TBG10119690220001 POLLO. Bilde via Jan Tore Knutsen.

 

1969 MT POLLO (TBG101196902)

 

Mannskap 1971

 

 

 

 

Type:

Motor, tanker / motor ship, tanker.

Off.no:

5238107

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1960/12

Bnr (Sno).:

668

Bygger (yard):

Alexander Stephen & Sons Ltd, Linthouse, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Sameiet Pollo, Tønsberg.

Disponent (manager):

Svend Foyn Bruun, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for oil E0.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

19.050 tdw, 12.755 brt, 7247 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 549,4’-Lbp: 526,5’-B: 74,3’-D: 39,0’-Dypg.: 31’ 3½".

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

28 tanker; 9 bb-10 s-9 sb.
1 x pumperom med 7 Clydebank lossepumper med samlet kapasitet 2.350 m³/time.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

 

LHGA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Sulzer type 6RND76. 2-takt/enklv., 6-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.550 mm. 10.200 BHK ved 122 o. min. Bygget av Zaklady Przemyslu Metalowego 'H Cegielski' SA, Poznan, Polen.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop ved et forbruk på 35,5 t/døgn.
Bynkerskapasitet 1.046 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 x Stork-Werkspoor dieselgen. hver 400 kW.
1 x nødgenerator 20 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

800kW440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 199 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1960 Bygget som TT MOBIL APEX ved Alexander Stephen & Sons Ltd, Linthouse, Glasgow, Scotland for Mobil Tankships, Ltd (Mobil Shipping Co. Ltd), London, England. Sjøsatt 10/06, levert i desember.
1964 Overført til Mobil Tankers Ltd (Mobil Shipping Co. Ltd), London.
1969 Kom i brann 29/04 under lasting av bensin og nafta ved
Hess Terminal, Limetree Bay, St. Croix for New York, NY, USA. En lekkasje i pumperommet ble oppdaget og 20 min. senere kom en eksplosjon og deretter brann i maskinrommet og i lastetank 9. 1 mann omkom mens resten av mannskapet ble berget. Skipet ble tauet fra kai og ankret i the Hess Oil channel hvor USCG forsøkte å slukke brannen. Skipet ble så slept ut 21 nm fra land. Grunnet ekplosjonsfaren med en last på ca. 68.000 bbls gasoline og ca. 42.000 bbls nafta om bord ga USCG opp forsøket på å slukke brannen. Neste dag hadde skipet drevet til ca. 35 nm fra land skipet og USCG fikk slukket brannen. Resterende last ble pumpet over i lektere før hun 29/05 ble slept til Ponce, Puerto Rico hvor hun ble erklært som totalt tap.
Vraket ble solgt til
Sameiet Pollo (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt til POLLO og slept til Sandefjord og deretter til Kristiandsand mek. Verksted, Kristiansand for reparasjon og ombygging. Overbygget midtskips ble flyttet akter, alt turbin maskineri ble byttet ut med diesel maskineri og nye kjeler ble installert.
1970 12 verkstedarbeidere omkom 05/11 da CO² anlegget ble utløst ved at en av arbeiderne kom bort i utløsingsventilen. Ferdig ombygget og reparert 03/12.
1977 Solgt til Kingsford Shipping Co. (Oddmund Grunstad, Stavanger), Monrovia, Liberia. Omdøpt til REDSEA VENTURE.
1980
Solgt til Soc. Maritime de Transports Pétroliers Petromer, Bordeaux, Frankrike. Omdøpt til CIRON.
1984
Omdøpt til AUMA. Registrert i Panama.
1985 Solgt til Congelados Jesus S.A, Panama. Omdøpt til IZARA.
1995 Rapportert overtatt av Nigerianske myndigheter i Calabar, Nigeria in non-seagoing condition” no owners - owners out of business”.
2004 Rapportert omdøpt til ESPADON (St. Thomas & Principe flagg). Antatt brukt som flytende lager.

 

 

History in English:

1960 Built as TT MOBIL APEX at Alexander Stephen & Sons Ltd, Linthouse, Glasgow, Scotland for Mobil Tankships, Ltd (Mobil Shipping Co. Ltd), London, England. Launched 10/06, delivered in December.
1964 Transferred to Mobil Tankers Ltd (Mobil Shipping Co. Ltd), London.
1969 Came on fire 29/04 during loading of gasoline and naphta at Hess Terminal, Limetree Bay, St. Croix for New York, NY, USA. A leak was detected in the pump room and 20 min. later an explosion occurred and then a fire in the engineroom and cargo tank no. 9 1 man died while the rest of the crew was saved. The vessel was towed out and anchored in the Hess Oil channel where USCG tried to extinguish the fire. The vessel was then towed out to about 21 nm from land. Because of danger of explosion with a cargo of about 68.000 bbls gasoline and about 42.000 bbls naphta on board, the USCG abandoned the fire extinguishing. The next day she had drifted to about 35 nm from shore and USCG manged to extinguish the fire. The rest of the cargo was pumped over in barges before she 29/05 was towed to Ponce, Puerto Rico where the vessel was declared a total loss.
The wreck was sold to
Sameiet Pollo (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Renamed POLLO and towed to Sandefjord then to Kristiandsand mek. Verksted, Kristiansand for repairs and converting. The midship house was moved aft, all steam machinery and boilers removed and diesel engine and new boilers installed.
1970 12 repairmen died 05/11 when the CO² fire extinguishing plant was activated by accident.
Conversion and repairs completed 03/12.
1977 Sold to Kingsford Shipping Co. (Oddmund Grunstad, Stavanger), Monrovia, Liberia.
Renamed REDSEA VENTURE.
1980
Sold to Soc. Maritime de Transports Pétroliers Petromer, Bordeaux, France. Renamed CIRON.
1984
Renamed AUMA. Registered in Panama.
1985 Sold to Congelados Jesus S.A, Panama. Renamed IZARA.
1995 Reported taken over by Nigerian authorities in Calabar, Nigeria
in non-seagoing condition” no owners - owners out of business”.
2004 Reported renamed ESPADON (St. Thomas & Principe flag). Presumed used as a floating storage.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Rederi Avisa Husorgan / Ventilen, Brandvagten Kristiansand.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/08-2012 (SN/PS)

TBG10119690120001 POLLO som MOBIL APEX. Photo from Paul Strathdee collection.