TBG13618960120001 AVIS. Bilde via wrecksite.eu.

1896 DS AVIS (TBG136189601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods, jernskrog
steam ship, general cargo, iron hull

Off.no (IMO):

1086968

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1883/08

Bnr (Sno).:

278

Bygger (yard):

W. Gray & Co., West Hartlepool, England.

Eier (owner):

Dampskibet Avis Rederi, Tønsberg.

Disponent (manager):

Conrad Blumer Hofgaard, Tønsberg.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.450 tdw, 1.074 brt, 664 nrt,

Dimensjoner (size):

L: 234,8'-B: 31,8'-D: 14,8'.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HMLK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 damp stempelmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 450 IHK (110 NHK). Bygget ved Blair & Co. Ltd, Stockton.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1883 Bygget som AVIS av W. Gray & Co., West Hartlepool, England for Brevis, Smith & Co., West Hartlepool. Sjøsatt 06/08.
1885 Solgt til Hardy, Wilson & Co., West Hartlepool.
1895 Solgt til Joseph Foster Wilson, West Hartlepool.
1896 Solgt 16/03 til Dampskip Avis Rederi (Conrad Blumer Hofgaard), Tønsberg.
1901 Aktieselskabet Dampskib Avis ble 13/09 registrert i Kristiania med aksjekapital NOK 140.000 og med Conrad Blumer Hofgaard som manager.
1902 Conrad Blumer Hofgaard flyttet fra Tønsberg til Kristiania.
1905 Overført 14/05 til A/S D/S Avis (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1914 Solgt 16/04 til D/S A/S Hafa (Willy Gørrisen), Kristiania.
1915 Solgt 09/04 til A/S D/S Avis (Thv. Halvorsen), Bergen
1916 Grunnstøtte 01/01 ved Østhassel på Lista på reise fra Methil, Scotland til Svendborg, Danmark med kull og koks.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »Avis« (H.M.L.K.) av Bergen reise Methil—Svendborg med en ladning kul og koks strandet 1. januar under disigt og
usigtbart veir ved Østhassel og blev totalt vrak. Besætningen reddedes av D/S »Arendal« av Arendal og indbragtes til Farsund.
        Sjøforklaring i Farsund 3. januar.
        Skibsinspektøren fandt at aarsaken til strandingen var kapteinens uagtsomme navigering og indstillet paa strafferetslig ansvar kfr. straffelovens § 422.1 subsidiært § 293 jfr. 292.
Vedkommende politimester fandt at der ikke forelaa tilstrækkelig bevis for fældelse efter § 422 1, og da de interesserte assuranceselskaper saavelsom rederiet frafaldt tiltale er saken
henlagt.

 

 

History in English:

1883 Built as AVIS at W. Gray & Co., West Hartlepool, England for Brevis, Smith & Co., West Hartlepool. Launched 06/08.
1885 Sold to Hardy, Wilson & Co., West Hartlepool.
1895 Sold to Joseph Foster Wilson, West Hartlepool.
1896 Sold 16/03 to Dampskib Avis Rederi (Conrad Blumer Hofgaard), Tønsberg.
1901 Aktieselskabet Dampskib Avis was registered 13/09 in Kristiania with share capital NOK 140.000 and Conrad Blumer Hofgaard as manager.
1902 Conrad Blumer Hofgaard moved from Tønsberg to Kristiania.
1905 Transferred 15/05 to D/S A/S Avis (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1914 Sold 16/04 to D/S A/S Hafa (Willy Gørrisen), Kristiania.
1915 Sold 09/04 to D/S A/S Avis (Thv. Halvorsen), Bergen.
1916 Grounded 01/01 off Østhassel on Lista while on a voyage from Methil, Scotland to Svendborg, Denmark with coal and coke.

 

 

             

Kilde: Forlis 1916, Lloyd’s, Starke, Norsk Kundgjørelsetidende 18/09-1901, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 267/08-2018 (RI/PS)