TBG14219150120001 BELL. Bilde via Steinar Norheim.

1915 Seil/Brk BELL (TBG142191501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, stålskrog / Sail ship, barque, steel hull.

ID. No.:

1112846

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1901/05

Bnr (Sno).:

475

Bygger (yard):

Russell & Co., Port Glasgow, UK.

Eier (owner):

A/S Bell, Tønsberg.

Disponent (manager):

Alf Monsen, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyds +100 A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.500 tdw, 3.765 brt, 3.605 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 293,4’ - B: 41,8’ - D: 23,7’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

WKDT

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 4-mastet bark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
Thorvald Emil Ellingsen 1914/15-16.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1901 Bygget som bark BRILLIANT av Russell & Co., Port Glasgow, UK for Anglo-American Oil Co. Ltd. (J. McDonald), London, UK.
1906
J. H. Usmar, London, UK ble manager.
1911 Solgt til Tank Storage & Carriage Co. Ltd. (J. H. Usmar), London, UK.
1912 W. J. Smith, London, UK ble manager.
1914 Solgt til F. Laeisz, Hamburg, Tyskland. Omdøpt til PERKEO.
1914 Oppbrakt av en britisk krysser i Nord Atlanteren, ærklært som god prise. Overtatt av The British Admirality, London, UK. Omdøpt til BELL.
1915
Solgt i april til A/S Bell (Alf Monsen), Tønsberg.
Dette seilskipet bygd i stål var i sin tid ansett som det største seilskip under norsk flagg i 1915 til 1916.
Som en britiskbygd bark med fire master har den poop akterut og bakk forut, men midtskips var det innbygget en tank for føring av 2.000 t olje.
1916 Stanset og sprengt i senk 30/03 av U 44 (KL Paul Wagenführ) i posisjon 48.50N-07.40V mens hun var på reise fra Portland, Oregon, USA til Falmouth, UK for ordre med 4.000 t hvete.
Kaptein
Thorvald Emil Ellingsen og resten av mannskapet gikk i båtene, de ble først tauet av U 44 og etter 19 t ble de tatt opp av svenske DS CITY som senere landsatte dem i Liverpool, UK.

 

 

History in English:

1901 Built as barque BRILLIANT by Russell & Co., Port Glasgow, UK for Anglo-American Oil Co. Ltd. (J. McDonald), London, UK.
1906
J. H. Usmar, London, UK became manager.
1911 Sold to Tank Storage & Carriage Co. Ltd. (J. H. Usmar), London, UK.
1912 W. J. Smith, London, UK became manager.
1914 Sold to F. Laeisz, Hamburg, Germany. Renamed PERKEO.
1914 Captured by a British cruiser in the North Atlantic, declared as good prize. Taken over by The British Admirality, London,UK. Renamed BELL.
1915
Sold in April A/S Bell (Alf Monsen), Tønsberg.
This sailing ship in steel was regarded as the biggest sailing ship under Norwegian flag.
As a British built barque with four masts she had a poop aft and forcastle deck forward. Midships was built in a tank for transporting of 2.000 t of oil.
1916 30. Mars, Stopped and sunk with explosives by U 44 (KL Paul Wagenführ) in position 48.50N-07.40W when on a voyage from Portland, Oregon, USA to Falmouth, UK for order with 2.000 t wheat.
Captain
Thorvald Emil Ellingsen and his crew abandoned to the lifeboats. They was first towed by U 44 and after 19 hours taken up by Swedish SS CITY and later landed in Liverpool, UK.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, DnV,Malmsteinregisteret, Boken ”Bell” av K. E. Johansen, Norske Skipsforlis 1916 (Skipet), Sjøforklaringer over Norske Skibsforlis 1916, Stavanger Aftenblad.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/12-2010 (SN/PS)