, Molde.
1947 Eier omdøpt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde.
1951 Solgt i august som skrap til huggere i Belgia.
1953 Hugget.

 

 

History in English:

1889 Built as steam paddle wheeler ERIK JARL at Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Stenkjær Dampskibsselskab, Stenkjær. Delivered in August. Building costs NOK 90.000. In service on inner Trondhjemsfjord.
1891 Converted to propeller propulsion by Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem. New steam reciprocating installed. New tonnage 178 drt, 123 nrt. 232 passengers.
1896 Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær became managers.
1900 Taken over by Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær.
1914 Rebuilt by Bakklandets mek. Værksted, Trondhjem. New tonnage: 214 grt, 119 nrt.
Rented out from October to the Kongelige Norske Marine as a guard vessel.
1918 Sold in December to Voldens Aktie-D/S (Laurits Barstad, Volda), Ålesund.
1920 Taken over in June by Møre Fylkes Ruteselskap, Molde.
1947 Owner renamed Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde.
1951 Sold in August as scrap Belgium breakers
1953 Broken up.

 

 

           

Kilde: Skipet 3/1991 ved Per Alsaker og Dag Bakka Jr., boka -her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 06/05-2018 (PS)