HISTORIE REDERI PEDER JOHANNESSEN.

 

         P. Johannessen arbeidet i flere år i Tønsberg Privatbank. Han var med på å starte selskapet Tønsberg & Hortens Dampskibsselskap, som ble etablert 13, april i 1875, sammen med skipsreder Joh. Harbitz, konsul N. Bugge og apoteker A. Skive fra Tønsberg. Fra Horten kom Stenberg, Hannevig og bankmann P. Johannessen.

         Rederiet Danielsen & Johannessen ble etablert i 1904. P. Johannessen fra Horten startet selskapet sammen med kaptein Ole Danielsen. De eide til å begynne med et fartøy på ca.2.000 tdw. Dette ble ført av kaptein Danielsen. Danielsen trakk seg for øvrig ut av rederidriften, og Johannessen drev rederiet videre.

        Med tiden fikk rederiet mange dampskip. Flere av fartøyene ble bygget ved verksteder i Fredrikstad og Sandefjord. Selskapet bestod av Victoria, P. Johannessen, Tønsberg & Hortens Dampskibsselskap, Varg A/S (Varg A/S ble startet i sammen med Danielsen), Vestfold A/S, D/S China A/S og Viking A/S. Rundt 1914 bestod flåten av en tonnasje rundt 45.000 tdw.

        I 1935 var rederiet (under navnet Tønsberg & Hortens Dampskibsselskap) skrumpet inn til tre fartøyer, MS HORTEN, DS JARLSBERG og TØNSBERG I, ca 666 brt. Rutene fra Vestfold til hovedstaden ble nedlagt i begynnelsen av femtiårene, etter at NSB-Vestfoldbanen åpnet sin nye bredsporede jernbane. Noe som gjorde jernbanen mer konkurransedyktig i forhold til skipstrafikk.

 

Kilde: Boken ”DAMP – dampskipets æra i Vestfold”, DnV reg.1935.