TBG10119460120001 GIERT TORGERSEN som THORSHØVDI på prøvetur. Bilde via Narve Sørensen.

 

1946 MT GIERT TORGERSEN (TBG101194601)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5614839

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1937/09

Bnr (Sno).:

172a

Bygger (yard):

Deutsche Werft A. G., Finkenwerder, Hamburg, Tyskland.

Eier (owner):

Skibs-A/S Oiltank, Tønsberg

Disponent (manager):

Hans H. Torgersen, Tønsberg.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for oil.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

14.710 tdw, 9.944 brt, 5.889 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 510,8'–Lbp: 492,9’-B: 66,1'–D: 36,4’-dypg.: 28’ 4½”.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr
(comm. equipm.):

 

Kjenningssignal:

LIPG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor MAN. 2-takt/dblv., 6-sylindret, syl.
dim.:
6000 x 1.100 mm. 4.100 BHK. Bygget av
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G, Augsburg,
Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop. Bunkerskapasitet 1.300 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 170 psi.
1 x vannrørs exhaust kjel (water tube economiser) med
arbeidstrykk 170 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Kontrahert av Unilever Ltd, London, England.
Kontrakten solgt i desember til A/S Odd (A/S Thor Dahl,)
Sandefjord.
1937 Bygget som
THORSHØVDI ved Deutsche Werft A.G.,
Finkenwerder, Hamburg, Tyskland for A/S Odd (A/S Thor
Dahl,) Sandefjord. Sjøsatt 21/08, levert i september.
1940 Seilte fra april for the Admirality, London som ”Royal
Fleet Auxiliary”. RFA THORSHØVDI av Sandefjord var ett
av 23 norske skip med denne krigsstatus.
1943 Sprengt 03/08 av an limpetmine plassert av en
italiensk dvergubåt, som opererte i hemmelighet fra det
italienske skipet
OLTERRA, mens hun lå til ankers i
Gibraltar. Brakk i to 04/08 og satt på land. Forskipet ble
slept til Bona, Algerie.
1945 Assurandørene avskrev skipet 09/04 som totalt tap.
Akterskipet slept til Bona 11/12.
1946 Vraket solgt til Skips-A/S Oiltank (Hans H.
Torgersen), Tønsberg og ble slept til Newcastle, England
for reparasjon ved Swan Hunter. Satt i fart som GIERT
TORGERSEN
. Gikk inn på kontrakt med ESSO.
1949 Hans H. Torgersen & Georg Vefling, Tønsberg ble
managers.
1951 Georg Vefling, Tønsberg ble managers.
1954 Solgt i juni for £ 187.500 til Tønsbergs Hvalfangeri
(A. C. Olsen), Tønsberg. Ombygget til kombinert tank og
transportskip ved Kieler Howaldtswerke, Kiel, Vest-
Tyskland etter tegninger og ideer fra Nils Erling Olsen,
bestyrer ved Husvik Harbour, Syd-Georgia. Det ble bl. a.
bygget lugarplass for 300 hvalfangere.
Satt i fart 02/11 som TEIE for selskapets Husvik Harbour
stasjonen på Syd-Georgia, og leilighetsvis sluttet i ordinær
tankfart.
1960 Solgt for £ 100.000 til A/S Albion Star c/o Alfredo
Ryan, Buenos Aires (E. S. Martinsen), Sandefjord. Omdøpt
til TOTA.
1964 Ankom i januar til Eriksberg Mekaniska Verkstads,
Göteborg, Sverige for bruk som losjiskip.
1970 Ankom 03/09 til Santander, Spania for hugging.

 

 

History in English:

1936 Ordered by Unilever Ltd, London, England. Contract
sold in December to A/S Odd (A/S Thor Dahl,) Sandefjord.
1937 Built as
THORSHØVDI at Deutsche Werft A.G.,
Finkenwerder, Hamburg, Germany for A/S Odd (A/S Thor
Dahl,) Sandefjord. Launched 21/08, delivered in
September.
1940 Sailed from April for the Admirality, London as a
”Royal Fleet Auxiliary”. RFA THORSHØVDI from
Sandefjord was one of the 23 Norwegian vessel in this
trade.
1943 Blown up 03/08 by a limpet mine planted by crew of
Italian piloted torpedo, operating in secret from the Italian
vessel
OLTERRA, whilst at anchors at Gibraltar. Broke in
two parts 04/08 and beached. Forepart towed to Bona,
Algerie.
1945 Insurers declared 09/04 the vessel a total loss. Aft
part towed to Bona 11/12.
1946 Wreck sold to Skips-A/S Oiltank (Hans H. Torgersen),
Tønsberg and towed to Newcastle, England for repairs by Swan
Hunter. In service again as GIERT TORGERSEN. On charter to
ESSO.
1949 Hans H. Torgersen & Georg Vefling, Tønsberg
became managers.
1951 Georg Vefling, Tønsberg became managers.
1954 Sold in June for £ 187.500 to Tønsbergs Hvalfangeri
(A. C. Olsen), Tønsberg. Converted to a combined tank and
gargo vessel at Kieler Howaldtswerke, Kiel, West Germany
after a idea and drawings by Nils Erling Olsen, manager at
Husvik Harbour, South Georgia. Also built accomodation for
300 whaling crews.
In service 02/11 as TEIE for Husvik Harbour, South
Georgia. Out of the ordinary tanker trade.
1960 Sold for £ 100.000 to A/S Albion Star c/o Alfredo
Ryan, Buenos Aires (E. S. Martinsen), Sandefjord. Renamed
TOTA.
1964 Arrived in January at Eriksberg Mekaniska Verkstads,
Göteborg, Sweden for accomodation service.
1970 Arrived 03/09 at Santander, Spania for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 12/05-2013 (RI/PS)

TBG11119460122001 GIERT TORGERSEN som THORSHØVDI etter sprengning. Bilde via Narve Sørensen.

TBG11119460122002 GIERT TORGERSEN som THORSHØVDI etter sprengning. Bilde via Narve Sørensen.

TBG11119460122003 GIERT TORGERSEN som THORSHØVDI etter sprengning. Bilde via Narve Sørensen.

TBG11119460122004 GIERT TORGERSEN under reparasjon i Newcastle. Bilde via Harald Fevang.

TBG11119460120002 GIERT TORGERSEN som TEIE. Bilde via Narve Sørensen.

TBG11119460120003 GIERT TORGERSEN som TEIE. Bilde via photoship.