STH91619610120001 BOLERO. Bilde via Sverre Johansen.

 

1961 TS BOLERO (STH916196101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, kjøl/frys / Turbine ship, reefer.

Off.no (IMO):

5047584.

Flagg (flag):

Swe.

Havn(port):

Stockholm

Byggeår (year built):

1961/12.

Bnr (Sno):

210

Bygger (yard):

Chantiers Navale de la Ciotat, La Ciotat, Frankrike, ferdigstilt
ved A/B Ekensbergs Varv, Stockholm.

Eier (owner):

Salénrederierna A/B, Stockholm.

Disponent (manager):

Sven Salén, Stockholm.

Klasse (Class).:

LR +100A1 RMC LMC

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.019 tdw, 6.752 brt, 2.896 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 137,1 m-Lbp: 128,0 m-B: 18,1 m-D: 11,0 m-Dypg.: 7,951
m.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

4 lasterom med 4 luker.
8 bommer, hver 5 t.
8 vinsjer.
Lastekapasitet 7.646 m³.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

3 x 9-sylindret STAL kompressorer. Kjølemedium R-22.
Indirekte ekspansjon. Kapasitet 816.000 kcal/time og -20 °C i
lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

SGYO

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x Stal dampturbiner (steam turbines) giret til propellaksel.
9.500 AHK. Bygget av Turbin A/B de Laval, Ljungstöm,
Stockholm.

Fart/forbr. (speed/cons.):

19,0 knop ved et forbruk på 55 t/døgn.
Bunkerskapasitet 1.458 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen. hver 500 kW.
1 x dieselgen. 300 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.800 kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 x vannrørs dampkjeler med overhetere (water tube steam
boilers with superheaters). Arbeidstrykk 50,4 bar, overhetere
45,1 bar. Total heteflate 1.329 m².
1 x damp/dampgen med arbeidstrykk 9,4 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1961 Bygget som BOLERO av Chantiers Navale de la Ciotat,
La Ciotat, Frankrike. Sjøsatt 22/06, ferdigstilt 28/12 av A/B
Ekensbergs Varv, Stockholm for  Salénrederierna A/B (Sven
Salén), Stockholm.
1969 Overført til Rederi-A/B Pulp, Stockholm. Samme
managers.
1972 Solgt i august til Apollonian Spirit Cia. Nav. S.A. (Ulysses
Shipping Agency), Piraeus, Hellas inkludert charter til Salén
Reefer Services, Stockholm. Omdøpt til APOLLONIAN SPIRIT.
1977 Lagt opp fra april i Piraeus.
Solgt i oktober til
Nefeli Cia. Maritima S.A. (Comninos Bros.
Shipping Co. S.A.), Piraeus. Omdøpt til NICOLAOS C.
1980 Ankom 10/03 til Kaohsiung, Taiwan for hugging ved Hua
Ling Enterprise Co. Ltd.

 

 

History in English:

1961 Built as BOLERO at Chantiers Navale de la Ciotat, La
Ciotat, France. Launched 22/06, completed 28/12 at A/B
Ekensbergs Varv, Stockholm for  Salénrederierna A/B (Sven
Salén), Stockholm..
1969 Transferred to Rederi-A/B Pulp, Stockholm. Same
managers.
1972 Sold in August to Apollonian Spirit Cia. Nav. S.A.
(Ulysses Shipping Agency), Piraeus, Greece  including charter
to Salén Reefer Services, Stockholm. Renamed APOLLONIAN
SPIRIT
.
1977 Laid up from April at Piraeus.
Sold in October to
Nefeli Cia. Maritima S.A. (Comninos Bros.
Shipping Co. S.A.), Piraeus. Renamed NICOLAOS C.
1980 Arrived 10/03 at Kaohsiung, Taiwan for demolition by
Hua Ling Enterprise Co. Ltd.

 

 

             

Kilde: Kommandobryggan, Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 27/02
-2012 (SJ/PS)