STR10118990120001 OTTO SVERDRUP som PARTAGAS. Foto fra boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.

 

1899 DS OTTO SVERDRUP (STR101189901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods, passasjer
steam ship, general cargo/passengers.

Off.no:

39004

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stenkjær

Byggeår (year built):

1899

Bnr (Sno).:

83

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

Indtrøndelagens Dampbaatsamlag, Stenkjær.

Disponent (manager):

Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

191 brt, 98 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 121,1’-B: 19,1’-D: 16,5’-Dypg.: 9,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

246 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSWH/LERI

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 10,8’’-17,5’’-28,5’’, slag/stroke: 18,0’’.
48 NHK/260 IHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (steam boiler) med dim.: 9,4’ x 9,3’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 130 psi. Bygget av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1899 Bygget som OTTO SVERDRUP av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Indtrøndelagens Dampbaatsamlag (Indherreds Forenede Dampskibsselskaber), Stenkjær. Levert i januar.
1900 Overført til Indherred Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær.
1901 Utleid til Norges Geografiske Oppmåling. Også i senere år.
1916 Solgt til A/S Haaøen Fabriker, Kristiania. Omdøpt til PARTAGAS. Ombygget til lasteskip. Ny tonnasje 196 brt, 84 nrt.
Overført 01/12 til D/S A/S Partagas (Max Paaske), Kristiania
1917 Harald B. Arnesen, Kristiania ble managers.
Solgt 15/11 til A/S Arendal Smelteverk, Eydehavn/Arendal.
1921 Solgt for NOK 13.000 til Trosvik mek. Verksted, Brevik.
Ombygget til passasjer/stykkgodsskip. Ny tonnasje 286 brt, 155 nrt.
1922 Solgt for NOK 160.000 til Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest. Omdøpt til RENØ.
1926 Omdøpt til RENØY.
Eierselskapet omdøpt til Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.
1932 Berget 01/02 grunnstøtt tysk fiskefartøy ved Leisund i Loppa. Slept inn til Bergsfjord.
1934 Rederiet omdøpt til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest i januar.
1941 Rekvirert 05/03 av tyske myndigheter. Deltok i flere fangetransporter.
1944 Deltok i september i tvangsevakueringen av Finnmark.
1945 Returnert til eierne 08/05.
1948 Lengre verkstedsopphold for oppussing og modernisering.
1952 Brannhavari på Loppa i september.
1953 Delvis lagt opp, delvis som reserveskip.
1956 Solgt som skrap 30/09 til ved Grimstad Skibs Ophugnings Co., Grimstad for hugging.

 

         
   I 1916 kjøpte
Haaøen Fabriker dampskipet
OTTO SVERDRUP for å frakte dynamitt ut fra fabrikken på Håøya. Produksjonen var startet samme året. Men damperen skulle få en kort tjeneste som dynamittskip. Bare etter ett år kvittet Haaøen seg med båten, som var omdøpt til PARTAGAS.
            Det hersket optimisme i Haaøen Fabriker det første året. Selv arbeiderne, som Sam Eyde kalte skurker på grunn av deres spesielle og i mange tilfeller frynsete fortid, og de tidligere gatepikene fra Christiania, sto på og bidro til at produksjonen av dynamitt eller Sikrit som den het, stadig økte.
            I løpet av 1916 ble det produsert 300 tonn på øya og driften ga aksjonærene et utbytte på 15 prosent allerede det første året. Alt så lyst ut. Krigskonjunkturene pekte oppover og bestillingene på Sikrit økte. Etter ombygging fra passasjerbåt til lastedamper, ble
PARTAGAS satt inn i far­ten mellom Håøya, Engene og Kristiania.
            Men det varte ikke lenge før det ble langtur nordover. Den største bestillingen på Sikrit kom fra tsarens Russland, og lastene skulle leveres i Murmanskområdet.
PARTAGAS seilte derfor til Tromsø med et prøveparti på 50 tonn. I Tromsø ble partiet overført til et annet skip for viderefrakt til Murmansk. Men storleveransene til tsarens Russland fikk, som vi skal se i neste kapittel, en brå slutt. Oktoberrevolusjonen i 1917 resulterte i kansellering av de bestillinger som tsarens representanter hadde inngått. De nye makthaverne, de røde, følte seg ikke forpliktet til å oppfylle forgjengernes avtaler.
            Styret i Partagasrederiet bestemte seg for å selge dampskipet
PARTAGAS. Skipet var kjøpt for 95.000 kroner, og salget innbrakte 117.000. Besetningen på damperen fulgte med til den nye eieren, A/S Arendal Smelteverk i Eydehavn ved Arendal. Her ble PARTAGAS satt inn i fart på Arendal med passasjerer og gods. Men etter en kort periode i denne farten, havnet tidligere OTTO SVERDRUP nordpå, hos Finnmarkens Amtsrederi. Og på Finnmarskysten ble den gamle dynamittbåten gående fram til 1956. Da bar det sørover, etter 57 år i tjeneste nordpå.
            Men nå var det ingen ny last som ventet - men skjærbrennerne hos Grimstad Skipsopphugging.

 

 

History in English:

1899 Built as OTTO SVERDRUP at Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Indtrøndelagens Dampbaatsamlag (Indherreds Forenede Dampskibsselskaber), Stenkjær. Delivered in January.
1900 Transferred to Indherred Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær.
1901 Rented out to Norges Geografiske Oppmåling. Also in later years.
1916 Sold to A/S Haaøen Fabriker, Kristiania. Renamed PARTAGAS. Converted to a cargo vessel. New tonnage 196 grt, 84 nrt.
Transferred 01/12 to D/S A/S Partagas (Max Paaske), Kristiania
1917 Harald B. Arnesen, Kristiania became managers.
Sold 15/11 to A/S Arendal Smelteverk, Eydehavn/Arendal.
1921 Sold for NOK 13.000 to Trosvik mek. Verksted, Brevik.
Rebuilt to a passenger/general cargo vessel. New tonnasje 286 grt, 155 nrt.
1922 Sold for NOK 160.000 to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest. Renamed RENØ.
1926 Renamed RENØY.
Owners renamed Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.
1932 Saved 01/02 a stranded German fishing vessel at Leisund in Loppa. Towed in to Bergsfjord.
1934 Owners renamed Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest in January.
1941 Requisitioned 05/03 by German authorities. Participated in transport of prisoners.
1944 Participated in September in the forced evacuation of Finnmark.
1945 Returned to owners 08/05.
1948 Stayed a long time at shipyard for renovation and modernizing.
1952 On fire on Loppa in September.
1953 Partly laid up, partly as spare vessel.
1956 Sold as scrap 30/09 to Grimstad Skibs Ophugnings Co., Grimstad for demolition.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/1985 ved Pål Utstein, -her byggedes skibe av Finn R. Hansen. Boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/05-2018 (SN/PS)

STR10118990120002 OTTO SVERDRUP som PARTAGAS. Foto fra boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.